Pce là gì

Tkhô hanh bình htc bây giờ đã share cho các bạn Bảng viết tắt những đơn vị chức năng đo quốc tế chuẩn

TÊN TIẾNG ANHTÊN TIẾNG VIỆT
SETSETSBộ
DZNDOZEN
GROGROSSTổng (trọng lượng)
THIN THOUSANDSNghìn
PCEPIECESCái, chiếc
PRPAIRĐôi, cặp
MTRMETRESMét
FOTFEETPhút
YRDYARDSI-at
MTKSQUARE METRESMét vuông
FTKSQUARE FEETPhút ít vuông
YDKSQUARE YARDSI-at vuông
GRMGRAMMESGam
GDWGRAMMES BY DRY WEIGHTGam (theo trọng lượng khô)
GICGRAMMES INCLUDING CONTAINERSGam (bao gồm công-ten-nơ)
GIIGRAMMES INCLUDING INNER PACKINGSGam (bao hàm vỏ hộp gói gọn bên trong)
GMCGRAMMES BY METAL CONTENTGam (theo hàm vị kyên loại)
KGMKILO-GRAMMESKi-lô-gam
KDWKILO-GRAMMES BY DRY WEIGHTKi-lô-gam (theo trọng lượng khô)
KICKILO-GRAMMES INCLUDING CONTAINERSKi-lô-gam (bao gồm công-ten-nơ)
KIIKILO-GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGSKi-lô-gam (bao hàm bao bì đóng gói mặt trong)
KMCKILO-GRAMMES BY METAL CONTENTKi-lô-gam (theo hàm vị kyên ổn loại)
TNEMETRIC-TONSTấn
MDWMETRIC-TONS BY DRY WEIGHTTấn (theo trọng lượng khô)
MICMETRIC-TONS INCLUDING CONTAINERSTấn (bao hàm công-ten-nơ)
MIIMETRIC-TONS INCLUDING INNER PACKINGSTấn (bao hàm vỏ hộp gói gọn mặt trong)
MMCMETRIC-TONS BY METAL CONTENTTấn (theo hàm lượng klặng loại)
ONZOUNCEAo-xơ
ODWOUNCE BY DRY WEIGHTAo-xơ (theo trọng lượng khô)
OICOUNCE INCLUDING CONTAINERSAo-xơ (bao hàm công-ten-nơ)
OIIOUNCE INCLUDING INNER PACKINGSAo-xơ (bao gồm vỏ hộp đóng gói mặt trong)
OMCOUNCE BY METAL CONTENTAo-xơ (theo các chất kim loại)
LBRPOUNDSPao
LDWPOUNDS BY DRY WEIGHTPao (theo trọng lượng khô)
LICPOUNDS INCLUDING CONTAINERSPao (bao hàm công-ten-nơ)
LIIPOUNDS INCLUDING INNER PACKINGSPao (bao gồm bao bì đóng gói mặt trong)
LMCPOUNDS BY METAL CONTENTPao (theo lượng chất klặng loại)
STNSHORT TONTấn ngắn
LTNLONG TONTấn dài
DPTDISPLA CEMENT TONNAGETrọng tải
GTGROSS TONNAGE FOR VESSELSTổng trọng cài đặt tàu
MLTMILLI-LITRESMi-li-lít
LTRLITRESLít
KLKILO-LITRESKi-lô-lít
MTQCUBIC METRESMét khối
FTQCUBIC FEETPhút ít khối
YDQCUBIC YARDSI-at khối
OZIFLUID OUNCEAo-xơ đong (đơn vị thống kê giám sát thể tích)
TROTROY OUNCETroi ao-xơ
PTIPINTSPanh
QTQUARTSLít Anh
GLLWINE GALLONSGa-lông rượu
CTCARATSCara
LCLACTOSE CONTAINEDHàm lượng Lactoza
KWHKILOWATT HOURKi-lô-oát giờ
ROLROLLCuộn
UNCCONCon
UNUCUCủ
UNYCAYCây
UNHCANHCành
UNQQUAQuả
UNNCUONCuốn
UNVViên/Hạt
UNKKiện/Hộp/Bao
UNTThanh/Mảnh
UNLLon/Can
UNBQuyển/Tập
UNAChai/ Lọ/ Tuýp
UNDTút

Bảng viết tắt những đơn vị đo dẫn xuất

TTĐại lượngĐơn vịThể hiện tại theo đơn vị cơ bạn dạng ở trong hệđơn vị chức năng SI
TênKý hiệu
1. Đơn vị không khí, thời hạn cùng hiện tượng tuần hoàn
1.1góc phẳng (góc)radianradm/m
1.2góc khốisteradiansrm2/m2
1.3diện tíchmét vuôngm2m.m
1.4thể tích (dung tích)mét khốim3m.m.m
1.5tần sốhécHzs-1
1.6gia tốc gócradian

bên trên giây

rad/ss-1
1.7gia tốc gócradian bên trên giây bình phươngrad/s2s-2
1.8vận tốcmét trên giâym/sm.s-1
1.9gia tốcmét trên giây bình phươngm/s2m.s-2
2. Đơn vị cơ
2.1khối lượng theo chiều lâu năm (mật độ dài)kilôgam

trên mét

kg/mkg.m-1
2.2cân nặng theo mặt phẳng (mật độ mặt)kilôgam

bên trên mét vuông

kg/m2kilogam.m-2
2.3trọng lượng riêng rẽ (mật độ)kilôgam

trên mét khối

kg/m3kilogam.m-3
2.4lựcniutơnNm.kg.s-2
2.5mômen lựcniutơn métN.mmét vuông.kilogam.s-2
2.6áp suất, ứng suấtpascanPam-1.kilogam.s-2
2.7độ nhớt đụng lựcpascan giâyPa.sm-1.kilogam.s-1
2.8độ nhớt rượu cồn họcmét vuông

trên giây

m2/sm2.s-1
2.9công, năng lượngjunJm2.kilogam.s-2
2.10công suấtoátWm2.kg.s-3
2.11lưu giữ lượng thể tíchmét khối

trên giây

m3/sm3.s-1
2.12giữ lượng khối hận lượngkilôgam

bên trên giây

kg/skg.s-1
3. Đơn vị nhiệt
3.1nhiệt độ Celsiusđộ CelsiusoCt = T – T0; trong những số đó t là ánh nắng mặt trời Celcius, T là ánh sáng nhiệt động học và T0 =273,15.

Bạn đang xem: Pce là gì

3.2sức nóng lượngjunJmét vuông.kilogam.s-2
3.3nhiệt độ lượng riêngjun bên trên kilôgamJ/kgmét vuông.s-2
3.4nhiệt dungjun bên trên kenvinJ/Km2.kilogam.s-2.K-1
3.5nhiệt dung kân hận (nhiệt độ dung riêng)jun bên trên kilôgam kenvinJ/(kilogam.K)mét vuông.s-2.K-1
3.6thông lượng nhiệtoátWm2.kilogam.s-3
3.7thông lượng nhiệt bề mặt (tỷ lệ thông lượng nhiệt)oát trên

mét vuông

W/m2kilogam.s-3
3.8hệ số truyền nhiệtoát trên mét vuông kenvinW/(m2.K)kilogam.s-3.K-1
3.9độ dẫn nhiệt độ (hệ số dẫn nhiệt)oát trên

mét kenvin

W/(m.K)m.kg.s-3.K-1
3.10độ phát tán nhiệtmét vuông

bên trên giây

m2/smét vuông.s-1
4. Đơn vị năng lượng điện và từ
4.1năng lượng điện lượng (điện tích)culôngCs.A
4.2điện cầm cố, hiệu điện nạm (điện áp), mức độ năng lượng điện độngvônVm2.kilogam.s-3.A-1
4.3độ mạnh năng lượng điện trườngvôn bên trên métV/mm.kilogam.s-3.A-1
4.4năng lượng điện trởômWmét vuông.kilogam.s-3.A-2
4.5năng lượng điện dẫn (độ dẫn điện)simenSm-2.kg-1.s3.A2
4.6thông lượng năng lượng điện (thông lượng điện dịch)culôngCs.A
4.7mật độ thông lượng điện (năng lượng điện dịch)culông trên

mét vuông

C/m2m-2.s.A
4.8công, năng lượngjunJmét vuông.kg.s-2
4.9cường độ trường đoản cú trườngampe trên métA/mm-1.A
4.10năng lượng điện dungfaraFm-2.kg-1.s4.A2
4.11độ tự cảmhenryHm2.kilogam.s-2.A-2
4.12tự thôngvebeWbm2.kilogam.s-2.A-1
4.13mật độ tự thông, cảm ứng từteslaTkg.s-2.A-1
4.14suất tự độngampeAA
4.15hiệu suất tính năng (công suất)oátWmét vuông.kilogam.s-3
4.16hiệu suất biểu kiếnvôn ampeV.Am2.kilogam.s-3
4.17công suất khángvarvarm2.kg.s-3
5. Đơn vị ánh nắng cùng phản xạ năng lượng điện từ bỏ tất cả liên quan
5.1tích điện bức xạjunJmét vuông.kilogam.s-2
5.2công suất sự phản xạ (thông lượng bức xạ)oátWmét vuông.kilogam.s-3
5.3độ mạnh bức xạoát trên steradianW/srmét vuông.kilogam.s-3
5.4độ chói năng lượngoát trên steradian mét vuôngW/(sr.m2)kilogam.s-3
5.5năng suất bức xạoát trên

mét vuông

W/m2kg.s-3
5.6độ rọi năng lượngoát trên

mét vuông

W/m2kilogam.s-3
5.7độ chóicandela trên

mét vuông

cd/m2m-2.cd
5.8quang thônglumenlmcd
5.9lượng sánglumen giâylm.scd.s
5.10năng suất chiếu sáng (độ trưng)lumen trên

mét khối

J/m3m-1.kilogam.s-2
6.5năng suất âmoátWmét vuông.kg.s-3
6.6cường độ âmoát trên

mét vuông

W/m2kg.s-3
6.7trsinh sống kháng âm (mức độ cản âm học)pascan giây

trên mét khối

Pa.s/m3m-4.kilogam.s-1
6.8trsinh hoạt kháng cơ (sức cản cơ học)niutơn giây

bên trên mét

N.s/mkilogam.s-1
7. Đơn vị hoá lý cùng vật dụng lý phân tử
7.1nguyên ổn tử khốikilôgamkgkg
7.2phân tử khốikilôgamkgkg
7.3mật độ molmol trên

mét khối

mol/m3m-3.mol
7.4hoá thếjun bên trên molJ/molm2.kg.s-2.mol-1
7.5hoạt độ xúc táckatalkats-1.mol
8. Đơn vị phản xạ ion hoá
8.1độ pđợi xạ (hoạt độ)becơrenBqs-1
8.2liều dung nạp, kermagrayGym2.s-2
8.3liều tương đươngsivơSvmét vuông.s-2
8.4liều chiếuculông trên kilôgamC/kgkg-1.s.A

Bảng những đơn vị giám sát chăm ngành quánh biệt 

TTĐại lượngĐơn vị tính toán siêng ngành sệt biệtGiá trịMục đích

sử dụng

TênKý hiệuMột (01) đơn vị đo lường và thống kê chuyên ngành đặc biệtChuyển đổi theo đơn vị chức năng giám sát và đo lường nằm trong hệ đơn vị SI
1diện tíchhéctaha1 ha10 000 m2Chỉ cần sử dụng trong đo diện tích S ruộng khu đất.
barnb1 b10-28 m2Chỉ dùng trong vật lý hạt nhân với ngulặng tử
2tần sốvòng

trên giây

r/s1 r/s

1 Hz

Chỉ sử dụng vào đo tần số những hoạt động cù.
vòng

bên trên phút

r/min1 r/min

1/60 Hz

Chỉ cần sử dụng vào đo tần số những chuyển động quay.
3tiết ápmilimét thuỷ ngânmmHg

1 mmHg

133,322 Pa

Chỉ cần sử dụng vào đo tiết áp
4nhiệt lượngcalocal1 cal4,186 8 JChỉ dùng vào nghành nghề dịch vụ thực phẩm
5khối lượngcaratct1 ct

0,2 g

Các khí cụ về việc trình diễn, thể hiện các đơn vị chức năng giám sát và đo lường bằng lòng theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2007 của nhà nước – PHỤ LỤC II 

1. Tên Gọi, cam kết hiệu vào một đơn vị chức năng phải được trình bày và một dạng hình giống như nhau (thuộc là tên gọi của đơn vị chức năng hoặc cùng là ký hiệu của solo vị).

Ví dụ: kilômét /giờ đồng hồ hoặc km /h (không được viết: kilômét /h hoặc km /giờ).

2. Tên đơn vị đề nghị viết bằng văn bản thường xuyên, thứ hạng thẳng đứng, không viết hoa cam kết trường đoản cú trước tiên tất cả thương hiệu đơn vị chức năng xuất xứ xuất phát điểm từ 1 tên riêng rẽ, trừ nhiệt độ Celsius.

Ví dụ: mét, giây, ampe, kenvin, pascan…

3. Ký hiệu đơn vị yêu cầu viết bằng văn bản hay, loại trực tiếp đứng, trừ đơn vị chức năng lít (L).

Ví dụ: m, s…

Trường phù hợp tên đơn vị xuất xứ từ 1 thương hiệu riêng biệt thì ký từ bỏ đầu tiên vào ký hiệu đơn vị nên viết hoa.

Ví dụ: A, K, Pa…

4. Không được sản xuất ký hiệu đơn vị chức năng đo lường và thống kê thỏa thuận nhân tố prúc hoặc cam kết hiệu khác.

Ví dụ: không được sử dụng We là cam kết hiệu đơn vị hiệu suất điện năng chũm mang lại ký hiệu dụng cụ là W.

5. Khi trình bày đơn vị chức năng dưới dạng phnghiền nhân của nhì xuất xắc những cam kết hiệu đơn vị đề nghị sử dụng vết chnóng (.).

Xem thêm: Ý Nghĩa Phong Thủy Của Đầu Số 0835 Và 0775 Là Mạng Gì ? 0775 Là Mạng Gì

Ví dụ: đơn vị công suất điện trsinh sống là mét kenvin lên trên oát bắt buộc viết: m.K/W (cùng với m là ký kết hiệu của mét) nhằm tách biệt với milikenvin lên trên oát: mK/W (cùng với m là ký kết hiệu mili của chi phí tố SI)

6. Lúc trình bày đơn vị dưới dạng phxay chia được sử dụng gạch ốp ngang (-),gạch chéo g (/)hoặc lũy quá âm. h

Ví dụ: mét trên giây, cam kết hiệu là , hoặc m /s hoặc m.s -1.Riêng trường hòa hợp sau vệt gạch chéo cánh gồm nhị tuyệt những ký hiệu đơn vị thì phải để các đơn vị này trong lốt ngoặc đối kháng hoặc biến đổi qua tích của lũy vượt âm.

Ví dụ: J/(kg.K); m.kg/(s3.A) hoặc J.kilogam -1.K-1; m.kilogam.S-3.A-1.

7. Lúc miêu tả giá trị đại lượng theo đơn vị đo cần ghi vừa đủ cả phần trị số với phần đơn vị chức năng đo. Giữa nhì nguyên tố này đề xuất giải pháp nhau một ký từ trống.

Ví dụ: 22 m (ko được viết: 22m hoặc 22 m).

Crúc ý 1: Lúc trình diễn ký kết hiệu đơn vị chức năng ánh sáng bởi độ Celsius, không được có tầm khoảng trống giữa ký kết hiệu độ (o) với cam kết hiệu Celsius (C).

Ví dụ: 15 oC (ko được viết: 15oC hoặc 15 o C).

Chú ý 2: lúc trình diễn ký kết hiệu đơn vị chức năng góc phẳng là o (độ); ¢ (phút); ¢¢ (giây), ko được có tầm khoảng trống thân các quý hiếm đại lượng với ký hiệu độ (o); (¢); (¢¢).

Ví dụ: 15o20¢30¢¢ (ko được viết: 15 o20 ¢30 ¢¢ hoặc 15 o đôi mươi ¢ 30 ¢¢).

Chụ ý 3: khi mô tả giá trị đại lượng bởi các phnghiền tính yêu cầu ghi ký hiệu đơn vị đi kèm theo từng trị số hoặc sau dấu ngoặc 1-1 ghi bình thường dồn phần trị số của phxay tính.

Ví dụ: 12 m – 10 m = 2 m hoặc (12-10) m (không được viết: 12 m – 10 = 2 m tốt 12 – 10 m = 2 m).

Xem thêm: Tôi Muốn Sử Dụng Dịch Vụ Homebanking Của Techcombank Homebanking

23 oC ± 2 oC hoặc (23 ± 2) oC (không được viết: 23 ± 2 oC hoặc 23 oC ± 2)

Crúc ý 4: khi biểu thị lốt thập phân của quý hiếm đại lượng bắt buộc sử dụng vệt phẩy (,)không được viết lốt chấm k (.)

Ví dụ: 245,12 milimet (ko được viết: 245.12 mm)./.

đơn vị chức năng tính chiến tranh là gìđơn vị tính nr là gìdoz là gìđơn vị tính ctn là gìkgm là gìđơn vị chức năng tính btl là gìmtr là gìplts là gìđơn vị tính tiếng anh là gìltr là gìkgm là đơn vị gìhrc là gì

*


Chuyên mục: Công Nghệ