Retriever là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự sumuoi.mobi.Học các tự bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.


Bạn đang xem: Retriever là gì

It can act as an active retriever of documents to lớn process or act as a passive sầu receiver of documents to process.
I can confirm that it is the only vacuum cleaner that picks up the dog hair from my springer và retrievers.
Nor did anyone suppose that we were going khổng lồ prsự kiện a dog being trained as a setter, or pointer, or retriever.
I believe sầu that a retriever dog comes in useful at times, but it will not work for every type of ship.
What about the man who lives only a mile away from me who keeps 25 dogs in clean kennels và sells them as sporting dogs —spaniels and retrievers?
Often, taller goldendoodles inherit more from the golden retriever and will weigh substantially more.
It follows three generations of love sầu stories & the precocious golden retriever that weaves in & out of all their lives.
In it, he wrote that he wished for a golden retriever, khổng lồ become a professional basketball player, & to help kids with cancer.
Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên sumuoi.mobi sumuoi.mobi hoặc của sumuoi.mobi University Press xuất xắc của những đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm: Sqrt ( Hàm Sqrt Là Gì - Hàm Sqrt() Trong C / C++

*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập sumuoi.mobi English sumuoi.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語