Sense Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Sense là gì

*
*
*

sense
*

sense /sens/ danh từ giác quanthe five sầu senses: ngũ quan tri giác, cảm giácerrors of sense: những sự sai trái của tri giác ý thứcsense of responsibility: ý thức trách rưới nhiệmlớn labour under a sense of wrong: bị giầy vò vày biết mình bao gồm lỗi khả năng phán đân oán, tài năng ttận hưởng thứcsense of beauty: năng lực thưởng thức chiếc đẹp sự khôn ngoan; sự thông minhgood (common) sense: lẽ thường; lương triperson of sense: người thông minh, người biết lẽ phải nghĩa, ý nghĩathese sentences vày not make sense: phần lớn câu này không tồn tại chân thành và ý nghĩa gì cảwhat you say is true in a sense: về một ý nghĩa nào kia thì điều anh nói là đúng ý nghĩa, cảm tình chungto take the sense of a meeting: cố kỉnh ý nghĩ tình cảm phổ biến của mọi bạn trong cuộc họp hướng, chiềusense of a vector: chiều của vectơto lớn be one"s senses chất xám minh mẫnto lớn be out of one"s senseslớn take leave sầu of one"s senses điên, dạito lớn bring someone to his senses (xem) bringto frighten sometoàn thân out of his senses tạo cho ai sợ hãi khiếp đảm không còn víalớn chiến bại one"s senses mất trí khôn chết giả nhân sựkhổng lồ talk sense: nói khôn, ko nói vớ vẩn nước ngoài hễ từ thấy, Cảm Xúc, có cảm xúc, có cảm tưởng (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hiểucảmCSMA (carrier sense multiple access): sự nhiều truy nã nhập cảm ứng sóng mangcarrier sense: cảm nhận sóng mangcarrier sense signal: dấu hiệu cảm ứng sóng mangcarrier sense system: khối hệ thống cảm biến sóng mạngcarrier sense system: hệ cảm biến sóng mangmark sense device: giải pháp cảm ứng lốt hiệusense amplifier: bộ khuếch tán cảm biếnsense antenna: ăng ten cảm biến hướngsense data: dữ liệu cảm ứngsense data: tài liệu nhạy cảmsense light: đèn cảm biếnsense of harmony: sự nhạy cảm về hài hòasense switch: đưa mạch cảm biếnsense vesicle: túi cảm xúc (phôi)sense wire: dây cảm điệndò đọcsense signal: biểu đạt dò đọcđộ nhạyhướngnegative sense class: lớp được bố trí theo hướng âmsense antenna: ăng ten cảm biến hướngsense of orientation: chiều định hướngsense of rotation: hướng quaykiểm chứngdấn biếtCSMA/CA (carrier sense multiple access with collision avoidance): đa truy vấn nhận thấy sóng mang tách xung độtcarrier sense: sự nhận biết sóng mangcarrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA): nhiều truy cập nhận thấy sóng sở hữu tách xung độtcarrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD): đa truy cập nhận thấy sóng có dò tìm xung độtdấn ravạc hiệncarrier sense signal-COR: biểu đạt phạt hiện sóng mạngcarrier sense system: khối hệ thống phạt hiện nay sóng mạngsense remotely: bộ phạt hiện nay từ xaphươngphương thơm hướngsự demo nghiệmxác minhý nghĩaLĩnh vực: toán & tindò raLĩnh vực: vật dụng lýpmùi hương (lực)Lĩnh vực: y họctri giáccarrier sensesự dò search sóng mangcarrier sense multiple accessnhiều tầm nã bởi cản sóngcarrier sense multiple access with collision avoidance networkmạng sử dụng nghệ thuật CSMA CAcarrier sense multiple access with collision detection networkmạng áp dụng chuyên môn CSMA CDcolor sensedìm thức color, giãn màuin the sense left lớn rightchiều tự trái quý phái phảiinternal sensenội giãnmark sense devicecỗ hiểu vết hiệumark sense readermáy hiểu nhãnmark sense readersản phẩm công nghệ nhấn dạng nhãnnegative sensechiều âm

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): sense, nonsense, sensibility, insensitivity, sensitiveness, sensor, sense, sensitize, desensitize, sensible, senseless, sensitive, insensitive sầu, nonsensical, sensory, sensibly, sensitivity, insensitively, senselessly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): sense, nonsense, sensibility, insensitivity, sensitiveness, sensor, sense, sensitize, desensitize, sensible, senseless, sensitive, insensitive, nonsensical, sensory, sensibly, sensitivity, insensitively, senselessly


*

*

Xem thêm: Tổng Hợp Đáp Án Câu Hỏi Trò Chơi Blade And Soul

*

sense

Từ điển Collocation

sense noun

1 one of the five sầu natural physical powers of the body toàn thân

ADJ. axinh đẹp, good, keen | poor | sixth

VERB + SENSE have He has an ađáng yêu sense of smell. | thất bại She lost her sense of hearing early in life. | regain | heighten, sharpen | dull | appeal lớn He argued that art should appeal to lớn the senses rather than the intellect.

SENSE + VERB tell sb When she came lớn, her senses told her she was lying on a sandy beach. | reel, swyên Her senses reeled as she fought for consciousness.

SENSE + NOUN organ

PREPhường. through the ~s Although he can"t see, he learns a lot through his other senses.

PHRASES an assault on the senses, the evidence of your senses, the five senses, the sense of hearing/sight/smell/taste/touch

2 understanding/awareness of sth

ADJ. deep, great, keen, svào, tremendous He felt a deep sense of relief after the phone Điện thoại tư vấn. | growing, heightened | slight, vague a vague sense of unease | innate, intuitive, natural a natural sense of justice | moral

VERB + SENSE feel, have | display, show | give sb | thảm bại | heighten, sharpen | dull

PREPhường. ~ of He seems to have lost his sense of reality.

3 natural ability to lớn do/produce sth well

ADJ. good | bad, poor | innate, intuitive, natural | business, dress He has no dress sense.

VERB + SENSE have

PREP.. ~ of a good sense of direction/rhythm/timing

4 ability to lớn think/act in a sensible way

ADJ. good | common, horse Comtháng sense tells me I should get more sleep.

VERB + SENSE have sầu He at least had the sense khổng lồ Hotline the police. | display, show | learn I wish my daughter would learn some sense.

SENSE + VERB tell sb

PHRASES have sầu more money than sense, (not) an ounce of sense If you had an ounce of sense, you"d never have sầu agreed khổng lồ help hlặng.

5 reason

ADJ. perfect It all makes perfect sense (= is easy to understand).

VERB + SENSE make | see I tried to make hlặng see sense, but he just wouldn"t listen. | talk If you can"t talk sense, I"m leaving!

PREP. ~ in There"s a lot of sense in what he"s saying.

PHRASES talk sense into lớn sb We"ll try & talk a little sense inlớn her. | there"s no sense in sth There"s no sense in going trang chủ before the film.

6 your senses: ability to lớn think clearly

VERB + SENSE come to, regain | take leave of Have sầu you taken leave sầu of your senses? | bring sb to lớn

PHRASES in your (right) senses No one in their right senses would give sầu hyên the job!

7 meaning

ADJ. broad, wide The novel is about education in its widest sense. | narrow, strict | accepted | figurative sầu, metaphorical | literal | pejorative | legal, technical

VERB + SENSE have sầu That word has three senses. | make That sentence doesn"t make sense (= has no meaning).

PREPhường. in a ~ In a sense, she"s right.

PHRASES in every sense of the word, in a very real sense In a very real sense, post-war repression was the continuation of the war. | in the true sense of the word

Từ điển WordNet


n.

a general conscious awareness

a sense of security

a sense of happiness

a sense of danger

a sense of self

a natural appreciation or ability

a keen musical sense

a good sense of timing

v.

detect some circumstance or entity automatically

This robot can sense the presence of people in the room

particle detectors sense ionization

become aware of not through the senses but instinctively

I sense his hostility

comprehend

I sensed the real meaning of his letter


English Slang Dictionary

an abbreviation of the word "sinsemellia", which is a size of marijuamãng cầu that has no seeds, because it is isolated from male pollen during te blooming process. Instead of making seeds, the marijuana plant makes more THC, hence this "sense" is more potent, & generally better than standard ganja

English Synonym & Antonym Dictionary

senses|sensed|sensingsyn.: comprehover discern fathom feel follow grasp intelligence judgment mentality perceive realize understvà