Pulse là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Pulse là gì

*
*
*

pulse
*

pulse /pʌls/ danh từ hột đỗ đậu (y học) mạchto lớn feel the pulse: bắt mạch; (nghĩa bóng) dò xét dự định (của ai) nhịp đập; (nghĩa bóng) nhịp đập của cuộc sống, cảm giác rộn ràngto stir one"s pulses: khiến xúc cảm rộn ràngthe pulse of the nation: sự xúc hễ của toàn quốc, nhịp đập của trái tlặng toàn quốc (Lúc có một sự kiện gì...) (âm nhạc) nhịp điệu (đồ dùng lý) xungdischarge pulse: xung pchờ điện nội cồn từ đập (mạch...) danh từ o xung, xung địa chấn, nhịp đập (của sóng địa chấn) § original pulse : xung gốc § satellite pulse : xung vệ tinch § seismic pulse : xung địa chấn § pulse kiểm tra : thử nghiệm xung § pulse-emang lại method : phương pháp xung tiếng vang § pulse-eđến ultrasonic borehole televiewer : thiết bị truyền hiện ra giếng khoan bằng siêu âm xung
*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Phiếu Khảo Sát Online Chuyên Nghiệp, Google Forms (Thiết Lập Các Khảo Sát Ý Kiến

*

pulse

Từ điển Collocation

pulse noun

ADJ. fast, racing, rapid | slow | svào | faint, weak

VERB + PULSE check, feel, take Last time I took my pulse, it was a bit fast. | kiểm tra for, feel for She reached in through the driver"s broken window & checked for a pulse. | find | quicken There was little khổng lồ quicken the pulse in his dull routine.

PULSE + VERB beat | quicken, race She felt her pulse quicken as she recognized the voice. | slow

PULSE + NOUN rate My at-rest pulse rate is usually about 80 beats per minute.

Từ điển WordNet


n.

edible seeds of various pod-bearing plants (peas or beans or lentils etc.)

v.

drive sầu by or as if by pulsation

A soft breeze pulsed the air


Microsoft Computer Dictionary

n. A transient signal, usually brief & with a discrete onphối và offmix.

English Synonym và Antonym Dictionary

pulses|pulsed|pulsingsyn.: beat heart rate heartbeat impulse pulsate pulsation pulse rate pulsing throb