Required Là Gì


Require tức thị gì?

Required nghĩa là gì? hay Required tức là gì? Thực hóa học đây là những dạng thức của động tự gốc Require (phải thiết)

Require /ri’kwaiə/ ngoại cồn từyên cầu, yêu cầuwhat vị you require of me?: anh mong muốn gì tôi?bắt buộc mang đến, rất cần được cóthe matter requires careful consideration: vụ việc cần phải nghiên cứu kỹ lưỡngif requiredtrường hợp đề nghị đếnwhen requiredlúc phải đếnwhere requirednơi nào cấp

Xin được trích dẫn những giải thích từ bộ từ bỏ điển Cambridge như sau

Định nghĩa theo từ bỏ điển Anh – Anh


Require: to lớn need something or make something necessary (nên một chiếc gì đó hoặc có tác dụng một cái gì đấy cần thiết)
*

Please call this number if you require any further information. (Vui lòng Hotline số này nếu khách hàng yêu cầu thêm ban bố.)


Skiing at 80 miles per hour requires total concentration (Tđuổi tuyết 80 dặm một tiếng yên cầu nên thiệt tập trung)
Bringing up children often requires you to put their needs first. (Nuôi dạy tthấp hay yên cầu các bạn phải đặt nhu cầu của chúng lên mặt hàng đầu)
Require: khổng lồ need something or make something necessary (yêu cầu một chiếc nào đấy hoặc làm cho một cái gì đấy phải thiết)
If you require assistance with your bags, I’ll be glad to lớn get someone to help you.(Nếu bạn phải hỗ trợ về túi đeo của chính bản thân mình, tôi sẽ tương đối vui lúc bao gồm ai kia giúp bạn
Require: to order or demand something, or to order someone lớn vì chưng something, esp. because of a rule or law: (nhằm đặt đơn hàng hoặc kinh nghiệm một chiếc gì đấy, hoặc ra lệnh mang lại ai đó có tác dụng một cái gì đấy, đặc biệt. bởi vì một nguyên tắc hoặc hình thức pháp)
We’re required to check your identification before letting you in. (Chúng tôi từng trải nên kiểm soát sách vở tùy thân trước lúc cho bạn vào.)
*

A building permit is required. (Giấy phxay tạo ra là bắt buộc)


Cấu trúc required

Require + danh từ

Require + N: yêu cầu/bắt buộc điều gì

If you require any assistance, I will be glad lớn help you.

Bạn đang xem: Required là gì

Nếu bạn phải thêm bất kể sự cung cấp như thế nào, tôi sẵn lòng giúp. 

Driving on the highway requires total concentration. (Lái xe trên phố đường cao tốc yên cầu sự tập trung trọn vẹn. )


Children with health problems require a lot of help.Những đứa ttốt nhưng mà tất cả vấn đề sức khỏe cần các sự hỗ trợ. 

Require + V-ing

require + V-ing

Ý nghĩa: cần/những hiểu biết làm gì 

Cách dùng này thường chỉ áp dụng mang đến vật, KHÔNG cần sử dụng với những người. 

Ví dụ:

A master’s in Englvà requires studying for one year.Bằng thạc sĩ sinh hoạt Anh yên cầu học hành vào một năm.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Diabetic Là Gì ? Nghĩa Của Từ Diabetic Trong Tiếng Việt


*

What exactly is required of a manager?Vị trí làm chủ đúng đắn đòi hỏi các gì?


Speed is required of firefighters.Tốc độ là một trong những đòi hỏi so với quân nhân cứu hỏa.

Trong khi, nhiều required by law cũng thường xuyên xuất hiện. 

The company is required by law khổng lồ make regular tax returns.Shop chúng tôi được đòi hỏi bởi vì điều khoản đề nghị trả thuế thu nhập cá nhân. I was required by law lớn pay the fine. Tôi bị nguyên tắc từng trải trả chi phí phạt. 

Require đồng nghĩa


Necessary
Do you have the necessary skills for the job?