Random là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

random
*

random /"rændəm/ danh từ at random càn, bậy bạ; ẩu, bừa bâi; to lớn speak at random nói bậy bạ; to shoot at random phun càn, bắn bừa bãi tính từ ẩu, bừaa random remark: một lời nhận xét ẩua random shot: một phát phun bừalếu láo độnrandom (kinetic) energy: động năng láo độnrandom (kinetic) energy: tích điện hỗn độnrandom impurity: tạp hóa học hỗn độnrandom scattering: tán xạ hỗn độnngẫu nhiênCRAM (thẻ random access memory): bộ nhớ lưu trữ truy vấn hốt nhiên trên cạcDRAM (dynamic random access memory): bộ nhớ truy vấn tình cờ độngEDRAM (enhanced dynamic random access memory): bộ nhớ truy vấn bỗng dưng động nâng caoEDRAM (enhanced dynamic random access memory): bộ nhớ lưu trữ truy vấn đột nhiên hễ tăng cườngFRAM (ferroelectric random access memory): bộ nhớ lưu trữ truy cập ngẫu nhiên sắt điệnPRAM (parallel random access machine): sản phẩm công nghệ truy vấn ngẫu nhiên tuy nhiên songSRAM (static random access memory): bộ nhớ lưu trữ truy cập hốt nhiên tĩnh (SRAM)WRAM (window random access memory): bộ nhớ lưu trữ truy vấn bỗng nhiên cửa sổWRAM (window random access memory): bộ nhớ truy vấn tình cờ cửa sổ-WRAMat random: một cách ngẫu nhiênbloông chồng oriented random access (BORAM): truy vấn thốt nhiên phía khốicard random access memory: bộ lưu trữ truy nhập đột nhiên thẻthẻ random access memory (CRAM): bộ nhớ truy cập tự nhiên trên thẻcontinuous random variable: phát triển thành tự nhiên liên tụcdiscrete random variable: trở thành bỗng dưng rời rạcenhanced dynamic random access memory (EDRAM): bộ nhớ lưu trữ truy cập bỗng nhiên rượu cồn cải tiếnergodic random process: quá trình hốt nhiên ecgodicfunction of random variable: hàm của phát triển thành ngẫu nhiêngeneration of random numbers: sự tạo nên các số ngẫu nhiênindependent" random variables: những đổi thay bỗng nhiên độc lậpparallel random access machine (PRAM): máy tầm nã nhập hốt nhiên song songpseuvị random number: số bất chợt giảpseuvì random number sequence: hàng số giả ngẫu nhiênpurely random process: quy trình thuần túy ngẫu nhiênpurely random process: quy trình thốt nhiên thuần túyrandom access: sự truy nhập ngẫu nhiênrandom access: truy vấn nhập ngẫu nhiênrandom access: truy cập ngẫu nhiênrandom access device: trang bị tróc nã nhập ngẫu nhiênrandom access file: tệp truy vấn nhập ngẫu nhiênrandom access memory: bộ nhớ truy tìm nhập ngẫu nhiênrandom access memory: bộ lưu trữ truy cập ngẫu nhiênrandom access memory: bộ lưu trữ truy nã ngẫu nhiênrandom access memory (RAM): bộ nhớ truy vấn ngẫu nhiênrandom access storage: bộ nhớ lưu trữ truy vấn nhập ngẫu nhiênrandom arrangement: sự thu xếp ngẫu nhiênrandom ashlar: kăn năn xây ngẫu nhiênrandom by key: hốt nhiên theo khóarandom chamber: sự chuyển đổi ngẫu nhiênrandom change: sự đổi khác ngẫu nhiênrandom component: linh kiện ngẫu nhiênrandom component: yếu tố ngẫu nhiênrandom coupling: sự thích hợp tốt nhất ngẫu nhiênrandom coupling: ghxay ngẫu nhiênrandom data: tài liệu ngẫu nhiênrandom data set: tập hợp tài liệu ngẫu nhiênrandom digital signal: biểu đạt bằng số ngẫu nhiênrandom digital signal: biểu lộ bằng digital ngẫu nhiênrandom dispersion interval: khoảng tầm phân tán ngẫu nhiênrandom distribution: sự phân phối hận ngẫu nhiênrandom distribution: phân phối hận ngẫu nhiênrandom disturbance, stochastic disturbance: nhiễu ngẫu nhiênrandom early detection (RED): sự phân phát hiện nay đột nhiên sớmrandom error: không đúng số ngẫu nhiênrandom error: sai lầm ngẫu nhiênrandom error: lối ngẫu nhiênrandom error: độ không nên ngẫu nhiênrandom error of result: sai số thiên nhiên của kết quảrandom errors: những lỗi ngẫu nhiênrandom event: biến nạm ngẫu nhiênrandom excitation: kích say mê ngẫu nhiênrandom excitation: sự kích ham mê ngẫu nhiênrandom experiment: sự thực nghệm ngẫu nhiênrandom experiment: phnghiền thử ngẫu nhiênrandom fading: sự tắt dần dần ngẫu nhiênrandom failure: sự thay ngẫu nhiênrandom failure: sự thất bại ngẫu nhiênrandom failure: không nên sót ngẫu nhiênrandom failure: không đúng hỏng ngẫu nhiênrandom failure: sự hư hỏng ngẫu nhiênrandom fluctuation: thăng giáng ngẫu nhiênrandom fluctuations: sự thăng giáng ngẫu nhiênrandom function: hàm ngẫu nhiênrandom hunting: sự săn search ngẫu nhiênrandom impurity: tạp hóa học ngẫu nhiênrandom instability: tính bất ổn ngẫu nhiênrandom instability: sự bất ổn ngẫu nhiênrandom interference analysis: sự so sánh nhiễu ngẫu nhiênrandom irregularities: sự không bình thường ngẫu nhiênrandom laws: lao lý vô tình ngẫu nhiênrandom list: danh sách ngẫu nhiênrandom loading: sự hóa học tải ngẫu nhiênrandom logic: mạch ngắn gọn xúc tích ngẫu nhiênrandom súc tích chip: chip lôgic ngẫu nhiênrandom lô ghích circuit: mạch xúc tích ngẫu nhiênrandom mating: giao phối ngẫu nhiênrandom model: quy mô ngẫu nhiênrandom movement: chuyển động ngẫu nhiênrandom multiple access: sự đa tróc nã nhập ngẫu nhiênrandom noise: nhiễu ngẫu nhiênrandom noise generator: thứ tạo tiếng ồn ngẫu nhiênrandom noise signal: biểu lộ ồn ngẫu nhiênrandom noise source: nguồn tiếng ồn ngẫu nhiênrandom number: số ngẫu nhiênrandom number generation: sự sinh sản số ngẫu nhiênrandom number generation: sinh số ngẫu nhiênrandom number generator: bộ sinh số ngẫu nhiênrandom number generator: cỗ tạo số ngẫu nhiênrandom number generator: cỗ gây ra số ngẫu nhiênrandom number sequence: chuỗi số ngẫu nhiênrandom number sequence: dãy số ngẫu nhiênrandom numbers: số ngẫu nhiênrandom observation method: phương pháp quan liêu tiếp giáp ngẫu nhiênrandom occurrence: sự xuất hiện ngẫu nhiênrandom off-tuned frequency: tần số lệch điệu ngẫu nhiênrandom organization: sự tổ chức đột nhiên (cỗ nhớ)random organization: tổ chức triển khai ngẫu nhiênrandom orientation: sự định hướng ngẫu nhiênrandom packing: đóng gói ngẫu nhiênrandom path: lối đi ngẫu nhiênrandom phase: trộn ngẫu nhiênrandom phase errors: không nên số trộn ngẫu nhiênrandom process: quá trình ngẫu nhiênrandom processing: sự giải pháp xử lý ngẫu nhiênrandom processing: giải pháp xử lý ngẫu nhiênrandom pulse: xung ngẫu nhiênrandom pulsing: sự tạo thành xung ngẫu nhiênrandom pulsing: tạo thành xung ngẫu nhiênrandom quantity: số lượng ngẫu nhiênrandom sample: chọn ngẫu nhiênrandom sample: chủng loại chọn ngẫu nhiênrandom sample: mẫu mã ngẫu nhiênrandom sample test: sự thử mẫu ngẫu nhiênrandom sampling: sự lấy mẫu ngẫu nhiênrandom sampling: rước mẫu ngẫu nhiênrandom scan: sự quét ngẫu nhiênrandom scan display: màn hình quét ngẫu nhiênrandom scattering: sự tán xạ ngẫu nhiênrandom search: kiếm tìm kiếm ngẫu nhiênrandom searching: sự kiếm tìm ngẫu nhiênrandom selection: chọn ngẫu nhiênrandom selection: sự chọn ngẫu nhiênrandom selection: sự mang mẫu mã ngẫu nhiênrandom sequence: hàng ngẫu nhiênrandom series: chuỗi ngẫu nhiênrandom solution: hỗn hợp ngẫu nhiênrandom stem of binary digits: dãy hốt nhiên của các số nhị phânrandom stem of binary digits: chuỗi tự dưng của các số nhị phânrandom storage: bộ nhớ ngẫu nhiênrandom test: nghiên cứu ngẫu nhiênrandom test: phép khám nghiệm ngẫu nhiênrandom test: sự thử ngẫu nhiênrandom thermal motion: chuyển động sức nóng ngẫu nhiênrandom traffic: lưu lượng ngẫu nhiênrandom uncertainty: tính ko chắc hẳn ngẫu nhiênrandom uncertainty: không bền ngẫu nhiênrandom value: đại lượng ngẫu nhiênrandom variable: đổi thay số ngẫu nhiênrandom variable: đổi thay ngẫu nhiênrandom variable: đại lượng (biến) ngẫu nhiênrandom vibration: chấn đụng ngẫu nhiênrandom voltage: năng lượng điện áp ngẫu nhiênrandom walk: cầm tay ngẫu nhiênrandom walk: bước tình cờ (thông kê)random winding: quấn dây ngẫu nhiênrandom winding: cuộn dây ngẫu nhiênrandom winding: giải pháp quấn dây ngẫu nhiênread/ write random access memory: bộ lưu trữ truy cập ngẫu nhiên gọi ghisimple random sample: chủng loại tự nhiên solo giảnstratified random sample: mẫu bỗng nhiên phân lớpunisize random number: số ngẫu nhiên đồng nhấtuniformly distributed random number: số tình cờ đồng nhấtwindow random access memory (WRAM): bộ nhớ truy vấn thiên nhiên cửa sổEDO RAM (extended data out random access memory)EDO RAM