Surprise Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Surprise là gì

*
*
*

surprise
*

surprise /sə"praiz/ danh từ sự ngạc nhiênhis surprise was visible: vẻ ngạc nhiên của anh ta lộ rõ rato my great surprise: làm cho tôi hết sức ngạc nhiên sự bất thần, sự bất thình lìnhthe post was taken by surprise: đồn bị chiếm phần bất ngờ điều làm cho kinh ngạc, thú không ngờI have sầu a surprise for you: tôi đành mang đến anh một thú không ngờ (định ngữ) bất ngờa surprise visit: cuộc cho thăm bất ngờ (định ngữ) ngạc nhiênsurprise packet: gói trong các số đó bao hàm sản phẩm bản thân bất ngờ, gói "ngạc nhiên" nước ngoài động từ làm ngạc nhiên, làm tởm ngạcmore surprised than frightened: kinh ngạc rộng là sợ bỗng nhiên kích, tấn công úp; chộp bất thình lình, chộp bắt (ai); bắt quả tang (ai)to surprise someboby in the act: bắt ai quả tang bất thình lình đẩy (ai) mang lại chỗto lớn surprise someone inlớn consent: bất thình lình đẩy ai cho khu vực phải đồng ý

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): surprise, surprise, surprised, surprising, surprisingly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): surprise, surprise, surprised, surprising, surprisingly


*

Xem thêm: Tiểu Sử Tiêu Chiến - Tiêu Chiến Thông Tin Biệt Danh Phim Trọn Bộ

*

*

n.

the astonishment you feel when something totally unexpected happens to lớn youa sudden unexpected event

v.

cause to be surprised

The news really surprised me

come upon or take unawares

She surprised the couple

He surprised an interesting scene


English Synonym & Antonym Dictionary

surprises|surprised|surprisingsyn.: amaze astonish astound awe bewilder dumbfound