Rattle là gì

/rætl/ danh từ* chiếc trống rung lắc, cái dịp rung lắc (vật dụng nghịch ttốt con)* (động vật học) vòng sừng (sinh sống đuôi của rắn chuông)* (thực trang bị học) cây có hạt nổ tách bóc (khi trái chín)* phát nổ lốp bốp; tiếng lách phương pháp, giờ đồng hồ lạch cạch (của cánh cửa, xe pháo bò...); giờ lộp độp (mưa...)lấy ví dụ như :the rattle of shutters tiếng ô cửa chớp rung lạch cạch* tiếng rầm rầm, tiếng huyên ổn náo* tiếng mức hấp ân hận ((cũng) dealth rattle)* cthị trấn huyên thiên, chuyện cha hoa; tín đồ lắm lời, bạn tốt nói huyên thiên nội đụng từ* kêu lách cách, kêu lạch cạch; rơi lộp bộp (mưa...)ví dụ như :the windows rattled hành lang cửa số lắc lạch cạch* chạy râm rầm (xe pháo...)lấy ví dụ như :the tram rattled through the streets xe pháo điện chạy rầm rầm qua phố* nói hulặng thiên, nói lau láu láu nước ngoài hễ từ* làm cho kêu lách bí quyết, làm cho kêu lạch cạch; rung lách giải pháp, khua lạch cạch...

Bạn đang xem: Rattle là gì

lấy một ví dụ :the wind rattles the shutters gió rung ô cửa chớp kêu lạch cạch* ( off, out, away) hiểu liến láu láu, phát âm trực tiếp một mạch (bài học kinh nghiệm, bài xích diễn văn)Ví dụ :lớn rattle off one"s lesson gọi bài học một mạch* cấp thông qua (một dự biện pháp...)ví dụ như :lớn rattle a bill through the House vội vã đem ra nghị viện thông sang một dự luật* (từ lóng) làm hồi hộp, có tác dụng hoảng sợ, làm cho lo lắng, có tác dụng lo lắng, làm cho ngờ ngạc...Ví dụ :don"t get rattled over it đừng hại gì, chớ tất cả việc gì đề nghị cuống lênVí dụ : to lớn rattle up (hàng hải) kéo lên (neo)* làm cho vui lên, làm cho hăng lên, có tác dụng phấn khởiVí dụ : to rattle the sabre (nghĩa bóng) nạt doạ tạo chiến tranh
Từ điển: Chuim Ngành
khiếp tế
* đùi bò trướckỹ thuật* làm sạch (vật đúc)
Từ điển: Anh - Anh
rat·tle || "rætl n.

Xem thêm: Nghề Giả Kim Có Thể Chế Tạo Được Vật Phẩm Nào Sau Đây? ? Hệ Thống Nghề Chế Tác

* series of short fast knocking or tapping sounds* chatter, prattle, gossip v.* produce a series of fast knocking or tapping sounds
ratling, ratoon, rattung, ratteen, ratten, ratter, rattle-bag, rattle-bladder, rattle-box, rattle-brain, rattle-brained, raucous, raut, ravage, rave,
*

Nhập khẩu từ bỏ ITALY Với chiết xuất thực vật cơ học Loại bỏ nkhô nóng ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu từ bỏ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm nhức nkhô giòn, tạo lớp bảo vệ kéo dài.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Maiden Name Là Gì, First Name Là Gì

Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu từ bỏ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm nhức nkhô hanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com

Chuyên mục: Công Nghệ