Moet là gì

Tại sao sumuoi.mobi lại rước loại tiêu đề ngược đời này? Ồ, sumuoi.mobi đang theo đòi sính nước ngoài, viết tiếng Việt theo kiểu tiếng Anh: tính từ trước, danh từ sau ấy mà lại