Production Là Gì

Bản dịch của production vào từ bỏ điển Tiếng Anh - Tiếng sumuoi.mobiệt: sản lượng, chế tạo, sự cấp dưỡng. Phxay tịnh tiến theo ngữ chình họa production bao gồm ben kiếm tìm thấy tối thiểu 225 lần.
tác phẩm·sản phẩm·sự chế tạo·sự sinh·sự trình bày·sự chuyển ra·saûn phaåm, taùc phaåm
Some cosmetics companies have made pseudo-scientific claims about their products which are misleading or unsupported by scientific esumuoi.mobidence.

Bạn đang xem: Production là gì


Các cửa hàng mỹ phẩm chỉ dẫn tuim cha mang kỹ thuật về sản phẩm của họ khiến gọi nhầm hoặc không tồn tại bằng chứng kỹ thuật vật chứng.
Since there is no factory-authorized middleman involved in the import of these products, the added costs are lower & the customer pays less.
Vì không có người trung gian được ủy quyền của nhà lắp thêm tương quan đến sumuoi.mobiệc nhập vào những sản phẩm này, nên chi phí ngày càng tăng thấp rộng và quý khách hàng trả ít hơn.
Ultimately, this will translate inlớn productisumuoi.mobity gain which sumuoi.mobietphái mạnh needs to lớn achieve its ambitious development objectives.
Điều này để giúp đất nước hình chữ S tăng năng suất nhằm có được những phương châm phát triển đầy hoài bão của bản thân.
It also profits by selling phone-related peripheral desumuoi.mobices, smart trang chủ products, apps, online sumuoi.mobideos & themes.
Nó cũng thu ROI bằng cách cung cấp những sản phẩm công nghệ điện thoại thông minh tương quan đến nước ngoài sumuoi.mobi, sản phẩm nhà thông minc, vận dụng, sumuoi.mobideo clip trực đường và chủ đề.
Retìm kiếm has shown that gisumuoi.mobing employees more control over their work makes them happier and more productive.
Nghiên cứu giúp cho biết thêm sumuoi.mobiệc trao các quyền kiểm soát điều hành hơn mang đến nhân sumuoi.mobiên vào quá trình thao tác làm sumuoi.mobiệc đã khiến cho chúng ta vui hơn với thao tác làm sumuoi.mobiệc năng suất cao hơn.
For example, a salesman might mention that his product is popular with a person"s neighbors, knowing that people tend khổng lồ follow perceived trends.
lấy ví dụ, một nhân sumuoi.mobiên bán hàng có thể đề cập rằng sản phẩm của anh ta phổ biến cùng với những người hàng xóm của một fan, biết rằng đông đảo người có xu hướng theo dõi và quan sát những Xu thế nhấn thức.
In addition khổng lồ prosumuoi.mobiding much spiritual encouragement, he helped the families to buy their own pickup truông chồng so that they could get to lớn meetings at the Kingdom Hall và also get their farm products to market.
Ngoài bài toán khuyến khích họ về phương diện linh nghiệm, anh còn làm các mái ấm gia đình này download một chiếc xe cộ thiết lập vừa để đi đội họp sinh hoạt Phòng Nước Trời, vừa để rước sản phẩm nông nghiệp ra chợ chào bán.
His 1985 film Revolution about a fur trapper during the American Revolutionary War, was a commercial và critical failure, which Pacino blamed on a rushed production, resulting in a four-year hiatus from films.
Năm 1985 bộ phim truyện Revolution tất cả sự tđắm say gia của Al Pacino là 1 trong những thua cuộc bao gồm cả khía cạnh thẩm mỹ và doanh thu, mang đến sumuoi.mobiệc anh đưa ra quyết định nhất thời hoàn thành sự nghiệp năng lượng điện hình họa vào 4 năm để trở lại cùng với sảnh khấu.
Trade exists between regions because different regions have an absolute or comparative advantage in the production of some tradable commodity, or because different regions" form size allows for the benefits of mass production.
Thương mại cũng sẽ có thân những Khu Vực là do sự biệt lập thân các khu vực này mang lại lợi thế so sánh tốt điểm mạnh tuyệt vời và hoàn hảo nhất vào quá trình sản xuất ra những hàng hóa giỏi các dịch vụ bao gồm tính thương thơm mại hoặc vì sự khác hoàn toàn trong những kích thước của Khu Vực (dân số chẳng hạn) cho phép nhận được ưu thế vào sản xuất một loạt.

Xem thêm: Có Vốn Cần Hợp Tác Đầu Tư - Có Vốn Cần Hợp Tác Kinh Doanh Nên Lưu Ý Điều Gì


Soft serve ice creams may have sầu an overrun as large as 100%, meaning half of the final product is composed of air.
Kem phục vụ mềm có thể gồm xác suất vượt thừa 100%, nghĩa là một trong nửa sản phẩm ở đầu cuối bao hàm chứa không khí.
Industrial capitalism marked the development of the factory system of manufacturing, characterized by a complex disumuoi.mobision of labor between & within work process & the routine of work tasks; and finally established the global domination of the capitadanh sách mode of production.
Chủ nghĩa tư bạn dạng công nghiệp đánh dấu sự trở nên tân tiến của hệ thống sản xuất ở trong nhà trang bị, đặc trưng bởi vì một phần tử lao đụng phức tạp giữa cùng vào quá trình thao tác với những công sumuoi.mobiệc thường xuyên ngày; với cuối cùng đã tùy chỉnh thiết lập sự ách thống trị toàn cầu của cơ chế bốn bản sản xuất.
From here, the output from one reactor will become the input đầu vào for another reactor; the player is often không lấy phí to lớn determine what intermediate products to produce khổng lồ skết thúc to the next reactor.
Từ đây, sản lượng xuất phát từ một lò phản nghịch ứng đang đổi mới đầu vào cho những lò phản ứng khác; người đùa thoải mái xác minh mọi sản phẩm trung gian nào sẽ yêu cầu sản xuất nhằm gửi tặng lò phản nghịch ứng tiếp theo sau.
This processing time is currently applied khổng lồ most data collected by the Analytics tracking code, & is not applied lớn data that results from integrations with other products (e.g, Google Ads, any Google Marketing Platkhung products) or from data import.
Hiện Shop chúng tôi đang áp dụng thời gian xử trí này mang đến hầu hết tài liệu được mã theo dõi Analytics tích lũy và ko vận dụng đến tài liệu đã có được từ sumuoi.mobiệc tích hợp với các sản phẩm khác (ví dụ: Google Ads, bất kỳ sản phẩm Google Marketing Platform nào) hoặc từ quá trình nhập dữ liệu.
Higher earnings from soybeans and cotton could not offphối the surge in imported consumer goods and petroleum products.
Các khoản thu nhập cao hơn từ đậu nành cùng bông quan trọng bù đắp khoản tăng nhập vào hàng hoá chi tiêu và sử dụng với sản phẩm khí đốt.
Imagine that -- sitting at work, scrolling through Facebook, watching sumuoi.mobideos on YouTube has made us less productive.
Hãy tưởng tượng - ngồi văn chống, lướt Facebook, xem sumuoi.mobideo clip trên Youtube, bọn chúng làm cho ta kém nhẹm năng suất rộng.
With the successful completion of the prosumuoi.mobing kiểm tra flights, the Argentine Air Force requested a pre-production order of 12 IAe 33 aircraft.
(Here we think of V as a group under its operation of addition, and use the defining representation of GL(V) on V to lớn define the semidirect product.)
To make sure the experience is consistent, you must follow the price và tax requirements of the country that the currency in your product data is native khổng lồ.
Để bảo đảm tận hưởng đồng bộ, các bạn đề nghị vâng lệnh các đề xuất về giá chỉ với thuế của non sông gồm đơn vị chức năng chi phí tệ trong tài liệu sản phẩm của bản thân.
Later, BPM & BTM were succeeded by the Universal Time-Sharing System (UTS); it was designed to lớn prosumuoi.mobide multi-programming sersumuoi.mobices for online (interactive) user programs in addition lớn batch-mode production jobs, It was succeeded by the CP-V operating system, which combined UTS with the heasumuoi.mobily batch-oriented Xerox Operating System.
Sau đó, BPM với BTM sẽ thành công dựa vào Universal Time-Sharing System (UTS); nó được thiết kế với nhằm cung cấp các các dịch vụ đa xây dựng cho những chương trình người tiêu dùng trực con đường (tương tác) không tính công sumuoi.mobiệc sản xuất cơ chế 1 loạt, nó sẽ thành công xuất sắc nhờ hệ quản lý và điều hành CP-V, kết hợp UTS với Hệ quản lý xử lý theo lô Xerox Operating System.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M