N là gì trong toán học

Bài viết này tổng hòa hợp lại các kí hiệu tân oán học tập được sử dụng vào blog. Về cơ bản, tôi sẽ cố gắng đồng nhất rất là rất có thể các kí hiệu này với những kí hiệu hay được các công ty học tập đồ vật và tân oán học tập sử dụng. Tại đây tôi không đề cùa đến phương pháp tính từng phép toán ví dụ vì tôi đã trình bày trong những chuỗi bài bác về Tân oán cùng Xác Suất rồi.

Mục lụcTập hợpKí hiệuÝ nghĩa
$mathbbA$Tập $mathbbA$ bất kì
$mathbbN$Tập số tự nhiên
$mathbbZ$Tập số nguyên
$mathbbQ$Tập số hữu tỉ
$mathbbI$Tập số vô tỉ
$mathbbR$Tập số thực
$x,y,z$Tập cất các phần tử $x,y,z$
$a_1,a_2,…,a_n$Tập cất các số nguim trường đoản cú $a_1$ cho tới $a_n$
$$Tập cất các số thực trong vòng $a
Số cùng ma trậnKí hiệuÝ nghĩa
$a$Số thực $a$
$mathbfa$Véc-to cột $mathbfa$
$mathbfA$Ma trận $mathbfA$
$_n$ hoặc $(a_1,….,a_m)$Véc-to lớn sản phẩm $mathbfa$ cấp cho $n$
$_n^intercal$ hoặc $(a_1,….,a_m)^intercal$Véc-lớn cột $mathbfa$ cấp $n$
$mathbfainmathbbR^n$Véc-to cột số thực $mathbfa$ cấp cho $n$
$_mn$Ma trận $mathbfA$ cấp cho $m imes n$
$mathbfAinmathbbR^m imes n$Ma trận số thực $mathbfA$ cung cấp $m imes n$
$mathbfI_n$Ma trận đơn vị chức năng cấp cho $n$
$mathbfA^dagger$Giả nghịch đảo của ma trận $A$ (Moore-Penrose pseudoinverse)
$mathbfAodotmathbfB$Phxay nhân phần tử Hadamard của ma trận $mathbfA$ với ma trận $mathbfB$ (element-wise (Hadamard))
$mathbfaotimesmathbfb$Phxay nhân quanh đó của véc-khổng lồ $mathbfa$ với véc-lớn $mathbfb$ (outer product): $mathbfamathbfb^intercal$
$VertmathbfaVert_p$Norm cấp cho $p$ của véc-to $mathbfa$: $VertmathbfaVert=igg(sum_ivert x_ivert^pigg)^frac1p$
$VertmathbfaVert$Norm cấp 2 của véc-to lớn $mathbfa$ (độ lâu năm véc-to)
$a_i$Phần tử đồ vật $i$ của véc-lớn $mathbfa$
$A_i,j$Phần tử mặt hàng $i$, cột $j$ của ma trận $mathbfA$
$A_i_1:i_2,j_1:j_2$Ma trận con từ bỏ mặt hàng $i_1$ cho tới $i_2$ cùng cột $j_1$ cho tới $j_2$ của ma trận $mathbfA$
$A_i,:$ hoặc $mathbfA^(i)$Hàng $i$ của ma trận $mathbfA$
$A_:,j$Cột $j$ của ma trận $mathbfA$
Giải tíchKí hiệuÝ nghĩa
$f:mathbbAmapstomathbbB$Hàm số $f$ cùng với tập khẳng định $A$ với tập quý hiếm $B$
$f(x)$Hàm tiên phong hàng đầu biến hóa $f$ theo biến hóa $x$
$f(x,y)$Hàm số 2 vươn lên là $f$ theo biến $x$ cùng $y$
$f(mathbfx)$Hàm số $f$ theo véc-to $mathbfx$
$f(mathbfx; heta)$Hàm số $f$ theo véc-to lớn $mathbfx$ gồm tsay đắm số véc-khổng lồ $ heta$
$f(x)^prime$ hoặc $dfracdfdx$Đạo hàm của hàm $f$ theo $x$
$dfracpartialfpartialx$Đạo hàm riêng của hàm $f$ theo $x$
$ abla_mathbfxf$Gradient của hàm $f$ theo véc-to lớn $mathbfx$
$int_a^bf(x)dx$Tích phân tính theo $x$ trong khoảng $$
$int_mathbbAf(x)dx$Tích phân toàn miền $mathbbA$ của $x$
$int f(x)dx$Tích phân toàn miền quý giá của $x$
$logx$ hoặc $lnx$Logarit trường đoản cú nhiên: $logx riangleqlnx riangleqlog_ex$
$sigma(x)$Hàm sigmoid (logistic sigmoid): $dfrac11+e^-x=dfrac12Bigg( anhigg(dfracx2igg)+1Bigg)$
Xác suất thống kêKí hiệuÝ nghĩa
$haty$Đầu ra dự đoán
$hatp$Xác suất dự đoán
$hat heta$Tsay đắm số ước lượng
$J( heta)$Hàm chi phí (cost function) xuất xắc hàm lỗi (lost function) ứng cùng với tsay đắm số $ heta$
I.I.DMẫu đột nhiên (Independent và Identical Distribution)
$LL( heta)$Log Likelihood của tmê man số $ heta$
MLEƯớc lượng hợp lý và phải chăng cực lớn (Maximum Likelihood Estimation)
MAPCực đại Xác Suất hậu nghiệm (Maximum A Posteriori)


Chuyên mục: Công Nghệ