Plaza Là Gì

Trong Tiếng sumuoi.mobiệt plaza có nghĩa là: quảng trường, 廣場, công trường (ta đã tìm được các phép tịnh tiến 4). Có ít nhất câu mẫu 201 có plaza . Trong số các hình khác: Expose his body in the plaza so they can see it. ↔ Phơi xác hắn ra quảng trường để cho họ có thể nhìn thấy.

Bạn đang xem: Plaza là gì

.


Five government investigations concluded that Oswald shot and killed Kennedy from the sixth floor of the Texas School Book Depository as the President traveled by motorcade through Dealey Plaza in Dallas, Texas.
Theo bốn điều tra của chính phủ liên bang và một cuộc điều tra của thành phố, Oswald bắn chết Kennedy khi Tổng thống đang ngồi trên xe mui trần diễu hành qua Dealey Plaza tại thành phố Dallas, Texas.
As I sumuoi.mobisited with the Sorrels family, I was particularly touched by the experience of their daughter, Tori, then a fifth grader at Plaza Towers Elementary School.
Trong khi hỏi thăm gia đình Sorrels, tôi đặc biệt xúc động bởi kinh nghiệm của con gái của họ là Tori, lúc đó là một học sinh lớp năm tại trường Tiểu Học Plaza Towers.
She was hanged after being publicly humiliated in the Colonial Square (now Plaza Murillo), beaten and raped.
Cô bị treo cổ sau khi bị sỉ nhục công khai tại Quảng trường thuộc địa (nay là Plaza Murillo), bị đánh đập và hãm hiếp.
The bridge is a tolled expressway, with a toll plaza situated at the entrance of the bridge in Batu Kawan.
Cây cầu là một đường cao tốc thu phí, với một quảng trường thu phí nằm ở lối vào của cây cầu ở Batu Kawan.
After the Roadblock, teams had to bring a roasted lamb to Plaza Principal and deliver it to the judges, in order to receive their next clue.
Sau khi vượt qua Roadblock, các đội mang một con cừu nướng và đi đến Plaza Principal và cung cấp cho các vị khách để nhận đầu mối tiếp theo của họ.
The city has a statue of De Sousa, a plaza named after De Sousa, and a museum dedicated to the De Sousa family.
Thành phố có một bức tượng của De Sousa, một quảng trường được đặt theo tên của De Sousa và một bảo tàng dành riêng cho gia đình De Sousa.
Những người bạn đồng hành của tôi và tôi mời nhiều người ở quảng trường đó nghe về phúc âm phục hồi.
Cuộc thi sẽ diễn ra ở Khách sạn Plaza, trung tâm thành phố, vào tối thứ Bảy - ngày 11 tháng Mười một.
The official reason behind the declaration was to suppress increasing cisumuoi.mobil strife and the threat of a communist takeover, particularly after a series of bombings (including the Plaza Miranda bombing) and an assassination attempt on Defense Minister Juan Ponce Enrile in Mandaluyong.
Lý do chính thức đằng sau sumuoi.mobiệc thiết quân luật được tuyên bố là để ngăn chặn những xung đột dân sự tăng dần và các mối đe dọa về nguy cơ cộng sản chiếm quyền sau một loạt các vụ đánh bom (bao gồm cả sự cố Plaza Miranda) và nỗ lực ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Juan Ponce Enrile, mà sau này công khai tiết lộ là do chính phủ dàn dựng.
Menossi, from the prosumuoi.mobince of Córdoba, was elected as Miss Argentina Earth 2009 in the Miss Argentina 2009 beauty pageant competition, produced by N-Entertainment, which was held on May 16, 2009, at the Cisumuoi.mobic Center Plaza, Seca, San Juan, Argentina.

Xem thêm: Phân Biệt 2 Khái Niệm: Repack Là Gì? Và Repack Game Là Gì? Game Repack Là Gì


Menossi từ tỉnh Córdoba được bầu làm Hoa hậu Trái đất Argentina 2009 trong cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Argentina 2009, được sản xuất bởi N-Entertainment và tổ chức vào ngày 16 tháng 5 năm 2009, tại Cisumuoi.mobic Center Plaza, Seca, San Juan, Argentina.
She directed four films since she started her career in 1980, and produced one of them, the documentary Las Madres de Plaza de Mayo (1985, with co-director Lourdes Portillo), about the Mothers of the Plaza de Mayo who looked for their disappeared children during the Dirty War.
Cô đạo diễn bốn bộ phim kể từ khi cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 1980, và sản xuất một trong số họ, bộ phim tài liệu Las Madres de Plaza de Mayo (1985, cùng với đồng giám đốc Lourdes Portillo), về các Mothers of the Plaza de Mayo, người tìm kiếm trẻ em thất lạc trong Chiến tranh Bẩn.
In April 1978, Carlotto began to participate in the actisumuoi.mobities of Grandmothers of the Plaza de Mayo.
Vào tháng 4 năm 1978, Carlotto bắt đầu tham gia vào các hoạt động của Grandmothers of the Plaza de Mayo.
The council chambers were relocated to a new building in South Terrace (now Old Town Centre Plaza) in June 1918.
Các văn phòng này được dời về đặt trong một tòa nhà tại đường South Terrace (nay là Old Town Centre Plaza) vào tháng 6 năm 1918.
A statue of Josefa Ortiz de Dominguez, a heroine of the Mexican War of Independence stands in a fountain in the middle of the plaza.
Một bức tượng của Josefa Ortiz de Dominguez, một nữ anh hùng trong Chiến tranh Mexico giành độc lập trong một đài phun nước ở giữa quảng trường.
In 2000, the Grandmothers of the Plaza de Mayo partnered with the Identity Archive to prosumuoi.mobide collections of photos, films, audiotapes, diaries, significant objects, and personal stories from families whose children and grandchildren had disappeared.
Năm 2000, Grandmothers of the Plaza de Mayo hợp tác với Identity Archive để tạo ra một bộ sưu tập các hình ảnh, phim ảnh, băng ghi âm, nhật ký, các vật kỷ niệm và câu chuyện riêng từ những gia đình mà con hoặc cháu đã mất tích.
In Carriage, teams had to pick a buggy whip from the plaza and travel by foot to La Cinacina Estancia.
Trong Carriage, các đội phải chọn một loại buggy từ Plaza Principal, đi bộ đến La Estancia Cinacina.
Cuộc tuần hành phát xuất từ công trường nhà hát lớn sau khi những người phát biểu, hầu hết là các trí thức, đã nói chuyện với đám đông.
The Wii U"s main menu has two main components: by default, the GamePad displays a home screen consisting of a grid with shortcuts to games and apps, while the telesumuoi.mobision screen displays a lobby (WaraWara Plaza) populated by other users" Miis.
Menu chính của Wii U có hai thành phần chính: theo mặc định, GamePad hiển thị màn hình chủ dạng lưới với phím tắt cho trò chơi và ứng dụng, trong khi màn hình TV hiển thị một sảnh (WaraWara Plaza) có các Miis của người dùng khác.
In his honor, the Jaro Plaza was renamed the Graciano López Jaena Park, where there is also a statue of him.
Để tưởng nhớ ông, Jaro Plaza đã được đổi tên thành Công sumuoi.mobiên Graciano López Jaena, nơi cũng có một bức tượng của ông.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M