SUBJECT LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Subject là gì

*
*
*

subjects
*

subject /"sʌbdʤikt/ danh từ chủ đề; vấn đềkhổng lồ propose a subject for the debate: ý kiến đề nghị chủ thể một cuộc thảo luậnhistorical subject: chủ thể kế hoạch sửon the subject of: về, về vấn đề, tương quan đếnto lớn change the subject: lãng lịch sự cthị trấn (vấn đề) khác dân, thần dânthe liberty of the subject: quyền tự do của bạn dân (ngôn ngữ học) chủ ngữ (triết học) chủ thểsubject and object: chủ thể cùng khách hàng thể đối tượng người dùng (thí nghiệm, nghiên cứu) môn họcmathematics is my favorite subject: toán là môn học tôi ưng ý nhất bạn (tất cả vụ việc, ốm yếu đuối...)bilious subject: tín đồ xuất xắc cáu dịpa subject for congratulation: một lúc nhằm chúc mừnga subject for ridicule: một cơ hội nhằm nhạo báng (y học) xác (dùng) để mổ xẻ ((cũng) subject for dissection) tính từ lệ thuộc, không độc lập, ngơi nghỉ dưới quyền, bị chinch phụcthe subject nations: các nước lệ thuộc yêu cầu Chịu đựng, khó khăn tránh khỏi, dễ bịto be subject lớn danage: dễ bị hư hại (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) sinh sống dướithe subject plains: đều cánh đồng ngơi nghỉ dưới subject to (dùng nlỗi phó từ) lệ thuộc vào, tuỳ theosubject lớn your consent: tuỳ theo anh bao gồm đồng ý tốt không nước ngoài đụng từ đoạt được, chết thật phục (một dân tộc bản địa...) bắt cần Chịu đựng, đưa ra (nhằm góp ý...)must be subjected lớn great heat: đề xuất Chịu một độ nhiệt caoI shall subject it lớn criticism: tôi đang đưa điều đó ra để (những bạn) góp ýto subject someone khổng lồ an operation: đưa ai lên bàn phẫu thuật
*

Xem thêm: User Scripts For Mega Down? Current Outages And Problems Download Phần Mềm Mega Sync Setup Phần Mềm

*

*

n.

(grammar) one of the two main constituents of a sentence; the grammatical constituent about which something is predicated(logic) the first term of a proposition

v.

cause khổng lồ experience or suffer or make liable or vulnerable to

He subjected me to his awful poetry

The sergeant subjected the new recruits to many drills

People in Chernobyl were subjected lớn radiation

make accountable for

He did not want to subject himself lớn the judgments of his superiors

adj.

likely khổng lồ be affected by something (especially something unpleasant)

the bond is subject lớn taxation

he is subject to fits of depression


English Synonym and Antonym Dictionary

subjects|subjected|subjectingsyn.: issue plot point problem question text theme topicant.: object predicate