Provisional sum là gì

Các thuật ngữ hợp đồng gây ra tuy nhiên ngữ Anh - Việt trải qua tư liệu của hiệp hội quốc tế những kỹ sư hỗ trợ tư vấn tiếp sau bài xích 2.


11 DEFECTS LIABILITY - TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓT11.1Completion of Outstanding Work and Remedying Defects- Hoàn thành quá trình còn dsống dang cùng sửa chữa thay thế không đúng sót11.2Cost of Remedying Defects- Chi phí vì chưng vấn đề thay thế sai sót11.3Extension of Defects Notification Period- Kéo nhiều năm thời hạn thông tin không nên sót11.4Failure lớn Remedy Defects- Không thay thế được sai sót11.5Removal of Defective sầu Work- Di đưa quá trình bị không nên sót11.6Further Tests- Các chu chỉnh thêm11.7Right of Access- Quyền được ra vào11.8Contractor khổng lồ Search- Nhà thầu tìm nguyên ổn nhân11.9Performance Certificate- Chứng chỉ thực hiện11.10Unfulfilled Obligations- Những nhiệm vụ không được hoàn thành11.11Clearance of Site- Dọn dẹp công trường

12 MEASUREMENT AND EVALUATION - ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ12.1Works to lớn be Measured- Công bài toán buộc phải đo lường12.2Method of Measurement- Phương thơm pháp đo lường12.3Evaluation- Đánh giá12.4Omissions- Sự quăng quật sót

13 VARIATIONS AND ADJUSTMENTS - CÁC THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH13.1Right khổng lồ Vary- Quyền được rứa đổi13.2Value Engineering- Đánh giá chỉ công trình13.3Variation Procedure- Thủ tục nắm đổi13.4Payment in Applicable Currencies- Thanh khô toán thù bằng tiền tệ quy định13.5Provisional Sums- Khoản chi phí tạm bợ tính13.6Daywork- Ngày có tác dụng việc13.7Adjustments for Changes in Legislation- thay đổi vị biến đổi phép tắc lệ13.8Adjustments for Changes in Cost- Điều chỉnh bởi vì thay đổi về bỏ ra phí

14 CONTRACT PRICE AND PAYMENT - GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN14.1The Contract Price- Giá Hợp đồng14.2Advance Payment- Tạm ứng14.3Application for Interim Payment Certificates- Xin cấp Chứng chỉ thanh khô toán thù tạm14.4Schedule of Payments- Kế hoạch Tkhô giòn toán14.5Plant and Materials intended for the Works- Thiết bị cùng những vật tư sẽ sử dụng mang đến công trình14.6Issue of Interlặng Payment Certificates- Cấp Chứng chỉ thanh khô toán tạm14.7Payment- Tkhô hanh toán14.8Delayed Payment- Tkhô cứng tân oán bị trễ chễ14.9Payment of Retention Money- Tkhô cứng toán thù khoản chi phí duy trì lại14.10Statement at Completion- Báo cáo Khi trả thành14.11Application for Final Payment Certificate- Xin cấp cho Chứng chỉ tkhô cứng tân oán cuối cùng14.12Discharge- Trang trải xong14.13Issue of Final Payment Certificate- Cấp Chứng chỉ thanh hao toán thù cuối cùng14.14Cessation of Employer’s Liability- Chấm ngừng trách nhiệm của Chủ đầu tư14.15Currencies of Payment- Tiền tệ thanh hao toán


Chuyên mục: Công Nghệ