Straight là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

straight
*

straight /streit/ tính từ thẳngstraight line: mặt đường thẳngstraight hair: tóc thẳng, tóc không quănstraight as a post: thẳng nhỏng mẫu cột trực tiếp, trực tiếp thắn, chân thậtstraight speaking: nói thẳngto lớn be perfectly straight in one"s dealings: hết sức sống động trong câu hỏi đối xử tức thì nlắp, đềuto put things straight: bố trí phần lớn đồ dùng cho tức thì ngắnkhổng lồ put a room straight: xếp 1 căn chống đến ngăn nắp và gọn gàng đồ vật tựa straight race cuộc đua hào hứnga straight tip lời méc nhau nước từ mối cung cấp tin đáng tin cậy (đua ngựa)a whisky straight (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu uytky ko phato vote the straight ticket bỏ phiếu đến danh sách ứng viên đảng mình phó từ thẳng, suốtto lớn go straight: đi thẳnghe came straight from home: anh ấy đi liền mạch tự nhà cho đây thẳng, trực tiếp thừngI told it hlặng straight out: tôi nói trực tiếp cùng với anh ta về vụ việc đó đúng, chính xác, chính xácto see straight: nhìn đúnglớn shoot straight: bắn trúng (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ) tức thì lập tứcstraight away tức thì chớp nhoáng, ko chậm chạp trễstraight off không vày dự (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) straight away danh từ sự thẳngto be out of the straight: không trực tiếp, cong nơi trực tiếp, đoạn thẳng (tiến công bài) xuyên suốt (một bộ năm nhỏ liên tiếp, vào bài bác xì)bằng phẳngđặcđường thẳngdivergent straight line: con đường trực tiếp phân kỳenvelope of an one-parameter family of straight lines: bao hình của mình một tyêu thích số của mặt đường thẳngenvelope of an one-parameter family of straight lines: hình bao của mình một tsay đắm số của những đường thẳngfamily of straight lines: chúng ta con đường thẳnggradient of a straight line: độ dốc của một con đường thẳngintercept form of the equation of a straight line: phương thơm trình đường thẳng theo đoạn chắnslope of a straight line: thông số góc của con đường thẳngslope of a straight line: độ dốc của đường thẳngstraight line capacitance: năng lượng điện dung đường thẳngstraight line code: mã con đường thẳngstraight line coding: sự mã hóa mặt đường thẳngstraight line depreciation: khấu hao theo mặt đường thẳngstraight line theory: lý thuyết con đường thẳnghình trụngang bằngngaynhãnstraight muscle of eyeball inferior: cơ trực tiếp dưới của nhãn cầustraight muscle of eyeball lateral: cơ thẳng kế bên của nhãn cầunhẵnLĩnh vực: cơ khí và công trìnhkhông cắt renkhông giảm ren (lỗ)không loãngxếp thành một mặt hàng (đụng cơ)Lĩnh vực: toán & tinthẳng trực tiếpAmerican Briggs standard straight threadren ống trụ theo tiêu chuẩn MỹAmerican standard internal straight pipe threadren ống trụ trong theo tiêu chuẩn chỉnh MỹAmerican standard straight pipe American standard taper pipe threadren ống trụ theo tiêu chuẩn chỉnh MỹAmerican standard straight pipe threadRen ống trực tiếp theo tiêu chuẩn chỉnh Hoa KỳBritish (standard) pipe straight threadren ống trụ hệ AnhNational standard straight pipe threadren ống trụ theo tiêu chuẩn Mỹauxiliary straight linecon đường kẻ phụgo straight inđi thẳng vàointercept khung of the equation of a straight linephương trình đoạn thẳng theo đoạn chắnknife edge straight edgelưỡi dao thẳngknife edge straight edgelưỡi dao tựaknife-edge straightthước tất cả cạnh sắcknife-edge straightthước tất cả cạnh xiênmaster straightthước dẫn hướngmaster straightthước kiểm mẫumilling cutter with straight teethdao phay răng thẳngpolarity straightphân rất thuậnreinforced-briông xã straight archlanhđánh gạch cốt thépstaircase of straight flight typebậc thang phong cách dịp thẳngstraight (run) distillationchưng cất thẳng o thẳng, trực tiếp § straight hole : giếng khoan thẳng đứng § straight kick : giếng nắn thẳng § straight pull release : nhả bằng kéo thẳng § straight-hole downhole motor : động cơ khoan thẳng § straight-hole downhole turbodrill : động cơ khoan thẳng § straight-in directional hole : giếng khoan định trước § straight-line method of depreciation : phương pháp khấu hao trực tiếp

Từ điển chăm ngành Thể thao: Điền kinh

Straight

Đường thẳng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): straight, straighten, straight

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): straight, straighten, straight


*

*

*

straight

Từ điển Collocation

straight adj.

1 not bent or curved

VERBS be, look | become | stay | keep sth Keep your baông xã absolutely straight.

ADV. absolutely, completely, dead, perfectly Keep going in a dead straight line. His teeth were white & perfectly straight. | almost, more or less, nearly, practically | fairly, relatively

2 level/upright

VERBS be, look | hang sth, put sth Can you hang that sign straight for me?

ADV. absolutely, completely, perfectly, quite | almost, more or less, nearly

3 tidy/in order

VERBS be | get sth, put sth I"m trying khổng lồ get the house straight before the weekover. She tidied up & put the ornaments straight.

4 honest and truthful

VERBS be I think he was pretty straight with me.

ADV. absolutely, completely, totally | fairly, pretty

PREP.. with Are you being completely straight with her?

5 clear/understood

VERBS be | get sth

ADV. absolutely Let"s get this absolutely straight.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Straight là gì

a poker hand with 5 consecutive cards (regardless of suit)

adj.

Xem thêm: Thảo Dược Xuyên Tâm Liên Có Tác Dụng Của Xuyên Tâm Liên Có Tác Dụng Phụ Gì?

having no deviations

straight lines

straight roads across the desert

straight teeth

straight shoulders

(of hair) having no waves or curls

her naturally straight hair hung long & silky

right; in keeping with the facts

phối the record straight

made sure the facts were straight in the report

free from curves or angles

a straight line

neatly arranged; not disorderly

the room is straight now

not homosexualfollowing a correct or logical method

straight reasoning

adv.

in a straight line; in a direct course

the road runs straight


English Slang Dictionary

1. okay 2. short for stright up, truly, used for emphasis; "straight booty" or "straight wack"

English Idioms Dictionary

(See go straight, square up)

Bloomberg Financial Glossary

直线的直线的Direct telephone line, compared khổng lồ an outside line that requires a telephone number to lớn be dialed.

English Synonym & Antonym Dictionary

straights|straighter|straightestsyn.: direct frank honest open sincere square unswerving uprightant.: bent