Phả Là Gì

1. (Phó) Hợp âm của “bao phủ khả” 不可. Không thể, tương đối. ◎Như: “phả tín” 叵信 quan trọng tin được, “phả nại” 叵耐 tất yêu Chịu đựng được, “trí tuệ phả bốn nghị” 智慧叵思議 trí tuệ bắt buộc suy nghĩ bàn. ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: “Thán nhân sự bách biến hóa phả trắc dã” 嘆人事百變叵測也 (Đoạn hồng linch nhạn kí 斷鴻零雁記) Thlàm việc than mang đến Việc đời thay đổi khó lường.2. (Liên) Bèn, nên. § Cùng nghĩa nhỏng “toại” 遂, “cố” 故, “nlỗi thị” 於是. ◇Hậu Hán thỏng 後漢書: “Đế tri kì thông thường bất vi dụng, phả dục thảo chi” 帝知其終不為用, 叵欲討之 (Ngôi Hiêu truyện 隗囂傳) Vua biết ông ta chung cục ko sử dụng được, bèn hy vọng trị tội.

Bạn đang xem: Phả là gì


① Không thể tương đối. Nlỗi phả tín 叵信 cần yếu tin được, phả nằn nì 叵耐 cần yếu chịu được, v.v.② Bèn, thuộc nghĩa nhỏng chữ toại 遂.
(văn) ① Không thể (hòa hợp âm của 不 + 可): 叵信 Không thể tin được; 叵測 Không thể liệu lường được, 是兒最叵信者 Thằng này (đứa này) tất yêu như thế nào tin được (Tam quốc chí); ② Thì, bèn: 超慾因此叵平諸國, 乃上疏請兵 Ban Siêu định nhân thời cơ này thì bình định những nước nghỉ ngơi Tây Vực, bèn dâng sớ xin phái binch qua (Hậu Hán thư: Ban Siêu liệt truyện); ③ Rất (cần sử dụng nhỏng 頗, cỗ 頁).

Xem thêm: Cách Chơi Nidalee Mùa 11 - Nidalee Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Nidalee• Đoản ca hành - 短長行 (Chúc Doãn Minh)• Đối tửu - 對酒 (Lý Bạch)• Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Chình họa Dung thị xã Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác làm việc “Trúc đưa ra ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 10 - 馬益之邀陳子山應奉秦景容縣尹江上看花二公作竹枝歌予亦作數首其十 (Viên Khải)• Pđợi cuồng ngâm - 放狂吟 (Tuệ Trung thượng sĩ)• Phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng mạo sĩ” - 奉和御製思家將士 (Vũ Dương)1. (Danh) Sách, sổ biên chép và phân một số loại thứ từ về người, sự, đồ. ◎Như: “gia phổ” 家譜 phả chxay cố kỉnh lắp thêm vào loại chúng ta, “niên phổ” 年譜 phả chnghiền các người cùng tuổi tốt cùng đỗ một khoa. § Người thuộc chúng ta điện thoại tư vấn là “đồng phổ” 同譜. Vì vậy cho nên bằng hữu kết nghĩa cũng Gọi là “phổ huynh đệ” 譜兄弟.2. (Danh) Sách ghi luật lệ, công cụ lệ về một bộ môn sẽ giúp đỡ tín đồ học hành. ◎Như: “kì phổ” 棋譜 sách dạy tấn công cờ.3. (Danh) Riêng chỉ bạn dạng nhạc, khúc hát. ◎Như: “nhạc phổ” 樂譜 khúc nhạc, “bối phổ” 背譜 bài xích nhạc ở trong lòng.4. (Danh) Quy củ hoặc cơ chế. ◎Như: “giá chỉ thoại dũ ttiết dũ li phổ” 這話愈說愈離譜 lời đó càng nói càng lìa xa qui định.5. (Động) Dựa theo lời văn thơ viết thành ca khúc. ◎Như: “mồi nhử giá bán thủ thi phổ thành ca khúc” 把這首詩譜成歌曲 phổ nhạc mang lại bài bác thơ này.6. (Động) Ghi chxay theo thế hệ.7. (Động) Kể, è thuật. ◇Nạp Lan Tính Đức 納蘭性德: “Dục phổ tần niên li hận, ngôn dĩ tận, hận vị tiêu” 欲譜頻年離恨, 言已盡, 恨未消 (Điện cung cấp lưu giữ quang từ 電急流光詞) Muốn nắn nhắc bao năm ân oán hận li tán, lời đã hết, oán hận không tan.8. § Ghi chú: Ta thân quen phát âm là “phả”.
① Phả, sổ chép về nhân đồ vật cùng chia rành lắp thêm trường đoản cú. Như gia phổ 家譜 phả chép rứa sản phẩm trong đơn vị bọn họ.② Niên phổ 年譜 phả chxay các bạn cùng tuổi xuất xắc cùng đỗ một khoa. Người thuộc bọn họ call là đồng phổ 同普. Vì thế cho nên bằng hữu kết nghĩa cũng hotline là phổ huynh đệ 譜兄弟.③ Các khúc music đề xuất chế ra phả để gia công tín hiệu. Vì vậy cho nên khúc hát Điện thoại tư vấn là phổ. Ta quen thuộc hiểu là phả.

• Bà Hướng trường đoản cú - 婆向寺 (Phạm Viết Tuấn)• Chúc than - 粥攤 (Hồ Chí Minh)• Đắc Hoa Hải tình tăng tức ông Hiệu Tmáu lai giản hỷ phục ngulặng vận - 得花海情僧即翁校說來柬喜復原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Hương Tích trường đoản cú - 香跡寺 (Khiếu Năng Tĩnh)• Kê Khang cầm đài - 嵇康琴臺 (Nguyễn Du)• Lương Châu hành - 涼州行 (Đới Lương)• Nghĩ Từ Thức đề tiên tử Giáng Hương ssinh hoạt cư tố bình phong kỳ 1 - 擬徐式題仙子絳香所居素屏風其一 (Nguyễn Dữ)• Triệu Trung - 趙中 (Dương Bang Bản)• Triệu Trung miếu - 趙忠廟 (Lương Thế Vinh)• Vịnh Trần Hưng Đạo vương - 詠陳興道王 (Nguyễn Khuyến)