Record là gì

Phnghiền tịnh tiến đỉnh record vào từ điển Tiếng Anh - Tiếng sumuoi.mobiệt là: kỷ lục, ghi, hồ sơ . Bản dịch theo ngữ cảnh của record gồm ít nhất 220 câu được dịch.
thu·ghi lại·thu thanh·đĩa hát·chép·biên·bạ·mang lại thấy·ghi nhận·sự ghi lại·trao cho·sumuoi.mobiết·đĩa·đĩa thu·bia·đài·gain·chỉ·biên bản·cao nhất·di tích·ghi chép·ghi âm·lý lịch·quay phim·sổ sách·sự ghi chép·thiết bị kỷ niệm·đĩa ghi âm·Kỷ lục·phiên bản ghi·hoà sô, taøi lieäu·thành tích

*

The EP was released exclusively through Walmart and consists of a few studio recordings made by Ledet during season 11 of American Idol.

Bạn đang xem: Record là gì


EPhường này được xây cất độc quyền thông qua Walmart dưới định dạng CD và tất cả chứa một vài bản thu âm của anh ấy vào quy trình ttê mê gia American Idol mùa đồ vật 11.
His fourth mixtape, Young Sinatra: Welcome to Forever (2013), was released lớn critical acclalặng, và allowed Logic khổng lồ secure a recording contract with Def Jam Recordings.
Mixtape trang bị tư của anh ý, Young Sinatra: Welcome to Forever (2013), được tạo ra và nhận thấy Resumuoi.mobiew rất tốt từ giới phê bình, giúp cho Logic kí thỏa thuận thu âm cùng với Def Jam Recordings.
Sometime before the Tuesday evening meeting, the circuit overseer meets with the coordinator or another local elder to lớn discuss any questions he has as a result of resumuoi.mobiewing the records.
Một thời gian trước buổi nhóm họp vào tối vật dụng ba, giám thị vòng xung quanh gặp gỡ giám thị điều phối hận hoặc một trưởng lão không giống sinh sống địa phương để bàn luận bất kỳ câu hỏi như thế nào tương quan đến những sổ sách nhưng anh đã xem qua.
Malory records both versions of the legkết thúc in his Le Morte d"Arthur, naming both swords as Excalibur.
Malory thuật lại cả nhị phiên phiên bản của lịch sử một thời này vào tác phđộ ẩm Le Morte d"Arthur, với Gọi cả nhị thanh khô kiếm là Excalibur (một lỗi rất dễ khiến tín đồ phát âm khó hiểu và nặng nề riêng biệt được thân nhị tkhô giòn kiếm).
Freak Out! is the debut record by the American roông xã band the Mothers of Invention, released June 27, 1966 on Verve sầu Records.
Freak Out! là album phòng thu đầu tay của ban nhạc fan Mỹ The Mothers of Invention, được thiết kế ngày 27 tháng 6 năm 1966 qua Verve Records.
The album was recorded on 2-inch tape, a traditional style of recording said to create a more "raw" sound that is popular with musicians preceding the era of digital recording technology.
Album được thu bên trên một băng 2-inch, phong cách thu âm truyền thống lâu đời tạo nên nhiều âm "chân thực" rộng, phổ biến với các nghệ sĩ trước thời kì công nghệ thu âm số Thành lập.
Toward the over of his reign he instituted a coregency with his successor Amenemhet IV, as recorded in a now damaged roông chồng inscription at Konosso in Nubia, which equates Year 1 of Amenemhet IV to lớn either Year 46, 47, or 48 of his reign.
Vào tiến độ cuối vương triều mình, ông đã thuộc trị vị với Amenemhat IV, nhỏng được ghi lại bên trên một bản văn uống tương khắc đá bị hư hỏng sinh sống Konosso trực thuộc Nubia, trong những số ấy năm 1 của Amenemhat IV tương đương với năm 46, 47 hoặc 48 ở trong vương vãi triều của ông..
"G.U.Y." was developed while Gaga was touring with Born This Way Ball, and was recorded a number of times for the final version.
Nó được cải cách và phát triển vì Gaga Lúc cô vẫn vào chuyến lưu giữ diễn toàn cầu: Born This Way Ball, với được thu âm một vài lần mang lại phiên phiên bản ở đầu cuối.
In December 2010 the line is recorded as hasumuoi.mobing the second highest WiFi data consumption in the Seoul Metropolitung area.
Vào mon 1hai năm 2010 tuyến đường lập thành tích là vị trí tất cả nút cần sử dụng tài liệu WiFi cao thứ 2 trong vùng TP.. hà Nội Seoul.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Lucky Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Lucky


The glaucous macaw is also probably extinct, with only two reliable records of sightings in the 20th century.
Các bé vẹt Macaw lục lam cũng rất có thể đã hay chủng, chỉ với nhì thành sumuoi.mobiên an toàn và đáng tin cậy của nhìn thấy vào ráng kỷ 20.
The counsel for lisumuoi.mobing that Jehovah has had recorded in the Bible will always bring success when applied.
Các lời khuyên ổn của Đức Giê-hô-va ghi chép vào Kinh-thánh ví như vận dụng phần nhiều với lại công dụng giỏi (II Ti-mô-thê 3:16).
While still recording Toma Lá, Dá Cá, Adriana recorded the miniseries, Dalva e Herivelkhổng lồ – Uma Canção de Amor, playing singer Dalva de Oliveira.
Trong khi vẫn tồn tại đang quay Toma Lá, Dá Cá, Adriana đồng thời cũng quay trong chuỗi phim nlắp, Dalva e Herivelkhổng lồ - Uma Canção de Amor, cùng với vai ca sĩ Dalva de Oliveira.
The Bible record reads: “Now Miriam và Aaron began khổng lồ speak against Moses on tài khoản of the Cushite wife whom he had taken . . .
Kinch Thánh tường thuật: “Mi-ri-am cùng A-rôn nói hành Môi-se về câu hỏi người nữ giới Ê-thi-ô-bi cơ mà người đã mang có tác dụng vk...
11 And it came to lớn pass that the army of Coriantumr did pitch their tents by the hill Ramah; and it was that same hill where my father Mortháng did ahide up the records unto lớn the Lord, which were sacred.
11 Và chuyện rằng, quân của Cô Ri An Tum Rơ cắn lều mặt đồi Ra Ma, với thiết yếu ngọn đồi này là nơi nhưng mà phụ thân tôi là Mặc Môn vẫn achôn giấu những biên sử thiêng liêng đến mục tiêu của Chúa.
In 1851, 28 Chinese were recorded on the islands và, by 1915, the population had risen lớn nearly 40,000 and fishing & tobacco industries had developed.
Năm 1851, bao gồm 28 fan Hoa được ghi nhận trên quần hòn đảo cùng mang lại năm 1915 thì dân số người Hoa tăng lên ngay sát 40.000 cùng các ngành ngư nghiệp với dung dịch lá được cách tân và phát triển.
Super Junior-T and Moeyan held two mini concerts on the same release date as the single in the C.C. Lemon Hall at Tokyo lớn promote the record.
Super Junior-T với Moeyan vẫn tổ chức triển khai 2 mini concerts ngay trong ngày trình làng single tại C.C. Letháng Hall ngơi nghỉ Tokyo nhằm tiếp thị.
In later years Nobunaga had this setbaông chồng expunged from records and omitted from the Nobunaga Chronicles.
Nobunaga đã bị đuổi ra ngay kế tiếp, cùng giữa những năm tiếp theo, Nobunaga đang cho xóa mẩu truyện này từ các bạn dạng ghi chép cùng bị bỏ thoát khỏi Tín Trường công ký kết.
Mẹ bà là 1 trong gia sư tại Trường Nghệ thuật Camberwell với phụ vương bà được ghi nhận là một trong đại lý phân phối buôn bán sản phẩm nghệ thuật.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M