Spell là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Spell là gì

*
*
*

spell
*

spell /spel/ danh từ lời thần chú bùa mêunder a spell: bị bùa mê sự làm say mê; mức độ quyến rũlớn cast a spell on: làm cho say mê ngoại cồn tự spelled, spelt viết vần, đánh vần; viết theo thiết yếu tảkhổng lồ spell in full: viết ngulặng chữ bao gồm nghĩa; báo hiệukhổng lồ spell ruin to: đánh tiếng sự suy vong củalớn spell backward tiến công vần ngược (một từ) (nghĩa bóng) gọi nhầm, hiểu sai; tngày tiết minc sai xuim tạc ý nghĩato spell out (thông tục) phân tích và lý giải rõ ràng danh từ lần, phiên (việc)a cold spell: một dịp rétto work by spells: cố kỉnh phiên nhau làm cho việc thời gian ngắnlớn rest for a spell: nghỉ ngơi một thời gian ngắn (tự Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cơn nđính thêm (bệnh) (Uc) thời gian nghỉ ngơi ngắn ngoại đụng từ (trường đoản cú hãn hữu,nghĩa hiếm) cố phiên (mang lại ai) (Uc) cho nghỉ ngơi (ngựa) nội đụng từ (Uc) nghỉ ngơi một látđánh vầnspell checkingsoát sổ chủ yếu tả

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): spelling, speller, spell, misspell


*

*

Xem thêm: Dung Sai Là Gì ? Nghĩa Của Từ Dung Sai Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Dung Sai

*

spell

Từ điển Collocation

spell noun

1 period of time

ADJ. lengthy, long, prolonged | brief, short | 5-minute, 10-day, etc. | good | bad He"s going through a bit of a bad spell at the moment. | quiet | barren, lean Viera ended his barren spell with a goal against Parma. | cold, dry, hot, mild, sunny, warm, wet

VERB + SPELL go through, have sầu

PREPhường. during a … ~ She managed khổng lồ write a letter during a quiet spell at work. | ~ as He had a brief spell as ambassador to Turkey.

PHRASES a spell of … weather a spell of sunny weather | a spell of unemployment

2 magical effect

ADJ. magic, magical | powerful | hypnotic the hypnotic spell of the crickets singing in the garden

VERB + SPELL be/come/fall under | cast, put, weave sầu The witch cast a spell on/over them. | break, remove sầu She uttered the magic word, & the spell was broken.

PREP. under a/the ~ Sleeping Beauty was under a spell when the prince found her. | under sb"s ~ The audience was completely under his spell.

Từ điển WordNet


n.

v.

relieve sầu (someone) from work by taking a turn

She spelled her husbvà at the wheel

place under a spelltake turns working

the workers spell every four hours


English Synonym & Antonym Dictionary

spells|spelt|spelled|spellingsyn.: charm fascination period shift stretch time trance