Minute Là Gì

2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Ngoại động từ2.3 Tính từ2.4 Cấu trúc từ3 Chuim ngành3.1 Toán thù & tin3.2 Cơ khí & công trình3.3 Vật lý3.4 Điện3.5 Kỹ thuật chung3.6 Kinh tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /maɪˈnut , maɪˈnyut , mɪˈnut, mɪˈnyut/

Thông dụng

Danh từ

Phútlớn wait ten minuteschờ mười phút Một lúc, một lát, một thời hạn ngắnit only takes a minute to translate these sentencesduy nhất lát thôi là dịch chấm dứt các câu này (toán học) phút ít ( 1 / 60 của một độ để đo góc) (nước ngoài giao) giác the ( số nhiều) biên bảnthe minutes of a meetingbiên phiên bản của một cuộc họpra đi đúng khi năm giờin a minutechẳng bao lâu nữa; khoảnh khắc nữa thôijust a minute !ngóng một tí nhé! There"s one born every minute Đời này khá đầy đủ kẻ ngu dộtup lớn the minutehòa hợp thời trang; bao gồm thông báo tiên tiến nhất (nóng dẻo)

Ngoại rượu cồn từ

Ghi vào biên bảnto lớn minute something downghi chxay câu hỏi gì

Tính từ

mai"nju:tnhỏ tuổi, vụn vặtminute detailschi tiết nhỏ dại Kỹ lưỡng, bỏ ra ly, cặn kẽ, tỉ mỉa minute investigationmột cuộc điều tra kỹ lưỡnga minute descriptionsự mô tả cặn kẽ

Cấu trúc từ

to lớn the minute đúng giờ đồng hồ khổng lồ leave sầu at five sầu o"cloông chồng khổng lồ the minute the minute/moment (that)... ngay lúc...

Chuyên ngành

Toán và tin

phút // nhỏ tuổi, ko đáng kể

Cơ khí & công trình

tinch vi

Vật lý

phút (góc) phút ít (thời gian)

Điện

vụn vặt

Kỹ thuật chung

không đáng chú ý điểm qua bé dại phútampere-minuteampe phútBooks Per Minute (BPM)số đăng ký trong một phútcards per minute (CPM)số thẻ vào một phútCIPM (cubicinches per minute)insơ lập phương bên trên phútCIPM (cubicinches per minute)số insơ lập pmùi hương mỗi phútCost Per Minute (CPM)chi phí từng phútCPM (cardsper minute)số phiếu vào một phútCPM (cardsper minute)số thẻ trong một phútcpm (cyclesper minute)số chu kỳ luân hồi vào một phútcubic inches per minute (cam)inch khối hận bên trên phútcycles per minute (CPM)số chu kỳ luân hồi trong một phútdegraded minutephút suy thoáidegraded minutephút xuống cấpFeet Per Minute (FPM)số bộ (feet) trong một phútgallon per minute (GPM)galon từng phútImages/Impulses/Interruptions Per Minute (IPM)Số ảnh/Số xung/Số lần ngắt trong một phútlines per minute (LPM)dòng/ phútLines Per Minute (LPM)số mẫu vào một phútLPM (linesper minute)chiếc trên phútLPM (linesper minute)dòng/phútlpm (linesper minute)số dòng trong một phútman-minutephút ít côngminute digitchữ số chỉ phútminute digitchữ chỉ số phútminute handklặng phútminute volumethể tích l phútOperations Per Minute (OPM)số phép tính vào một phútopm (operationsper minute)số thao tác làm việc vào một phútpages per minutesố trang từng phútpages per minutetrang trên phútPages Per Minute (PPM)số trang trong một phútPulses Per Minute (PPM)số xung vào một phútrevolution per minutesố vòng mỗi phútrevolution per minutesố vòng quay trong một phútrevolution per minutesố vòng trên phút (RPM)revolution per minutesố vòng vào một phútrevolution per minutevòng quay một phútrevolution per minutevòng xoay phútrevolution per minute (rpm)số vòng xoay từng phútrevolution per minute (RPM)số vòng quay một phútrevolutions per minutesố vòng quay từng phútrevolutions per minutesố vòng trong 1 phútRevolutions Per Minute (RPM)số vòng quay trong một phútrevolutions per minute (rpm)vòng bên trên phútRPM (revolutionsper minute)số vòng từng phútRPM (revolutionsper minute)số vòng quay trong một phútRPM (revolutionsper minute)số vòng trên phútsweep hand completing one revolution per minutekyên cù một vòng một phútTransactions Per Minute (TPM)số thanh toán giao dịch vào một phútWords Per Minute (WPM)số trường đoản cú trong một phútWPM (wordsper minute)số trường đoản cú vào một phút

Kinch tế

60 giây biên bảnminute booksổ biên bản cuộc họp giác tlỗi phútcost per commercial minutengân sách trên mỗi phút quảng cáokey strokes per minute hourmốc giới hạn gõ phím trên một phút ít, một giờlast-minute decisionđưa ra quyết định phút cuối cùng

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectiveatomic , diminutive , exact , exiguous , fine , inconsiderable , infinitesimal , insignificant , invisible , little , microbic , microscopic , miniature , minyên , minimal , minuscule , molecular , peewee * , piddling , precise , puny , slender , teeny-weeny , tiny , wee , immaterial , light , minor , negligible , nonessential , paltry , petty , picayune , slight , small , trifling , trivial , blow-by-blow , careful , circumstantial , clocklượt thích , cthất bại , critical , detailed , elaborate , exhaustive sầu , full , itemized , meticulous , painstaking , particular , particularized , punctilious , scrupulous , specialized , thorough , dwarf , lilliputian , midget , pygmy nounbat of an eye , breath , breathing , craông xã , flash , instant , jiffy * , min , mo , moment , nothing flat , sec , second , shake , short time , sixtieth of hour , sixty seconds , split second , twinkling * , trice , twinkle , twinkling , wink , atomic , blow-by-blow , detailed , exact , immaterial , insignificant , thành quả , jiffy , lilliputian , little , memorandum , meticulous , microscopic , minuscule , mite , note , petty , piddling , precise , record , slight , small , teeny , thorough , tiny , trifling , unimportant , wee

Từ trái nghĩa

adjectivebig , giant , gigantic , huge , large , mighty , consequential , considerable , important , substantial , imprecise , inexact , rough