PATCH LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Patch là gì

*
*
*

patch
*

patch /pætʃ/ danh từ miếng vá miếng băng bám, miếng dung dịch cao (bên trên vệt tmùi hương...) miếng bông bịt đôi mắt đau nốt loài ruồi giả (nhằm tô điểm trên mặt) mảnh đấta patch of potatoes: một đám (mảnh) khoai màng, dấu, đnhỏ xíu lớn mhình ảnh vượt, mhình họa vụnlớn strike a bad patch gặp vận bỉ, chạm chán lúc ko maynot a patch on (thông tục) ko mùi hương gì Khi đem so sánh với, không thấm gót lúc mang so sánh với nước ngoài đụng từkhổng lồ patch a tyre: vá một cái lốp dùng để vá, làm miếng vá (đến loại gì)it will patch the hole well enough: miếng đó đủ để vá cho mẫu lỗ thủng ráp, nối (những mảnh, các mấu vào với nhau) hiển thị từng mảng lnhỏ xíu đtí hon, loang lổ (bên trên thứ gì)to patch up vá víu, vá qua loa (nghĩa bóng) dàn xếp; hiệp thương qua quýt, thương lượng tạm thời (một vụ bất hoà...)dán đắp vámiếng váhot patch: miếng vá ruột xesửa tạmpatch board: bảng sửa tạmsoft patch: sự sửa tạmvết đốmLĩnh vực: tân oán và tinđắp váprogram patch: đoạn đắp vá cmùi hương trìnhnối tạmpatch board: bảng nối lâm thời (trong truyền, thông laptop...)patch cable: cáp nối tạmpatch cord: dây mềm nối tạmpatch panel: bảng nối tạmLĩnh vực: điện lạnhmặt đường nối tạm (sống bảng nối tạm)Lĩnh vực: năng lượng điện tử và viễn thôngráp nốipatch panel: tấm ráp nốiLĩnh vực: xây dựngsự thay thế toàn thể mặt con đường (ổ gà)váhot patch: cao su thiên nhiên vá ruột xehot patch: miếng vá ruột xepatch (vs): đắp vápatch block: khối xây vápatch file: tệp vápatch level: nấc vápatch panel: miếng váprogram patch: đoạn đắp vá chương trìnhaudio patch bayphép tắc điều hành và kiểm soát âm tầnbald patch (enamel flaw)vết loang lổ (bên trên men sứ)blooping patchsự sửa giờ lục bụcblow out patcháo đỡ tia lửa hàngreen patch distortionvết méo đnhỏ không khôground patch areavùng cơ bạn dạng (để phân tích)hard patchsửa cứnghopping patchđốm chảyoil patchđtí hon dầuoil patchmàng dầuoil patchlốt dầu loangpatch (v)nối (những mảnh vào nhau)patch (v)ráppatch (vs)nối tạmpatch (vs)sửa tạmpatch boardbảng nối mạchpatch boardbảng phân phối điệnpatch corddây nốipatch corddây nối (các cỗ phận)patch filetệp sửapatch levelmức sửa o đám o chỗ sửa tạm o nắp - Một đội lớn hoặc một dãy trang bị thu cần sử dụng vào thăm dò địa chấn rộng hàng trăm fut cùng gồm vài trăm máy thu nối vào một kênh đơn. - Một chỗ nối ghxay tạm thời. - Một tấm độn hoặc mảnh vật liệu dùng để bít đậy lỗ hoặc một chỗ yếu. § patch reef : ám tiêu đốm
*

*

Xem thêm: 3 Cách Sửa Lỗi Font Chữ Trong Word Do Đâu Và Cách Sửa Lỗi Như Nào?

*

patch

Từ điển Collocation

patch noun

1 material over a hole

VERB + PATCH have Her trousers have sầu patches all over them. | sew on

PREP. ~ on dancers with patches on their costumes

2 part of a surface that is different

ADJ. irregular | clear, coloured, dark | damp, wet | icy icy patches on the roads | bald He has a small bald patch on the crown of his head. | rough, sore

PREP. in ~es The velvet curtains were faded in patches. | ~ of There were some patches of clear blue sky. | ~ on A large damp patch had appeared on the ceiling.

PHRASES a patch of colour flowers providing little bright patches of colour around the garden

3 piece of land

ADJ. isolated an isolated patch of forest | cabbage, potato, vegetable

PREPhường. in a/the ~ working in his vegetable patch | on a/the ~ located on a small patch of flat ground

PHRASES a patch of grass/ground We found a nice patch of grass to lớn sit on.

4 period of time

ADJ. bad, difficult, rocky, rough, sticky | purple The team has hit a purple patch, with nine wins from their last ten games.

VERB + PATCH go through, have sầu, hit Their business hit a sticky patch last year.

PREP.. ~ of going through a patch of poor health

Từ điển WordNet


n.

a piece of cloth used as decoration or khổng lồ mend or cover a holea short mix of commands lớn correct a bug in a computer program

v.

provide with a patch; also used metaphorically

The field was patched with snow


Microsoft Computer Dictionary

n. A piece of object code that is inserted in an executable program as a temporary fix for a bug.vb. In programming, lớn repair a deficiency in the functionality of an existing routine or program, generally in response to lớn an unforeseen need or set of operating circumstances. Patching is a comtháng means of adding a feature or a function lớn a program until the next version of the software is released. Compare haông chồng (definition 2), kludge (definition 2).

File Extension Dictionary

General Patch FileElonex ONEt+ Patchn File (Elonex)

English Synonym and Antonym Dictionary

patches|patched|patchingsyn.: fix mend repair service