SINGLE LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

single
*

single /"siɳgl/ tính từ 1-1, đơn lẻ, 1 mình, chỉ mộtsingle flower: hoa đơn; hoa solo độcsingle game: (thể dục thể thao,thể thao) trận đánh đơnsingle bed: giường mộta multitude inspired with a single purpose: muôn fan cùng bình thường mục đích độc thân, cô đơn, ko vk, ko chồng, sinh hoạt vậysingle life: cuộc sống đối chọi độcsingle state: sự sinh hoạt vậy, triệu chứng ở vậysingle man: người chưa xuất hiện vợ tủ định một, mặc dù cho là mộtI did not see a single person: tôi không phát hiện ra một tín đồ nào cả sống động, thành thật; kiên địnha single heart: một tấm lòng thành thậtwith a single eyes: chỉ nhằm một mục đích, quyết trọng tâm, toàn trung ương toàn ý danh từ fan ko vk, người không chồng, fan độc thân; vật đơn (thể dục thể thao,thể thao) cuộc chiến đơnmen"s singles: tiến công 1-1 nam vé chỉ đi một lần (số nhiều) chọn ra, lựa rađơnsingle bond: trái khoán đơnsingle budget: túi tiền 1-1 nhấtsingle cost: 1-1 giásingle cost system: chính sách chi phí tổn 1-1 nhấtsingle crop area: khu vực cây trồng đối chọi nhấtsingle crop economy: kinh tế cây trồng đơn nhấtsingle currency peg: móc tiền tệ 1-1 nhấtsingle customs document: triệu chứng từ thương chính 1-1 nhấtsingle entry: mục ghi sổ đơnsingle entry: ghi sổ đơnsingle exchange rate: hối suất đối chọi nhấtsingle factorial terms of trade: Phần Trăm Bàn bạc đối kháng yếu hèn tốsingle factorial terms of trade: xác suất thảo luận của nhân tố thêm vào solo nhấtsingle goods: sản phẩm & hàng hóa 1-1 nhấtsingle interest policy: solo bảo hiểm lãi đơnsingle life insurance: bảo đảm nhân tchúng ta đối kháng nhấtsingle name note: phiếu đoán thù đối chọi danhsingle name note: phiếu khân oán đối kháng danhsingle option: quyền lựa chọn đơnsingle policy: đối kháng bảo hiểm một xui xẻo rosingle premium policy: 1-1 bảo đảm giá tiền một lầnsingle sản phẩm economy: kinh tế tài chính 1-1 nhấtsingle rail landing: sự vận động bé giết ray đơnsingle spacing: sự đặt phương pháp dòng 1-1 (đặt phương pháp một dòng)single standard: chế độ đơn bản vịsingle step income statement: bảng lời lãi dưới dạng 1-1 giásingle supplement: tăng giá tiền đơnsingle tariff: solo nhấtsingle tax system: chính sách thuế đối chọi nhấtsingle accounttài khoản cá nhânsingle trương mục systemchính sách thông tin tài khoản duy nhất (mặt hàng sẽ chế tại)single trương mục systemchế độ thông tin tài khoản tuyệt nhất (sản phẩm đang chế tạo)single bagtúi một ngănsingle bagtúi một ngăn (lời ghi bên trên đồ vật đơn)single bath extractionsự phân tách một lầnsingle capacitytác dụng duy nhấtsingle capacitytứ giải pháp duy nhấtsingle colonđầu ruột kếtsingle creamkem gầy độ lớn 18%single cream. váng sữa gầysingle crop ricelúa một mùa <"siɳgl> o đầu đơn Một đầu nối của ống khai thác, ống chống hoặc cần hút ít. § single entry : lối vào đơn § single knock : sự cố đơn § single wall packer test : thử vỉa packe vách đơn § single well oil-production system : hệ thống sản xuất dầu từ giếng đơn § single well tracer : chất đánh dấu trong giếng đơn § single-buoy mooring system : hệ thống neo phao đơn § single-ended spread : hệ thu phân phát sóng có nguồn ở một đầu § single-ender : hệ thu phạt sóng tất cả nguồn ở một đầu § single-pole rig : thiết bị một cột § single-radius build curve : đoạn cong tăng nửa đường kính đơn § single-shot survey : đo tại một điểm duy nhất § single-stage cementing : trám xi măng một đợt

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): single, singles, single, singular, singly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): single, singles, single, singular, singly


*

*

*

single

Từ điển Collocation

single noun

1 ticket

VERB + SINGLE buy, get I got a single khổng lồ Birmingsay đắm.

PREP.. ~ lớn A single to Stratford, please.

2 CD, tape, etc.

ADJ. best-selling, hit | debut, first | forthcoming | lademo, new

VERB + SINGLE play She was in her room playing her singles. | release (sth as) The b& later released this album traông chồng as a single.

SINGLE + VERB come out

SINGLE + NOUN chart number one in the singles chart

PHRASES ~ by It was voted the best single by a solo artist. | ~ from the new single from the band ‘Therapy?’

3 singles: in tennis

ADJ. junior, men"s, women"s

VERB + SINGLE play I prefer playing singles lớn doubles. | win She won the junior singles.

SINGLE + NOUN championship, final, match | champion, player | title

PHRASES in the ~ She decided not to play in the singles.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Single là gì

v.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch, Tự Thuật Xin Việc Chi Tiết 2022

hit a single

the batter singled to left field

adj.

used of flowers having usually only one row or whorl of petals

single chrysanthemums resemble daisies and may have more than one row of petals

existing alone or consisting of one entity or part or aspect or individual

upon the hill stood a single tower

had but a single thought which was lớn escape

a single survivor

a single serving

a single lens

a single thickness


The filing status used by a taxpayer who is unmarried and does not qualify for any other filing status.