Professional Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Professional là gì

*
*
*

professional
*

professional /professional/ tính từ (thuộc) nghề, (thuộc) nghề nghiệpprofessional skill: tay nghề chuyên nghiệpprofessional politician: công ty thiết yếu trị chăm nghiệpprofessional boxer: võ sư quyền anh chăm nghiệp danh từ bạn siêng nghiệp (thể dục,thể thao) đấu thủ đơn vị nghềchuyên giaprofessional economist: chuyên gia kinh tế họcprofessional forecasting: dự đoán của các siêng giachăm môncontinuing professional education: công tác dạy dỗ trình độ chuyên môn liên tụcprofessional body: phòng ban siêng mônprofessional director: người có quyền lực cao siêng mônprofessional fees: giá thành thu về hình thức dịch vụ siêng mônprofessional fees: thu tiền phí về dịch vụ chuyên mônprofessional forecasting: dự đoán siêng mônprofessional qualification: năng lực chuyên mônprofessional skill: kỹ năng chuyên mônprofessional standards: tiêu chuẩn chăm mônprofessional valuation: sự Đánh Giá của những đơn vị siêng môntrình độ thành thạochăm nghiệpprofessional accountant: nhân viên kế tân oán siêng nghiệpprofessional accountant: công ty kế tân oán chăm nghiệpprofessional design: thi công chăm nghiệpprofessional economist: nhà tài chính siêng nghiệpprofessional education: giáo dục chuyên nghiệpprofessional exporter: đơn vị xuất khẩu siêng nghiệpprofessional importer: bên nhập vào siêng nghiệpprofessional partnership: nhà máy sản xuất hòa hợp doanh gồm tính chuyên nghiệpprofessional trader: doanh nhân siêng nghiệprecognized professional body: tổ chức triển khai chuyên nghiệp (được công nhận) bao gồm thứcrecognized professional body: tổ chức bài bản (được công nhận) chính quylành nghềprofessional workers: công nhân lành nghềnghề nghiệpauditors professional ethic standards: những chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp và công việc của kiểm toán viênauditors professional ethic standards: những chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp của kế toán thù viêncode of professional ethics: luật lệ đạo đức nghề nghiệpprofessional advertising: PR nghề nghiệpprofessional association: hiệp hội cộng đồng nghề nghiệpprofessional classes: những lớp nghề nghiệpprofessional classes (the...): lứa tuổi nghề nghiệpprofessional ethics: đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệpprofessional etiquette: quy ước nghề nghiệpprofessional etiquette: quy lệ nghề nghiệpprofessional etiquette: kiểu cách nghề nghiệpprofessional indemnity policy: đối kháng bảo hiểm đền bù nghề nghiệpprofessional integrity: lương trung khu nghề nghiệpprofessional liability insurance: bảo đảm trách rưới nhiệm nghề nghiệpprofessional partnership: hội nghề nghiệpprofessional secrecy: kín đáo nghề nghiệpprofessional services: các hình thức dịch vụ nghề nghiệprecognized professional bodies: các tổ chức triển khai nghề nghiệp và công việc được thừa nhậnfan sống bằng nghề tự do (như ca sĩ, vũ sư...)nhà siêng nghiệpđơn vị nghềprofessional valuation: Review ở trong phòng nghềnhân viên cấp dưới chăm mônthành thạo. trực thuộc về nghề nghiệpvề phương diện chuyên mônprofessional accountantchuyên viên kế toánprofessional classescác nghề từ bỏ doprofessional classes (the...)các nghề tự doprofessional designkiến thiết chuyên viên (quảng cáo)

Thuật ngữ nghành nghề dịch vụ Bảo hiểm

PROFESSIONAL

Xem PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Professional

Vận khích lệ siêng nghiệp


*

Xem thêm: Hướng Dẫn Sửa Lỗi Thiếu File Xinput1_3.Dll, Sửa Lỗi Thiếu File Xinput1_3

*

*

professional

Từ điển Collocation

professional adj.

1 connected with a job

VERBS be

ADV. purely, strictly He insisted that his relationship with the duchess was purely professional.

2 extremely skilled

VERBS be, look Their designs look very professional.

ADV. extremely, highly, really, truly, very He dealternative text with the problem in a highly professional way. | thoroughly | increasingly | almost | quite, rather

3 done as a paid job, not a hobby

VERBS be | become, turn

ADV. fully He wants to lớn turn fully professional.

Từ điển WordNet


n.

adj.

engaged in a profession or engaging in as a profession or means of livelihood

the professional man or woman possesses distinctive sầu qualifications

began her professional career after the Olympics

professional theater

professional football

a professional cook

professional actors & athletes

of or relating lớn or suitable as a profession

professional organizations

a professional field such as law

characteristic of or befitting a profession or one engaged in a profession

professional conduct

professional ethics

a thoroughly professional performance

of or relating lớn a profession

we need professional advice

professional training

professional equipment for his new office

engaged in by members of a profession

professional occupations include medicine and the law & teaching