Reflect là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Reflect là gì

*
*
*

reflect
*

reflect /ri"flekt/ nước ngoài động từ bội nghịch chiếu, phản xạ, dội lạikhổng lồ reflect light: bội nghịch chiếu ánh sángto reflect sound: dội lại âm thanh phản bội ánhtheir actions reflect their thoughts: hành vi của họ phản chiếu bốn tưởng họ đem lại (hành động, kết quả...)the result reflects credit upon his family: công dụng ấy đem về giờ đồng hồ giỏi mang đến mái ấm gia đình anh ta (trường đoản cú hiếm,nghĩa hiếm) gập lạito reflect the corner of the paper: vội mép giấy lại nội hễ từ bỏ (+ on, upon) lưu ý đến, ngẫm nghĩto reflect upon what answers lớn make: cân nhắc bắt buộc vấn đáp vắt nào làm cho sợ hãi lây, làm xấu lây, có tác dụng có giờ đồng hồ, làm mất uy tínkhổng lồ reflect on someone"s honour: làm ai sở hữu tai với tiếng chỉ trích, chê trách, khiển tráchto reflect on somene"s: chỉ trích aikhổng lồ reflect upon someone"s conduct: chỉ trích tứ giải pháp của aiánh xạbội phản chiếubội nghịch xạsuy nghĩLĩnh vực: trang bị lýphản nghịch ảnh

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reflection, reflector, reflect, reflective, reflectively


*

*

Xem thêm: 22 địa điểm du lịch Phú Yên đẹp và hấp dẫn nhất

*

reflect

Từ điển Collocation

reflect verb

1 skết thúc baông chồng light/heat/sound

ADV. dimly, dully The sun reflected dully off the stone walls. (figurative) In Milton"s poem, Sarã, even after his fall, dimly reflects his former glory. | baông chồng

PREPhường. from The screen reflects light from the sun. | off

2 show/express sth

ADV. clearly | directly | accurately, closely, correctly, faithfully, well Does this opinion poll accurately reflect the public mood? | adequately The punishment should adequately reflect the revulsion felt by most people for this appalling crime. | merely, simply This year"s budget simply reflects the fact that we have fewer people out of work. | not necessarily The views expressed in this article bởi not necessarily reflect those of the editor.

VERB + REFLECT be designed to lớn The exhibition is designed khổng lồ reflect the diversity of the nation and its regions.

PREP. in The condition of the house is reflected in its low price.

3 think deeply

ADV. bitterly, gloomily, ruefully, wryly reflecting ruefully that the great American dollar didn"t buy as much as it used khổng lồ

VERB + REFLECT pause khổng lồ | leave sầu sb to lớn He was left lớn reflect on the implications of his decision.

PREP.. on/upon She paused khổng lồ reflect on what she had achieved.

PHRASES time to lớn reflect I need time khổng lồ reflect.

Từ điển WordNet


v.

manifest or bring back

This action reflects his true beliefs

give sầu evidence of a certain behavior

His laông chồng of interest in the project reflects badly on him

give evidence of the unique of

The mess in his dorm room reflects on the student


English Synonym & Antonym Dictionary

reflects|reflected|reflectingsyn.: consider contemplate deliberate meditate mirror muse ponder sover baông chồng study think