Một đội công nhân có 120 người được giao đắp một đoạn đường dài 4km

*

Bạn đang xem: Một đội công nhân có 120 người được giao đắp một đoạn đường dài 4km


Một đội công nhân có 120 người được giao đắp một đoạn đường dài 4km. Ban chỉ huy tính rằng để hoàn thành công việc đúng kế hoạch thì mỗi ngày phải làm việc 8h. Trước khi khởi công, đội được điều thêm 30 người về cùng làm và được giao đắp thêm 1km đường nữa.Hỏi để hoàn thành đúng kế hoạch thì mỗi ngày phải làm việc mấy giờ.Biết rằng năng suất làm việc của mỗi người là như nhau.


*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại sumuoi.mobi. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app sumuoi.mobi. Tải ngay!


chiều dài đoạn đường được giao đắp: 4+1=5 km

Thời gian để 150 người đắp xong đoạn đườngg dài 4km: 8×120 : 150 = 6,4 giờ

Thời gian để 150 người đắp xong đoạn đường dài 5km:

6,4×5 :4 = 8giờ


HÓA 12 - BUỔI 6. ESTE PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY, DẠNG BÀI THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC ĐẶC BIỆT. - Livestream HÓA thầy TÀI


120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 2) - Livestream HÓA cô THU


Khi chia một số tự nhiên cho 255 ta được số dư là 170 . Hỏi số đó có chia hết cho 85 không ? Tại sao ?


Trung bình cộng của 3 số bằng 67,tr0ng đó số thứ nhất gấp đôi số thứ ba.Nếu gấp đôi số thứ nhất và số thứ ba thì trung bình cộng của chúng bằmg 118.Tìm 3 số đó


Xem thêm: Lệnh Sfc Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Một cửa hàng bán gạo, 1/5 số gạo tẻ đã bán nhiều hơn 3 lần số gạo nếp đã bán là 38kg. Biết rằng của hàng đã bán được 158kg gạo nếp. tìm số gạo tẻ


Cùng một lúc Hùng đi từ A đến B , Dũng đi từ B đến A. Hai bạn gặp nhau tại C cách A 3 km rồi tiếp tục đi hết quãng đường AB và quay trở về ngay điểm xuất phát. Hai bạn lại gặp nhau tại D cách B 2 km. Tính AB và cho biết ai đi nhanh hơn?


Một bình chứa 1,2kg nước ngọt. Tỉ lệ đường trong nước ngọt là 3%. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu gam nước lọc để tỉ lệ đường trong nước ngọt là 2,5% ?


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, sumuoi.mobi HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*