Selenium webdriver là gì

I. Giới thiệu chung

Selenium Webdriver (Se driver) là một trong tool open source góp câu hỏi thực thi những hành động lên trang web một bí quyết tự động hóa, tất yếu là tùy theo mục đích với những hiểu biết của người viết. Se driver cung ứng viết script bên trên những ngữ điệu khác nhau: Java, C#, pythuôn, PHP… nhưng lại vào series này tôi chỉ giới thiệu Se driver qua ngôn ngữ Java, vày tôi chỉ biết Java.