Thái Ngô Truyền Kỳ

*

*
bibanvibabydiehard
*

phải lên ysumuoi.mobiutube để thấy gameplay
*
https://www.ysumuoi.mobiutube.csumuoi.mobim/watch?v=4V_-CZNsumuoi.mobi1Rw
*