Read là gì

If I"ve read the situation correctly, we should have sầu some agreement on the contract by the over of the week.

Bạn đang xem: Read là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú sumuoi.mobi.Học những từ bạn phải tiếp xúc một cách lạc quan.


If you did not know what kind of sound banda makes - or why - after reading this book you will be none the wiser.
Evidence from intervention programs on reading suggests a causal relation between experience with books & language acquisition.
Our major interest was lớn determine how differences observed in reading interactions relate to lớn language acquisition.
Predicting reading ability over the long-term : the changing roles of letter naming, phonological awareness & orthographic processing.
On reading through the text, however, one begins to lớn develop an uneasy feeling that its central focus is the provider and not the older person.
Các cách nhìn của những ví dụ không mô tả quan điểm của các chỉnh sửa viên sumuoi.mobi sumuoi.mobi hoặc của sumuoi.mobi University Press tuyệt của các công ty cấp phép.
*

a character in a film or story who has special strength & uses it khổng lồ vì good things & help other people

Về việc này
*

Xem thêm: Vương Quốc Sủng Vật - Taj Game Vuong Quoc Sung Vat Liet Hoa Crack

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập sumuoi.mobi English sumuoi.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message