QUỸ HT TT

 

1. Nội dung ghi, xác nhận, chốt sổ BHXH

- Nội dung ghi trên bìa sổ BHXH:

Nội dung ghi trên trang 2 được Quyết định 1035 quy định: Tên ban ngành ban hành mẫu mã sổ BHXH: Ghi cụm từ bỏ “BẢO HIỂM XÃ HỘI VỆT NAM” mầu Đen bằng chữ in hoa, cỡ chữ 15, kiểu chữ đứng, đậm; được đặt canh giữa, phía bên dưới gồm chỉ ngang, đường nét tức khắc, bao gồm độ lâu năm bởi 1/2 độ lâu năm của chiếc chữ với đặt bằng phẳng đối với dòng chữ.

Bạn đang xem: Quỹ ht tt

- Nội dung ghi trên trang tờ rời sổ BHXH:

+ Quá trình đóng BHXH được tạo thành 05 cột, trong số ấy, Cột 3 “Diễn giải” được ghi nhỏng sau:

. Đối với những người tmê mệt gia BHXH trường đoản cú nguyện, theo Quyết định số 1035/2015/BHXH, ghi các nội dung: "Tsi gia BHXH tự nguyện trên BHXH thị trấn …, tỉnh …; Thu nhập đóng quỹ HT, TT (đồng): Người tsay đắm gia đóng góp (đồng), Nhà nước cung cấp đóng (đồng)."

. Đối với những người tmê mẩn gia sẽ hưởng trọn trợ cung cấp thất nghiệp ghi những nội dung: “Đã tận hưởng trợ cấp cho thất nghiệp theo: QĐ số….. ngày .../ .../.. Của……”

. Đối với người tsi gia ngủ tnhì sản, nghỉ ốm bên trên 14 ngày, nghỉ không hưởng lương hoặc nhất thời hoãn thích hợp đồng lao rượu cồn không đóng góp BHXH, BHTN: “Lý do không đóng ”

+ Quyết định 1035/QĐ-BHXH nguyên tắc việc ghi, chứng thực, chốt sổ BHXH nhỏng sau:

Ghi, chốt sổ BHXH cho tất cả những người tđắm đuối gia dừng đóng góp BHXH, BHTN (Phú lục 4.2). Dưới phần ghi quá trình đóng góp BHXH, BHTN trong những năm ghi các loại chữ:

. Đối với những người tsay đắm gia BHXH bắt buộc: “Thời gian đóng quỹ HT, TT của năm .... là .... tháng; Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …./…. là .... năm .... tháng. (Trong số đó BHXH bắt buộc là .... năm .... tháng); Thời gian đóng BHTN chưa tận hưởng năm .... là .... tháng; Tổng thời gian đóng BHTN không hưởng là .... năm .... tháng.”

. Đối với những người tsay đắm gia BHXH từ nguyện: “- Thời gian đóng quỹ HT, TT của năm .... là .... tháng; Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT mang lại tháng …../….. là .... năm .... tháng. (Trong đó BHXH buộc phải là .... năm .... tháng);Tổng thời hạn đóng góp BHTN chưa tận hưởng là .... năm .... mon.”

+ Mã vén hai chiều được Quyết định số 1035 năm năm ngoái của Bảo hiểm xóm hội luật pháp nhỏng sau:

. Mã gạch hai chiều mã hóa những công bố cá thể bên trên tờ rời sổ BHXH bao gồm: họ và tên; ngày, mon, năm sinh; số sổ với những cái xác thực thời hạn đóng BHXH không tận hưởng của người tđê mê gia đã có được ghi bên trên sổ BHXH cùng chuỗi ký từ bỏ soát sổ.

. Mã gạch hai chiều được in bên trên tờ tách sau cuối của một lượt in với ghi phía bên trái, ngang hàng với vệt của BHXH.

2. Phương thơm thức ghi sổ bảo hiểm làng hội

- In cấp tờ rời sổ BHXH đầu tiên được Quyết định 1035/2015/QĐ-BHXH mức sử dụng nlỗi sau: in thời hạn đóng BHXH hoặc thời hạn công tác làm việc được tính là thời hạn đóng BHXH trước kia chưa tận hưởng, tuy vậy không được cấp sổ BHXH.

- In cung cấp tờ tránh sổ BHXH Lúc bạn tmê mẩn gia đã tận hưởng trợ cấp cho thất nghiệp: in khoảng thời hạn đã hưởng trợ cấp cho thất nghiệp.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 1035/QĐ-BHXH

thủ đô, ngày thứ nhất mon 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘIVIỆT NAM

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Bảo hiểm làng mạc hội số 58/2014/QH13ngày 20 tháng 1một năm 2014;

Cnạp năng lượng cđọng Luật Việc làm cho số 38/2013/QH13ngày 16 mon 11 năm 2013;

Căn uống cđọng Nghị định số 05/2014/NĐ-CPhường ngày17 tháng 0một năm 2014 của Chính phủ cơ chế về tính năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xóm hội Việt Nam;

Xét ý kiến đề nghị của Trưởng Ban Sổ - Thẻ,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành hẳn nhiên Quyết định này: Quy định về chủng loại sổ bảo hiểm xóm hội.

Điều 3. TrưởngBan sổ - Thẻ, Chánh Vnạp năng lượng chống, Thủ trưởng các đơn vị chức năng trực nằm trong Bảo hiểm thôn hộitoàn nước, Giám đốc Bảo hiểm thôn hội những tỉnh, thị trấn trực nằm trong Trung ương vàThủ trưởng cơ quan Bảo hiểm thôn hội: Bộ Quốc phòng, Công an dân chúng chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nlỗi Điều 3; - Các Bộ: LĐTBXH, TC, NV; - HĐQL BHXH VN; - tổng giám đốc, những Phó TGĐ; - Lưu: VT, ST(16b).

TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Minh

 

QUY ĐỊNH

VỀMẪU SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI(Ban hành tất nhiên Quyết định số: 1035/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm năm ngoái củaTổng Giám đốc Bảohiểm xóm hội ViệtNam)

Điều 1. Phạmvi áp dụng

Văn uống bạn dạng này nguyên lý về mẫu mã sổ bảo hiểmbuôn bản hội cùng giải đáp ghi sổ bảo đảm buôn bản hội so với cơ sở bảo đảm xã hội, ngườisử dụng lao rượu cồn với fan tmê man gia bảo đảm làng mạc hội.

Điều 2. Quy địnhcụm tự viết tắt

- Bảo hiểm xóm hội: viết tắt là BHXH.

- Bảo hiểm thất nghiệp: viết tắt là BHTN.

- Bảo hiểm buôn bản hội các tỉnh giấc, thị thành trực thuộcTrung ương: Hotline chung là BHXH thức giấc.

- Bảo hiểm buôn bản hội các quận, thị trấn, thị thôn, thành phốtrực trực thuộc tỉnh: call thông thường là BHXH huyện.

- Bệnh nghề nghiệp: viết tắt là BNN.

- Cơ quan, đơn vị, tổ chức cai quản tín đồ thamgia bảo đảm làng mạc hội: Điện thoại tư vấn bình thường là đơn vị.

- Hưu trí, tử tuất: viết tắt là HT, TT.

- Người tmê say gia bảo hiểm xóm hội nên, bảohiểm thất nghiệp, bảo hiểm buôn bản hội tự nguyện: Gọi tầm thường là tín đồ tmê mẩn gia.

- Ốm đau: viết tắt là ÔĐ.

- Tnhị sản: viết tắt là TS.

- Tai nạn lao động: viết tắt là TNLĐ.

Điều 3. Quy địnhvề mẫu mã sổ bảo đảm xóm hội

Phôi sổ BHXH tất cả tờ bìa (gập đôi tất cả 04trang) cùng những tờ tránh.

1. Bìa sổ BHXH: trang 1 với trang 4 nềnmàu xanh da trời nhạt; trang 2 cùng trang 3 nền màu trắng.

1.1. Kích thước (gập đôi):

- Chiều lâu năm 190 milimet.

- Chiều rộng lớn 130 mm.

1.2. Chất liệu giấy in:

Sử dụng giấy white định lượng 150g/m2,đảm bảo an toàn độ bền, độ bóng với in được trên những loại trang bị in văn uống phòng.

1.3. Nội dung theo mẫu trên phôi bìa sổ.

a) Trang 1:

- Trên thuộc in dòng chữ: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM” mầu Đen bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, mẫu mã chữđứng, đậm. Tiếp bên dưới in chiếc chữ: “Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc” màu đenbằng văn bản in hay, cỡ chữ 15, loại chữ đứng, đậm; được đặt canhgiữa bên dưới chiếc vật dụng nhất; vần âm đầu của những cụm từ được viết hoa, thân các cụmtự tất cả gạch ốp nối, tất cả phương pháp chữ; phía dưới bao gồm đường kẻ ngang, đường nét ngay tức khắc, tất cả độ dài bằngđộ lâu năm của mẫu chữ.

- Tiếp bên dưới in biểu tượng BHXH greed color cô ban,2 lần bán kính 30 milimet.

- Tiếp bên dưới in chữ “SỔ” color black, bằng chữin hoa, cỡ chữ 25, loại chữ đứng, đậm.

- Tiếp bên dưới in chiếc chữ “BẢO HIỂM XÃ HỘI”mầu Black, bằng văn bản in hoa, cỡ chữ 25, giao diện chữ đứng, đậm.

- Tiếp bên dưới là ô trống màu trắng, kích cỡ 30mm x 100 milimet, nhằm ghi họtên, số sổ với mốc giới hạn cung cấp sổ BHXH (từ bỏ lần thiết bị nhị trsinh sống đi nếu như có) của fan thamgia.

- Tiếp dưới là hình tượng hoa vnạp năng lượng tô điểm.

- Bên quanh đó bao gồm size viền nét song màu sắc Black.

b) Trang 2 với trang 3: Giữa trang in mờbiểu tượng BHXH VN màu xanh cùng với những tia tỏa khắp bao quanh, đường kính 30mm.

c) Trang 4:

- Trên thuộc in mẫu chữ “NHỮNG ĐIỀU CHÚ Ý”mầu Black bằng văn bản in hoa, cỡ chữ 16, hình dạng chữ đứng, đậm.

- Tiếp dưới in các loại chữ màu Đen, bằng chữin thường xuyên, cỡ chữ 14, hình dạng chữ đứng vớingôn từ nlỗi sau:

“1. Cơ quan lại Bảo hiểm thôn hội là cơ quancông ty nước có công dụng triển khai cơ chế, chính sách bảo đảm xóm hội, thống trị vàsử dụng các quỹ bảo đảm thôn hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thanh hao tracâu hỏi đóng bảo đảm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm y tế với nhiệm vụ kháctheo công cụ.

2. Sổ bảo hiểm thôn hội đượccung cấp cho ngườitmê say gia để quan sát và theo dõi việcđóng, tận hưởng những cơ chế bảo hiểm xóm hội, bảo hiểm thất nghiệp cùng là cơ sở để giảiquyết những chính sách bảo đảm làng hội, bảo hiểm thất nghiệp theo chính sách của điều khoản.

3. Người tmê mệt gia được cấp cho cùng bảo quản mộtsổ bảo đảm xóm hội nhất. Cơ quan lại bảo đảm thôn hội thống trị sổ bảo hiểm xóm hộiLúc fan tsi gia hưởng trọn chế độ hưu trí, tử tuất.

4. Không được thay thế sửa chữa, tẩy xóa làm cho không nên lệchcâu chữ ghi trên sổ bảo hiểmxóm hội. Trường hòa hợp sổ bảo đảm thôn hội bị mất, hư nên thông báo kịp lúc với cơ quanBảo hiểm làng hội nhằm được coi như xét cấp lại.”

- Bên ngoại trừ bao gồm khung viền nét song màu sắc Đen.

2. Tờ tách sổ BHXH: nền white color.

2.1. Kích thước:

- Chiều lâu năm 190 milimet.

- Chiều rộng 125 mm.

2.2. Chất liệu giấy in: Sử dụng giấy trắngđịnh lượng 120g/mét vuông, bảo đảm an toàn thời gian chịu đựng, độ bóng bẩy cùng in được bên trên những loạimáy in văn uống chống.

Điều 4. Nội dung ghi,chứng thực, chốt sổ BHXH

1. Nội dung ghi trên bìa sổ BHXH.

1.1. Nội dung in vào trang 1: Tại ô trốngghi những dòng chữ:

- Dòng thứ nhất: Ghi không thiếu họ với tên của ngườitsay mê gia bằng chữ in hoa, cỡ chữ 16, vẻ bên ngoài chữ đứng, đậm.

- Dòng máy hai: Ghi trường đoản cú “Số sổ:” với “số địnhdanh của tín đồ tmê man gia”, bằng chữ in hay, cỡ chữ 16, thứ hạng chữ đứng, đậm.

Trường thích hợp cấp lại sổ BHXH, bên dưới dòngghi “số sổ” thì ghi thêm chiếc chữ “Cấp lần …”, bằng văn bản in hay, cỡ chữ 16, kiểu chữđứng, đậm.

1.2. Nội dung ghi bên trên trang 2:

a) Tên ban ngành phát hành mẫu sổ BHXH: Ghicụm trường đoản cú “BẢO HIỂM XÃ HỘI VỆT NAM” mầu đen bằngchữ in hoa, cỡ chữ 15, phong cách chữ đứng, đậm; được đặt canh giữa, bên dưới bao gồm đườngkẻ ngang, đường nét tức khắc, có độ dài bởi một nửa độ dài của cái chữ cùng đặtbằng vận so với cái chữ.

b) Tiêu đề: Ghi các tự “S BẢO HIỂM XÃHỘI”,màu sắc Đen bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, hình dạng chữ đứng, đậm.

c) Tiêu thức làm chủ người tsi gia BHXH:Ghi các loại chữ màu sắc Black bằng chữ in thường xuyên, cỡ chữ 14, thứ hạng chữ đứng.

- Số sổ: Ghi số định danh của tín đồ tham giatheo giải pháp của cơ sở Bảo hiểm thôn hội.

- Họ và tên: Ghi đầy đủ bọn họ cùng thương hiệu của ngườityêu thích gia bằng văn bản in hoa.

- Ngày, tháng, năm sinh: Ghi ngày, mon, nămsinc của tín đồ tham gia. Trường vừa lòng không xác minh được ngày, mon sinch thì chỉghi năm sinch hoặc ko xác định được ngày sinc thì chỉ ghi tháng sinch, nămsinc.

- Giới tính: Ghi Nam (hoặc Nữ).

- Quốc tịch: Ghi quốc tịch của tín đồ tmê mệt gia.

- Số minh chứng nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ căn uống cước:Ghi số bên trên chứng tỏ dân chúng củatín đồ tsay đắm gia. Trường phù hợp tín đồ tmê say gia vừa gồm minh chứng quần chúng. #, hộ chiếu,thẻ căn uống cước thì ghi theo trang bị tự ưu tiên minh chứng quần chúng. #, hộ chiếu, thẻ căncước.

- Tiếp bên dưới ngay cạnh lề đề nghị ghi địa danh,ngày, mon, năm cung cấp bìa sổ BHXH, bằng chữ in thường, cỡ chữ 13, thứ hạng chữnghiêng.

- Dưới cùng ghi chức danh Giám đốc, bằng chữ inhoa, cỡ chữ 13, đẳng cấp chữ đứng đậm; Giám đốc BHXH ký kết thương hiệu, đóng dấu cùng ghi rõ họtên, bằng văn bản in thường xuyên, cỡ chữ 13, dạng hình chữ đứng, đậm.

1.3. Nội dung ghi bên trên trang 3: Ghi những chếđộ fan tmê mẩn gia BHXH sẽ tận hưởng, chũm thể:

- Đã hưởng chính sách (CĐ): Ghi các chế độ vẫn hưởng:TS (trong ngôi trường vừa lòng bảo lưu lại thời gian đóng BHXH); TNLĐ; BNN.

- Theo Quyết định (QĐ) số: Ghi số Quyết định tận hưởng.

- Từ ngày: Ghi ngày, mon, năm được hưởng.

2. Nội dung ghi bên trên trang tờ rời sổBHXH:

2.1. Tiêu đề: Ghi mẫu chữ “QUÁ TRÌNHĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI”

2.2. Các tiêu thức làm chủ fan tyêu thích giaBHXH:

- Họ cùng tên; ngày, tháng, năm sinh; số sổ: Ghinội dung nlỗi dụng cụ tại Tiết c, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 4 Quy định này.

- Số sản phẩm công nghệ trường đoản cú (số tờ): ghi sống cuối chiếc ghi “ngày,mon, năm sinh”, theo số tự nhiên “Tờ 1”, “Tờ 2”, ... “Tờ n”. Trường thích hợp cấp cho lạisổ BHXH hoặc chỉ cấp lại tờ tránh sổ BHXH triển khai theo chế độ trên Tiết 2.5.1,Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 5 Quy định này.

2.3. Quá trình đóng góp BHXH (được phân chia thành05 cột nlỗi sau):

2.3.1. Cột 1, cột 2 “Từ mon năm”, “Đếntháng năm”: Ghi khoảng tầm thời gian đóng, hưởng trọn BHXH, BHTN, BHXH tự nguyện của ngườitmê say gia không biến hóa một Một trong những yếu tố như: cấp độ, phục vụ, chức danhnghề, các bước, đơn vị chức năng làm việc, chỗ thao tác làm việc, tiền lương mon làm cho cnạp năng lượng cứđóng BHXH, BHTN, BHXH từ bỏ nguyện với khoảng tầm thời gian đóng BHTN đã có được hưởng trợcung cấp thất nghiệp.

2.3.2. Cột 3 “Diễn giải”:

a) Đối với những người tmê mẩn gia BHXH bắt buộcghi những nội dung:

- Cấp bậc, dịch vụ, chức danh nghề, công việc;thương hiệu đơn vị.

+ Cấp bậc, chức vụ: Ghi cấp độ, chứcvụ của fan ttê mê gia, để xác định tiền lương hoặc phụ cấp đóng BHXH.

+ Chức danh nghề, công việc: Ghi chứcdanh nghề, các bước của người tđắm say gia, để khẳng định mức độ công việc (bình thường;nặng trĩu nhọc, ô nhiễm và độc hại, nguy hiểm; đặc biệt nặng trĩu nhọc tập, độc hại, nguy hiểm).

+ Tên solo vị: Ghi thương hiệu đơn vị nơi ngườityêu thích gia đóng BHXH.

- Nơi có tác dụng việc: Ghi xã (phường, thị trấn), huyện(quận, thị xã, thành thị trực nằm trong tỉnh), thức giấc (thành phố) để xác định chỗ làmcâu hỏi gồm prúc cấp cho khoanh vùng hoặc không có phú cung cấp khu vực.

* Đối với những người tyêu thích gia triển khai cơ chế tiềnlương vị Nhà nước luật pháp.

- Tiền lương đóng quỹ HT, TT (đồng).

- Tiền lương đóng góp quỹ ÔĐ, TS (đồng).

- Tiền lương đóng quỹ TNLĐ, BNN (đồng).

- Tiền lương đóng BHTN (đồng).

+ Lương theo ngạch men, bậc/cấp độ quânhàm (hệ số).

+ Phụ cung cấp công tác (hệ số).

+ Phụ cung cấp Quanh Vùng (hệ số).

+ Hệ số chênh lệch, bảo lưu giữ (hệ số).

+ Prúc cấp cho rạm niên vượt size (%).

+ Prúc cấp cho thâm niên nghề (%).

+ Phú cấp tái cử (%).

* Đối với những người tyêu thích gia theo cơ chế tiền lương dongười sử dụng lao hễ quyết định.

- Tiền lương đóng góp quỹ HT, TT (đồng).

- Tiền lương đóng góp quỹ ÔĐ, TS (đồng).

- Tiền lương đóng quỹ TNLĐ, BNN (đồng).

- Tiền lương đóng BHTN (đồng).

+ Mức lương (đồng).

+ Prúc cấp lương (đồng).

+ Bổ sung khác (đồng).

b) Đối với người tmê man gia BHXH trường đoản cú nguyệnghi những nội dung:

- Tmê mệt gia BHXH từ bỏ nguyện tại BHXH thị trấn ……, tỉnh ……..

- Thu nhập đóng góp quỹ HT, TT (đồng).

+ Người tsay mê gia đóng (đồng).

+ Nhà nước hỗ trợ đóng góp (đồng).

c) Đối với người tđắm say gia sẽ hưởng trọn trợ cấpthất nghiệp ghi những nội dung:

“Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp theo:

QĐ số….. ngày .../ .../……..

Của………………………”

d) Đối với người tham gia nghỉ ngơi tnhị sản,nghỉ nhỏ bên trên 14 ngày, nghỉ ngơi ko tận hưởng lương hoặc tạm hoãn thích hợp đồng lao độngko đóng góp BHXH, BHTN:

“Lý do ko đóng ”

2.3.3. Cột 4 “Cnạp năng lượng cứ đóng”: Ghi số chi phí, hệ sốhoặc xác suất cùng hàng cùng với các nội dung diễn giải sống cột 3. Đối với những người tyêu thích giasẽ hưởng trợ cấp thất nghiệp, ngủ thai sản, ngủ tí hon dài ngày, nghỉ không hưởnglương hoặc trợ thời hoãn vừa lòng đồng lao rượu cồn ko đóng góp BHXH thì lưu lại chữ (x).

2.3.4. Cột 5 “Tỷ lệ đóng (%)”: Ghi tỷ lệ cùngmặt hàng tiền lương đóng góp quỹ HT, TT; ÔĐ, TS; TNLĐ, BNN; BHTN hoặc thu nhập đóng góp quỹHT, TT (BHXH từ bỏ nguyện). Đối với những người tđắm say gia đang hưởng trợ cung cấp thất nghiệp,nghỉ ngơi thai sản, nghỉ ngơi tí hon nhiều năm ngày, ngủ không hưởng lương hoặc trợ thì hoãn hợp đồnglao rượu cồn ko đóng góp BHXH thì ghi lại chữ (x).

2.4. Bên bên cạnh những ngôn từ ghi tại các Điểmét vuông.3, Khoản 2, Điều 4 Quy định này, bao gồm size viền nét đơn màu black.

2.5. Ghi, chứng thực, chốt sổ BHXH.

2.5.1. Ghi, chứng thực thời hạn đóng góp, điều chỉnhthời hạn đóng góp BHXH hằng năm của người tsi gia đã đóng BHXH, BHTN (Phú lục4.1). Dưới phần ghi quy trình đóng góp BHXH trong những năm ghi các chiếc chữ:

a) Đối với những người tsi mê gia BHXH phải.

“- Thời gian đóng góp quỹ HT, TT của năm ....là .... tháng.

- Lũy kế thời gian đóng góp quỹ HT, TT mang lại mon …/… là .... năm.... mon. (Trong đó BHXH cần là .... năm .... tháng).

- Thời gian đóng góp BHTN chưa hưởng trọn năm .... là.... mon.

- Lũy kế thời hạn đóng BHTN chưa hưởng là ....năm .... tháng.”

b) Đối với người tđắm say gia BHXH trường đoản cú nguyện:

“- Thời gian đóng góp quỹ HT, TT của năm ....là .... mon.

- Lũy kế thời hạn đóng góp quỹ HT, TT cho mon …./…. là .... năm.... tháng. (Trong số đó BHXH yêu cầu là .... năm .... tháng).

- Lũy kế thời hạn đóng góp BHTN chưa tận hưởng là ....năm .... mon.”

2.5.2. Ghi, chốt sổ BHXH cho người ttê mê gia dừngđóng BHXH, BHTN (Prúc lục 4.2). Dưới phần ghi quá trình đóng góp BHXH, BHTN trongnăm ghi những loại chữ:

a) Đối với người tđắm đuối gia BHXH đề xuất.

“- Thời gian đóng góp quỹ HT, TT của năm ....là .... tháng.

- Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT mang đến mon …./…. là .... năm.... mon. (Trong đó BHXH phải là .... năm .... tháng).

- Thời gian đóng BHTN không tận hưởng năm .... là.... mon.

- Tổng thời gian đóng góp BHTN chưa hưởng trọn là ....năm .... mon.”

b) Đối với người tmê mệt gia BHXH tự nguyện.

“- Thời gian đóng góp quỹ HT, TT của năm ....là .... mon.

- Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …../….. là .... năm.... mon. (Trong số đó BHXH đề nghị là .... năm .... tháng)

- Tổng thời hạn đóng BHTN không tận hưởng là ....năm .... tháng.”

2.5.3. Ghi, chốt lại sổ BHXH so với ngườityêu thích gia đã bảo lưu giữ kiểm soát và điều chỉnh quá trình đóng BHXH hoặc ngừng đợt tận hưởng trợcấp thất nghiệp (Phú lục 4.3):

“- Tổng thời hạn đóng quỹ HT, TT đếnmon …./….là.... năm .... mon. (Trong đó BHXH yêu cầu là .... năm .... tháng)

- Tổng thời hạn đóng BHTN chưa hưởng là ….. năm …. tháng.”

2.6. Mã gạch nhị chiều:

- Mã vạch hai phía mã hóa các báo cáo cánhân trên tờ tách sổ BHXH bao gồm: bọn họ với tên; ngày, tháng, năm sinh; số sổ vànhững dòng chứng thực thời hạn đóng BHXH chưa tận hưởng của tín đồ tham gia đã được ghitrên sổ BHXH với chuỗi ký kết từ bỏ kiểm soát.

- Mã gạch hai phía được ấn bên trên tờ rời cuốithuộc của một đợt in với ghi phía bên trái, ngang hàng với lốt của BHXH.

2.7. Phần ghi địa danh, ký cùng đóng góp dấu.

- Ghi địa danh, ngày, tháng, năm.

- Dưới thuộc Giám đốc BHXH ký tên, đóng góp vệt.

* Lưu ý:

- Trong 01 lần in nếu như gồm từ 02 tờ tách trở lênthì địa danh, ngày, mon, năm cùng Giám đốc BHXH cam kết tên, đóng lốt in 01 lần ở tờở đầu cuối.

- Đối cùng với những đơn vị bao gồm số lao động to, làm việclàm việc những phân xưởng hoặc tổ, team …, thì ở góc cạnh trái, bên dưới sát cùng với lề inthêm mã ký kết hiệu phân xưởng hoặc tổ, đội... để dễ dàng mang đến vấn đề làm chủ.

Điều 5. Phương thứcghi sổ bảo hiểm thôn hội

1. Bìa sổ BHXH.

1.1. In Khi cấp sổ BHXH.

Trang 1 và trang 2 bìa sổ: Cơ quanBHXH tiến hành in Khi tín đồ ttê mê gia BHXH lần đầu.

1.2. In Khi giải quyết những cơ chế BHXH:

Trang 3 bìa sổ: Cơ quan BHXH khu vực giảiquyết các chế độ TNLĐ, BNN với TS (đối với trường vừa lòng bảo lưu lại thời gian đóngBHXH) áp dụng vệt tự khắc kích cỡ trăng tròn mm x 55 mm, mực dấu greed color để đóng. Sau kia dùngbút mực màu xanh da trời ghi các văn bản theo điều khoản trên Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 4vào địa chỉ nhằm trống.

1.3. In Lúc cấp cho lại.

Trang 1 và trang 2 bìa sổ: In đầy đủcác văn bản nlỗi bìa sổ BHXH sẽ cấp cho. Nếu cung cấp lại lần đầu tiên, thì ghi “Cấp lần2”, cấp cho lại lần thứ nhị, thì ghi “Cấp lần 3” như luật tại Điểm 1.1, Khoản1, Điều 4. Riêng sổ BHXH cấp cho lại vày đổi khác chúng ta và thương hiệu, tháng ngày năm sinc, nam nữ,quốc tịch hoặc thay đổi số sổ in theo câu chữ thay đổi.

2. Tờ rời sổ BHXH.

2.1. In cấp tờ tách sổ BHXH lần đầu: in thờigian đóng BHXH hoặc thời gian công tác làm việc được xem là thời gian đóng góp BHXH trước kia không hưởng trọn,nhưng mà chưa được cung cấp sổ BHXH.

2.2. In cấp cho tờ rời sổ BHXH Khi bạn thamgia đang hưởng trợ cấp cho thất nghiệp: in khoảng chừng thời hạn vẫn tận hưởng trợ cấp cho thấtnghiệp.

2.3. In lúc kiểm soát và điều chỉnh nội dung sẽ ghi trênsổ BHXH: In thời hạn, câu chữ điều chỉnh vào các cột 1, 2, 3. Riêng cột 4, 5(căn cứ đóng góp cùng phần trăm đóng BHXH, BHTN), in nhỏng sau:

- Điều chỉnh tăng, bớt thời hạn đóng góp BHXH thìđề xuất in không thiếu thốn nút đóng, Phần Trăm đóng vào cột 4, 5.

- Điều chỉnh cấp bậc, dịch vụ, chức vụ nghề,công việc, tên đơn vị, chỗ thao tác, nếu như không tồn tại biến hóa về nút đóng, thì tạicác cột 4, 5 ghi lại chữ (x).

- thay đổi tăng, sút nút đóng thì trên cột 4in phần chênh lệch nút đóng góp, cột 5 in tỷ lệ đóng góp BHXH, BHTN.

- Trường vừa lòng tín đồ tham mê gia BHXH đang tiếp tụcđóng góp BHXH, thì nội dung điều chỉnh triển khai in khi in ấn tờ tránh hằng năm.

- Trường hòa hợp tín đồ tham mê gia BHXH đang bảo lưuquá trình đóng góp BHXH, tuy thế tiếp nối ý kiến đề nghị điều chỉnh, thì tiến hành in ngay nộidung kiểm soát và điều chỉnh.

2.4. In cấp cho lại tờ rời sổ BHXH.

- Trường phù hợp bạn tđắm đuối gia mất, hỏng tờ tách tạimột 1-1 vị: in quá trình đóng BHXH, BHTN trên đơn vị đó.

- Trường hợpbạn tsi mê gia mất, hỏng tờ tách tại nhiều đối kháng vị: in quy trình đóng BHXH, BHTN ởđầy đủ đơn vị kia.

- Trường thích hợp người tđắm say gia cấp lại toàn thể quátrình đóng BHXH phải, BHTN hoặc BHXH trường đoản cú nguyện: in toàn thể thời gian đãđóng BHXH nên không hưởng trọn, BHTN chưa hưởng hoặc BHXH từ bỏ nguyện chưa tận hưởng.

- Trường hòa hợp tín đồ sẽ tsi gia cung cấp lại sổ BHXH, dướiphần ghi quy trình đóng BHXH, BHTN: in cái lũy kế thời hạn đóng quỹ HT, TT,BHTN không hưởng trọn bên trên trang tờ rời ở đầu cuối. (Phú lục 4.4)

- Trường vừa lòng người tham mê gia vẫn bảo lưu cung cấp lại,kiểm soát và điều chỉnh sổ BHXH, bên dưới phần ghi quy trình đóng góp BHXH, BHTN: in chiếc tổng thờigian đóng quỹ HT, TT, BHTN chưa tận hưởng bên trên trang tờ rời sau cuối. (Prúc lục4.5)

- Trường vừa lòng người tđắm say gia đang tận hưởng BHXH một lầncấp lại sổ bảo lưu thời gian đóng góp BHTN, dưới phần ghi quá trình đóng góp BHTN: incái tổng thời hạn đóng góp BHTN không hưởng trên trang tờ tránh ở đầu cuối. (Phú lục4.6)

- Ở góc bên trên, mặt đề xuất tờ rời, thẳng hàng vớichiếc chữ “Ngày, mon, năm sinh”, in thêm chiếc chữ “Tờ ... cấp lần …”.

Xem thêm: Academia Là Gì - Bóc Term: Dark Mà Tràn Ngập Instagram Và Tiktok

2.5. In số sản phẩm công nghệ tự với đóng vệt gần kề lai.

2.5.1. In số trang bị tự: Trong một lần in, số thứtrường đoản cú được in ấn tiếp tục từ là 1 đến n bên trên tờ rời sổ BHXH.

Ví dụ: Nếu sổ BHXH có 5 tờ, cấp cho lại lần2 tất cả 2 tờ tránh, thì số thứ từ ghi là: “Tờ 1 cung cấp lần 2”, “Tờ 2 cung cấp lần2”.

2.5.2. Đóng vệt gần kề lai:

- Trong một lần in trường hợp có trường đoản cú 02 tờ tách trngơi nghỉ lên,thì bắt buộc đóng dấu sát lai bởi vệt cơ quan BHXH sinh sống khoảng thân mxay yêu cầu, trùmlên 1 phần những tờ tránh (từng vệt đóng góp về tối đa không thật 05 tờ).

- Khi chốt lại sổ BHXH nên đóng dấu sát lai tờrời new cùng với tờ rời chốt sổ BHXH trước kia.

Điều 6. Tổ chức thựchiện

1. Quy định sự chuyển tiếp giữa.

Sổ BHXH đang cấp theo mẫu dụng cụ tạinhững Quyết định số 1443/LĐTBXH, Quyết định số 3339/QĐ-BHXH với Quyết định số 1518/QĐ-BHXHthường xuyên được sử dụng để xử lý các chế độ BHXH.

2. Trách nát nhiệm của các đơn vị chức năng nằm trong BHXHViệt Nam và BHXH tỉnh giấc.

2.1. BHXH Việt Nam:

a) Ban Sổ - Thẻ:

- Căncđọng kế hoạch thực hiện phôi bìa sổ BHXH của BHXH các tỉnh, BHXH Sở Quốc phòng,BHXH Công an quần chúng. # tổng hợp trình Tổng Giám đốc phê trông nom, tiếp nối chuyển choVnạp năng lượng phòng.

- Pân hận phù hợp với Văn uống phòng chất vấn, giám sát vềchất lượng phôi bìa sổ đối với công ty in với bên hỗ trợ.

b) Văn phòng:

- Tổ chức in, cấp phát phôi bìa sổ BHXH choBHXH những thức giấc, BHXH Sở Quốc chống, BHXH Công an dân chúng theo chiến lược sẽ đượcTổng Giám đốc phê lưu ý.

- Định kỳ hằng quý triển khai so sánh số liệucấp phép phôi bìa sổ BHXH, cùng với Ban Sổ - Thẻ.

c) Trung chổ chính giữa Công nghệ thông tin: hiệu chỉnhphần mềm cùng khuyên bảo tiến hành in sổ BHXH theo qui định bắt đầu.

2.2. BHXH thức giấc, BHXH Sở Quốc chống, BHXHCông an nhân dân:

- Căn uống cđọng nhu yếu áp dụng phôi bìa sổ BHXH cấpphát đến phòng hoặc phần tử cấp cho sổ, thẻ cùng BHXH thị xã.

- Căn uống cứ yêu cầu thực hiện giấy in tờ tách sổ BHXHtổ chức triển khai cài đặt và cấp phép mang đến phòng hoặc bộ phận cấp sổ, thẻ với BHXH thị trấn.

- Chỉ đạo, lý giải các chống hoặc cỗ phậnnhiệm vụ tương quan và BHXH huyện tổ chức tiến hành./.

PHỤ LỤC

(Banhành cố nhiên Quyết định số: 1035/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

1. Phôibìa sổ BHXH.

1.1. Trang1 bìa sổ BHXH.

*

1.2. Trang 2, 3 bìa sổ BHXH

*

1.3. Trang 4 bìa sổ BHXH.

NHỮNG ĐIU CHÚ Ý

1. Cơ quan liêu Bảo hiểm làng mạc hội là phòng ban bên nước gồm chức năng triển khai chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, cai quản cùng áp dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thất nghiệp; tkhô cứng tra Việc đóng góp bảo đảm làng hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với trọng trách khác theo pháp luật.

2. Sổ bảo đảm làng hội được cung cấp cho những người tđê mê gia để theo dõi và quan sát việc đóng góp, hưởng các chế độ bảo hiểm xóm hội, bảo đảm thất nghiệp với là đại lý để xử lý các chính sách bảo hiểm làng mạc hội, bảo đảm thất nghiệp theo chính sách của điều khoản.

3. Người tham mê gia được cấp cùng bảo vệ một sổ bảo hiểm xã hội nhất. Cơ quan bảo hiểm làng mạc hội làm chủ sổ bảo đảm buôn bản hội khi fan tmê man gia tận hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.

4. Không được sửa chữa thay thế, tẩy xóa làm cho sai lệch ngôn từ ghi trên sổ bảo hiểm làng hội. Trường hòa hợp sổ bảo đảm xã hội bị mất, hư buộc phải thông tin kịp thời với cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm chú ý cung cấp lại.

2. Phôi tờ tránh sổ BHXH: nền màu trắng.

*

3. Nội dung ghi bên trên bìa sổ BHXH.

3.1. Nội dung ghi trang 1 bên trên bìa sổ BHXH.

*

3.2. Nội dung ghi trang 2 bìa sổ BHXH.

*

3.3. Nội dung ghi trang 3 bìa sổ BHXH.

(Sử dụng lốt khắc đế đóng góp dấu cùng ghi đầyđầy đủ những chế độ: tai nạn thương tâm lao rượu cồn, bệnh dịch công việc và nghề nghiệp, thai sản đối với ngôi trường hợpbảo lưu thời gian đóng góp BHXH)

*

4. Nội dung ghi bên trên trang tờ tránh sổ BHXH.

4.1. Ghi, xác nhận thời hạn đóng, điều chỉnhthời gian đóng BHXH, BHTN từng năm của bạn tsay đắm gia sẽ đóng góp BHXH, BHTN.

4.1.1. Đối với những người thực hiện cơ chế tiềnlương vì chưng Nhà nước nguyên lý.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ với tên: Ngày, mon, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cấp lần…...

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Căn cứ đọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; thương hiệu đơn vị.

- Nơi có tác dụng việc:

- Tiền lương đóng góp quỹ HT, TT (đồng)

- Tiền lương đóng quỹ ÔĐ, TS (đồng)

- Tiền lương đóng góp quỹ TNLĐ, BNN (đồng)

- Tiền lương đóng BHTN (đồng)

+ Lương theo ngạch, bậc/cấp độ quân hàm (hệ số)

+ Phú cấp phục vụ (hệ số)

+ Prúc cấp cho khu vực (hệ số)

+ Hệ số chênh lệch bảo lưu lại (hệ số)

+ Phụ cấp cho rạm niên thừa size (%)

+ Phú cấp thâm niên nghề (%)

+ Phụ cấp cho tái cử (%)

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0%

0%

00

0

0

0

- Thời gian đóng quỹ HT, TT của năm ….. là ….. mon.

- Lũy kế thời gian đóng góp quỹ HT, TT mang đến tháng …./…. là …. năm …. tháng.

(Trong số đó BHXH bắt buộc là .... năm .... tháng).

- Thời gian đóng BHTN không tận hưởng năm ….. là ….. tháng.

- Lũy kế thời gian đóng góp BHTN không hưởng trọn là …… năm …… tháng.

*

….., ngày …. mon …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký thương hiệu, đóng dấu) Nguyễn Vnạp năng lượng A

4.1.2. Đối với người theo chính sách tiền lương dongười sử dụng lao rượu cồn quyết định.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ và tên: Ngày, mon, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cấp cho lần….

Từ mon năm

Đến mon năm

Diễn giải

Căn uống cứ đọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; thương hiệu đơn vị.

- Nơi có tác dụng việc:

- Tiền lương đóng quỹ HT, TT (đồng)

- Tiền lương đóng quỹ ÔĐ, TS (đồng)

- Tiền lương đóng quỹ TNLĐ, BNN (đồng)

- Tiền lương đóng BHTN (đồng)

+ Mức lương (đồng)

+ Phú cấp lương (đồng)

+ Bổ sung không giống (đồng)

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00

0

0

0

- Thời gian đóng quỹ HT, TT của năm ….. là ….. tháng.

- Lũy kế thời gian đóng quỹ HT, TT mang đến mon …./…. là …. năm …. tháng.

(Trong đó BHXH đề nghị là .... năm .... tháng).

- Thời gian đóng góp BHTN chưa tận hưởng năm ….. là ….. mon.

- Lũy kế thời gian đóng BHTN không hưởng trọn là …… năm …… tháng.

….., ngày …. tháng …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký thương hiệu, đóng dấu) Nguyễn Văn A

4.1.3. Đối với những người tsi gia BHXH từ nguyện.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ cùng tên: Ngày, tháng, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cấp cho lần….

Từ mon năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Căn uống cứ đọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Tđam mê gia BHXH từ bỏ nguyện tại BHXH thị trấn ......, thức giấc ……

- Thu nhập đóng góp quỹ HT, TT (đồng).

+ Người tmê mẩn gia đóng (đồng).

+ Nhà nước cung cấp đóng góp (đồng).

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00

- Thời gian đóng góp quỹ HT, TT của năm ….. là ….. tháng.

- Lũy kế thời hạn đóng góp quỹ HT, TT đến mon …./…. là …. năm …. tháng.

(Trong đó BHXH phải là .... năm .... tháng).

- Lũy kế thời gian đóng BHTN chưa tận hưởng là …… năm …… mon.

….., ngày …. tháng …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Văn uống A

4.2. Ghi, chốt sổ BHXH cho người tmê man gia dừngđóng góp BHXH, BHTN.

4.2.1. Đối với những người thực hiện chế độ tiền lương doNhà nước công cụ.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ với tên: Ngày, tháng, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cấp cho lần…...

Từ mon năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Căn uống cứ đọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; thương hiệu đơn vị chức năng.

- Nơi làm cho việc:

- Tiền lương đóng quỹ HT, TT (đồng)

- Tiền lương đóng góp quỹ ÔĐ, TS (đồng)

- Tiền lương đóng góp quỹ TNLĐ, BNN (đồng)

- Tiền lương đóng BHTN (đồng)

+ Lương theo ngạch ốp, bậc/cấp độ quân hàm (hệ số)

+ Phú cấp cho dịch vụ (hệ số)

+ Phụ cung cấp Khu Vực (hệ số)

+ Hệ số chênh lệch bảo giữ (hệ số)

+ Phụ cấp rạm niên vượt khung (%)

+ Prúc cung cấp rạm niên nghề (%)

+ Phú cấp cho tái cử (%)

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0%

0%

00

0

0

0

- Thời gian đóng góp quỹ HT, TT của năm ….. là ….. tháng.

- Lũy kế thời gian đóng góp quỹ HT, TT đến mon …./…. là …. năm …. tháng.

(Trong đó BHXH nên là .... năm .... tháng).

- Thời gian đóng góp BHTN chưa hưởng năm ….. là ….. tháng.

- Lũy kế thời gian đóng góp BHTN không tận hưởng là …… năm …… tháng.

….., ngày …. tháng …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng góp dấu) Nguyễn Văn A

4.2.2. Đối với những người theo chế độ chi phí lương dongười tiêu dùng lao cồn đưa ra quyết định.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ và tên: Ngày, mon, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cung cấp lần….

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Cnạp năng lượng cđọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; thương hiệu đơn vị chức năng.

- Nơi làm cho việc:

- Tiền lương đóng quỹ HT, TT (đồng)

- Tiền lương đóng quỹ ÔĐ, TS (đồng)

- Tiền lương đóng quỹ TNLĐ, BNN (đồng)

- Tiền lương đóng góp BHTN (đồng)

+ Mức lương (đồng)

+ Phụ cung cấp lương (đồng)

+ Bổ sung không giống (đồng)

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00

0

0

0

- Thời gian đóng góp quỹ HT, TT của năm ….. là ….. mon.

- Tổng thời hạn đóng góp quỹ HT, TT cho mon .../... là ... năm ..... tháng.

(Trong đó BHXH đề xuất là .... năm .... tháng).

- Thời gian đóng góp BHTN không tận hưởng năm ….. là ….. mon.

- Lũy kế thời gian đóng BHTN không hưởng là …… năm …… tháng.

….., ngày …. tháng …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký thương hiệu, đóng dấu) Nguyễn Văn uống A

4.2.3. Đối với người tsi gia BHXH từ nguyện.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ cùng tên: Ngày, tháng, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cung cấp lần….

Từ mon năm

Đến mon năm

Diễn giải

Cnạp năng lượng cđọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Tđắm đuối gia BHXH tự nguyện trên BHXH thị trấn ......, tỉnh ……

- Thu nhập đóng quỹ HT, TT (đồng).

+ Người tmê mệt gia đóng góp (đồng).

+ Nhà nước cung cấp đóng góp (đồng).

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00

- Thời gian đóng quỹ HT, TT của năm ….. là ….. mon.

- Tổng thời hạn đóng quỹ HT, TT mang đến mon .../... là ... năm ..... mon.

(Trong đó BHXH buộc phải là .... năm .... tháng).

Tổng thời hạn đóng góp BHTN chưa hưởng là ......... năm ..... tháng.

….., ngày …. tháng …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký thương hiệu, đóng góp dấu) Nguyễn Vnạp năng lượng A

4.3. Ghi; hoặc ghi, chốt lại sổ BHXH đối vớifan tsi mê gia đang bảo lưu điều chỉnh quá trình đóng góp BHXH, BHTN hoặc kết thúcdịp hưởng trợ cấp cho thất nghiệp.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ với tên: Ngày, tháng, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cấp cho lần…...

Từ mon năm

Đến mon năm

Diễn giải

Căn cđọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

Đã hưởng trọn trợ cấp cho thất nghiệp theo:

QĐ số ... ngày .... /..../....

Của……..

x

x

- Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT cho mon …./…. là …. năm …. tháng.

(Trong số đó BHXH yêu cầu là .... năm .... tháng).

- Tổng thời hạn đóng BHTN không tận hưởng là …… năm …… tháng.

….., ngày …. mon …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng góp dấu) Nguyễn Vnạp năng lượng A

4.4. Ghi, cấp lại sổ BHXH so với tín đồ sẽ tsay mê gia BHXH.

4.4.1. Đối với người triển khai cơ chế chi phí lương doNhà nước nguyên tắc.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ cùng tên: Ngày, mon, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cung cấp lần…...

Từ tháng năm

Đến mon năm

Diễn giải

Cnạp năng lượng cđọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; tên đơn vị chức năng.

- Nơi làm việc:

- Tiền lương đóng quỹ HT, TT (đồng)

- Tiền lương đóng quỹ ÔĐ, TS (đồng)

- Tiền lương đóng quỹ TNLĐ, BNN (đồng)

- Tiền lương đóng góp BHTN (đồng)

+ Lương theo ngạch, bậc/cấp độ quân hàm (hệ số)

+ Phụ cấp chuyên dụng cho (hệ số)

+ Phụ cấp Khu Vực (hệ số)

+ Hệ số chênh lệch bảo lưu (hệ số)

+ Phụ cung cấp rạm niên quá form (%)

+ Prúc cấp cho thâm nám niên nghề (%)

+ Prúc cấp cho tái cử (%)

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0%

0%

00

0

0

0

- Lũy kế thời gian đóng góp quỹ HT, TT đến mon …./…. là …. năm …. tháng.

(Trong số đó BHXH nên là .... năm .... tháng).

- Lũy kế thời gian đóng BHTN chưa hưởng là …… năm …… tháng.

….., ngày …. tháng …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký thương hiệu, đóng góp dấu) Nguyễn Vnạp năng lượng A

4.4.2. Đối với những người theo chính sách chi phí lương dongười tiêu dùng lao đụng ra quyết định.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ cùng tên: Ngày, tháng, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cấp lần….

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Căn cđọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; tên đơn vị chức năng.

- Nơi có tác dụng việc:

- Tiền lương đóng quỹ HT, TT (đồng)

- Tiền lương đóng quỹ ÔĐ, TS (đồng)

- Tiền lương đóng góp quỹ TNLĐ, BNN (đồng)

- Tiền lương đóng BHTN (đồng)

+ Mức lương (đồng)

+ Prúc cung cấp lương (đồng)

+ Bổ sung khác (đồng)

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00

0

0

0

- Lũy kế thời gian đóng góp quỹ HT, TT mang đến tháng …./…. là …. năm …. tháng.

(Trong số đó BHXH cần là .... năm .... tháng).

- Lũy kế thời hạn đóng góp BHTN chưa tận hưởng là …… năm …… mon.

….., ngày …. tháng …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Văn uống A

4.4.3. Đối với người tđê mê gia BHXH tự nguyện.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ cùng tên: Ngày, mon, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cấp lần….

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Cnạp năng lượng cđọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Tmê say gia BHXH trường đoản cú nguyện tại BHXH huyện ......, tỉnh giấc ……

- Thu nhập đóng góp quỹ HT, TT (đồng).

+ Người tmê say gia đóng góp (đồng).

+ Nhà nước cung cấp đóng (đồng).

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00

- Lũy kế thời gian đóng quỹ HT, TT cho tháng …./…. là …. năm …. tháng.

(Trong đó BHXH cần là .... năm .... tháng).

- Lũy kế thời gian đóng BHTN chưa hưởng là …… năm …… mon.

….., ngày …. tháng …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Văn A

4.5. Ghi, cung cấp lại, điều chỉnh sổ BHXH đối vớitín đồ đang bảo lưu lại BHXH, BHTN.

4.5.1. Đối với người thực hiện chế độ chi phí lương doNhà nước chế độ.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ với tên: Ngày, tháng, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cung cấp lần…...

Từ tháng năm

Đến mon năm

Diễn giải

Căn uống cđọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; thương hiệu đơn vị.

- Nơi làm cho việc:

- Tiền lương đóng góp quỹ HT, TT (đồng)

- Tiền lương đóng quỹ ÔĐ, TS (đồng)

- Tiền lương đóng quỹ TNLĐ, BNN (đồng)

- Tiền lương đóng góp BHTN (đồng)

+ Lương theo ngạch ốp, bậc/cấp bậc quân hàm (hệ số)

+ Phụ cấp cho dịch vụ (hệ số)

+ Phụ cung cấp Quanh Vùng (hệ số)

+ Hệ số chênh lệch bảo lưu lại (hệ số)

+ Prúc cấp thâm niên quá size (%)

+ Prúc cung cấp thâm niên nghề (%)

+ Phú cấp tái cử (%)

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0%

0%

00

0

0

0

- Tổng thời hạn đóng quỹ HT, TT mang đến mon …./…. là …. năm …. mon.

(Trong đó BHXH nên là .... năm .... tháng).

- Tổng thời gian đóng góp BHTN không tận hưởng là……… năm ….. mon.

….., ngày …. mon …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng góp dấu) Nguyễn Văn uống A

4.5.2. Đối với những người theo chế độ tiền lương dongười sử dụng lao rượu cồn đưa ra quyết định.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ cùng tên: Ngày, mon, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cung cấp lần….

Từ tháng năm

Đến mon năm

Diễn giải

Căn uống cứ đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Cấp bậc, chức vụ; chức vụ nghề, công việc; tên đơn vị chức năng.

- Nơi có tác dụng việc:

- Tiền lương đóng góp quỹ HT, TT (đồng)

- Tiền lương đóng quỹ ÔĐ, TS (đồng)

- Tiền lương đóng quỹ TNLĐ, BNN (đồng)

- Tiền lương đóng góp BHTN (đồng)

+ Mức lương (đồng)

+ Prúc cung cấp lương (đồng)

+ Bổ sung không giống (đồng)

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00

0

0

0

- Tổng thời hạn đóng góp quỹ HT, TT mang lại mon …./…. là …. năm …. mon.

(Trong số đó BHXH buộc phải là .... năm .... tháng).

- Tổng thời hạn đóng góp BHTN không tận hưởng là …… năm ….. tháng.

….., ngày …. tháng …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Vnạp năng lượng A

4.5.3. Đối với người tsay mê gia BHXH tự nguyện.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ cùng tên: Ngày, mon, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cấp lần….

Từ mon năm

Đến mon năm

Diễn giải

Cnạp năng lượng cđọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Tmê man gia BHXH từ bỏ nguyện trên BHXH thị trấn ......, tỉnh giấc ……

- Thu nhập đóng góp quỹ HT, TT (đồng).

+ Người tmê mệt gia đóng góp (đồng).

+ Nhà nước hỗ trợ đóng góp (đồng).

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00

- Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng …./…. là …. năm …. mon.

(Trong đó BHXH buộc phải là .... năm .... tháng).

- Tổng thời gian đóng BHTN không hưởng trọn là …… năm ….. tháng.

….., ngày …. mon …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng góp dấu) Nguyễn Vnạp năng lượng A

4.6. Cấp lại sổ BHXH so với người hưởngBHXH một đợt bảo lưu thời hạn đóng BHTN.

4.6.1. Đối với người thực hiện chính sách tiềnlương vày Nhà nước chính sách.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ với tên: Ngày, tháng, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cấp lần…...

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Căn uống cđọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; tên đơn vị chức năng.

- Nơi có tác dụng việc:

- Tiền lương đóng góp BHTN (đồng)

+ Lương theo ngạch, bậc/level quân hàm (hệ số)

+ Prúc cung cấp dịch vụ (hệ số)

+ Phụ cung cấp khoanh vùng (hệ số)

+ Hệ số chênh lệch bảo giữ (hệ số)

+ Phụ cấp thâm nám niên thừa khung (%)

+ Prúc cấp cho thâm niên nghề (%)

+ Phụ cung cấp tái cử (%)

00.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0%

0%

0

- Tổng thời gian đóng góp BHTN chưa tận hưởng là……… năm ….. mon.

….., ngày …. tháng …. năm…. GIÁM ĐỐC (Ký thương hiệu, đóng góp dấu) Nguyễn Văn A

4.6.2. Đối với những người theo chế độ tiền lương dongười sử dụng lao động quyết định.

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Họ với tên: Ngày, mon, năm sinh:   / / Số sổ:

Tờ....cấp cho lần….

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Căn cứ đọng đóng

Tỷ lệ đóng(%)

1

2

3

4

5

00/0000

00/0000

- Cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc; tên đơn vị.

- Nơi làm việc:

- Tiền lương đóng góp BHTN (đồng)

+ Mức lương (đồng)

+ Prúc cấp lương (đồng)

+ Bổ sung khác (đồng)

00.000.000

00.000.000

00.000.000

00.000.000

0

- Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng trọn là …… năm