Modest Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Modest là gì

*
*
*

modest
*

modest /"mɔdist/ tính từ nhã nhặn, nhún nhường nhường, nhũn nhặnthe hero was very modest about his great deals: fan nhân vật rất nhã nhặn về hầu hết chiến công to béo của mình thuỳ mị, nhu mì, e lệa modest girl: một cô bé nhu mì vừa cần, hợp lý, bao gồm nấc độ; thông thường, giản dịmy demands are quite modest: các những hiểu biết của tôi cực kì đề nghị chănga modest little house: 1 căn nhà nhỏ dại nhỏ nhắn giản dị
Lĩnh vực: xây dựngkhiêm tốn
*

Xem thêm: Chào Mua Công Khai ( Tender Offer Là Gì ? Tender Offer Là Gì

*

*

modest

Từ điển Collocation

modest adj.

1 not having a high opinion of your own abilities

VERBS be, look, seem

ADV. extremely, very | quite | genuinely | falsely She would be falsely modest not lớn acknowledge that she had come a very long way since those early days.

PREP. about He is modest about his achievements.

2 not very large, expensive sầu, important, etc.

VERBS be, seem Our requirements seem fairly modest.

ADV. extremely, very | comparatively, fairly, pretty, quite, rather, relatively | apparently | admittedly He is looking to improve sầu on his admittedly modest achievements so far. | surprisingly

Từ điển WordNet


adj.

marked by simplicity; having a humble opinion of yourself

a modest apartment

too modest to wear his medals

không tính phí from pomp or affectation

comfortable but modest cottages

a simple rectangular briông chồng building

a simple man with simple tastes

not offensive sầu to sexual mores in conduct or appearance

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: bashful humble plain quiet shy simple unpretentiousant.: arrogant immodest

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu