Pitch là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

pitch
*

pitch /pitʃ/ danh từ hắc ín nước ngoài rượu cồn từ quét dầu hắc, đính thêm bằng hắc ín danh từ sự ném, sự liệng lách, sự tung, sự hất; sự lao xuốnga headlong pitch from a rock: sự lao bạn xuất phát từ 1 tảng đá xuống (thể thao,thể thao) phương pháp ném trơn (crickê) sự lao lên lao xuống, sự chồm lên chồm xuống (của nhỏ tàu vào cơn bão) độ cao bay vọt lên (của chim ưng để lấy đà nhào xuống vồ mồi) độ dài (của giọng...) nấc độto lớn come to such a pitch that...

Bạn đang xem: Pitch là gì

: đến hơn cả độ là...anger is at its highest pitch: cơn giận mang lại rất độ độ dốc; độ dốc của mái nhà số mặt hàng bày bán ở chợ ghế ngồi thường lệ (của fan bán hàng rong, fan hát xẩm) (kỹ thuật) bước, bước răngscrew pitch: bước đinh ốc ngoại động từ cắn, dựng (lều, trại)to lớn pitch tents: cắm lều, cắn trại cắn chặt, đóng góp chặt xuống (một vị trí nhất định)lớn pitch wickets: (thể thao,thể thao) cắm cột gôn (crickê) bày bán hàng sinh sống chợ lát đá (một con đường) ném nhẹm, lạng lách, tung, hất; lạng lách (một vật dẹt) vào đíchto pitch the ball: ném nhẹm trơn (đùa crickê)khổng lồ pitch xuất xắc into the cart: hất cỏ khô lên xe pháo bò (từ bỏ lóng) đề cập (chuyện...) (âm nhạc) mang (giọng)to lớn pitch one"s voice higher: rước giọng cao hơn (nghĩa bóng) mô tả (vật gì...) bởi một phong cách riêng nội rượu cồn từ gặm lều, gặm trại, dựng trại (+ on, into) xả thân, lao xuống, chồm lên chồm xuống (tàu bị bão...)khổng lồ pitch in (thông tục) hăng hái, hợp tác vào việcto pitch into (thông tục) xông vào, tiến công vào dữ dội, xông vào đánh (ai) tới tấp công kích kịch liệt; quở trách chửi bới nlỗi tát nước vào phương diện (ai) xông vào ăn uống mang nạp năng lượng để; ăn uống lấy ăn để (loại gì)khổng lồ pitch upon bỗng dưng lựa chọn đúng, vô tình chọn đúng (vật gì, ai...); lựa chọn rúc hoạkhoảng tầm cáchlắclời lẽ truyền bá để chiêu hàngsự nhồifly pitchquầy mặt hàng nhỏ kế bên phốpitch platetnóng phiên bản hình gợn sóng li ty hay răng cưa (để cắt ngang tảng thịt)seat pitchđộ phương pháp địa điểm ngồiseat pitchkhoảng chừng khe ngồi danh từ o nhựa Một chất rắn gray clolor xẫm hoặc chất lỏng rất đặc gồm những hiđrocacbon. Nhựa hiện ra vì chưng quy trình chưng cất vật chất hữu cơ như than hoặc hắc ín từ gỗ. o khoảng biện pháp Khoảng giải pháp giữa nhì bé lăn liền kề vào chuỗi bé lăn. o độ lắc dọc Mức chuyển động lên xuống của mũi với đuôi tàu thủy. o bước răng Khoảng trống giữa các răng của một dãy răng bên trên mũi khoan chóp luân phiên. o hắc ín, nhựa o sự lệch, sự chúc § asphalt tar pitch : nhựa guđron atphan § bituminous pitch : nhựa bitum, nhựa atphan § briquetting pitch : nhựa đóng bánh § chain pitch : bước xích § circular pitch : bước răng tròn § coal tar pitch : nhựa than đá § earth pitch : nhựa khoáng § glance pitch : nhựa ánh § hard pitch : nhựa cứng § jew’s pitch : nhựa Do Thái § lake pitch : atphan hồ § medium pitch : nhựa mềm vừa § mineral pitch : atphan, bitum cứng, nhựa khoáng § petroleum pitch : nhựa dầu mỏ, nhựa khoáng § straight-run pitch : bitum cất trực tiếp § tar pitch : atphan, nhựa than đá § trinidad pitch : atphan Trinidad § wood pitch : nhựa từ gỗ § piston of thread : bước ren § pitch lake : hố nhựa
*

*

*

pitch

Từ điển Collocation

pitch noun

1 sports field

ADJ. all-weather, grass, non-turf, synthetic | waterlogged | cricket, hockey, football, rugby

VERB + PITCH invade, run onlớn The pitch was invaded by angry fans.

PITCH + NOUN invasion Police could vị nothing to stop the pitch invasion.

PREPhường. off the ~ The players have sầu just come off the pitch. Negotiations about his transfer are continuing off the pitch. | on a/the ~ He was the best player on the pitch today.

2 strength of feeling

ADJ. fever, high Excitement rose khổng lồ fever pitch the day before the procession.

VERB + PITCH reach, rise to lớn

PREP.. ~ of to lớn reach a high pitch of excitement

3 of a musical note

ADJ. high, low | correct The instrument is not tuned to lớn the correct pitch.

VERB + PITCH fall in, rise in Her voice fell slightly in pitch as she grew older.

PHRASES have sầu absolute/perfect pitch (= to be able to recognize or produce any given note)

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Top 8 Xưởng Gia Công Mỹ Phẩm Trọn Gói Tphcm, Gia Công Mỹ Phẩm Trọn Gói Theo Yêu Cầu

the property of sound that varies with variation in the frequency of vibratiomãng cầu vendor"s position (especially on the sidewalk)

he was employed to see that his paper"s news pitches were not trespassed upon by rival vendors

the action or manner of throwing something

his pitch fell short & his hat landed on the floor

v.

fall or plunge forward

She pitched over the railing of the balcony

set lớn a certain pitch

He pitched his voice very low

hit (a golf ball) in a high arc with a backspinlead (a card) và establish the trump suit

Microsoft Computer Dictionary

n. A measure, generally used with monospace fonts, that describes the number of characters that fit in a horizontal inch. See also characters per inch, screen pitch. Compare point1 (definition 1).

English Synonym and Antonym Dictionary

pitches|pitched|pitchingsyn.: cast fall fling flounder heave hurl lurch reel roông chồng roll sling stagger sway throw topple tossant.: catch