Thực vật tiếng anh là gì

The coastal region of Purcha Medinipur exhibits coastal vegetation; the predominant tree is the Casuarimãng cầu.

Bạn đang xem: Thực vật tiếng anh là gì


Hệ thực vật bao gồm rộng 700 loại thực đồ vật gồm mạch, trong những đó có 44 loại nằm trong Sách Đỏ Bulgaria.
The flora consists of over 700 species of vascular plants; of them 44 are included in the Red Book of Bulgaria.
Toàn bộ công bố DT cần thiết cho các núm hệ thực vật tương lai được lưu lại vào hạt giống như.
Về hệ thực vật, Cal Madow có tầm khoảng 1.000 loại thực đồ dùng, 200 trong các kia chỉ được tra cứu thấy trên hàng núi này.
Florally, Cal Madow has approximately 1,000 plant species, 200 of which are only found on this mountain range.
Hạt tương tự, trong các thời gian thịnh trị của việc nhiều chủng loại sinh học, đó là tương lai của hệ thực vật.
Hệ thực vật của Indomalaya là sự việc tất cả hổn hợp những yếu tắc trường đoản cú các siêu châu lục cổ là Laurasia và Gondwamãng cầu.
Nnóng, các protist, archaea, với vi khuẩn cũng có mặt vào hệ thực vật ruột, nhưng lại ít được biết về hoạt động của bọn chúng.
Fungi, protists, archaea, và viruses are also pressumuoi.mobit in the gut flora, but less is known about their activities.
Không hệt như những hòn đảo khác, Mikura-jima vẫn còn đấy phần nhiều các vùng rừng núi già và hệ thực vật quánh hữu của chính nó.
However, unlượt thích the other islands, Mikura-jima has preserved most of its Old-growth forest và sumuoi.mobidemic flora.
Hệ thực vật và động vật hoang dã khác biệt được cung cấp vào hệ sinh thái xanh của nó, chẳng hạn như ospreys, dugongs cùng rùa.

Xem thêm: Trang Bị Nào Sau Đây Có Sát Thương Nguyên Tố? Một Số Bệnh Và Nguy Cơ Mắc Bệnh Covid


Hệ thực vật bao hàm hơn 3.800 loài thực vật tất cả mạch, trong các số ấy có 170 loài đặc hữu với 150 loài có nguy cơ tốt chủng.
Flora includes more than 3,800 vascular plant species of which 170 are sumuoi.mobidemic và 150 are considered sumuoi.mobidangered.
Hệ thực vật gồm sẵn trong một Quanh Vùng ảnh hưởng mang đến gạn lọc vật tư, cho nên vì thế tác động đến chuyên môn dệt.
The plant life available in a region affects the choice of material, which in turn influsumuoi.mobices the weaving technique.
Cùng với khí hậu và hệ thực vật tương xứng, kinh tế của một tổ quốc cũng tác động tới mức độ sản lượng NNTT.
Along with climate and corresponding types of vegetation, the economy of a nation also influsumuoi.mobices the màn chơi of agricultural production.
Sinh thứ hoang dại nghỉ ngơi Maldives bao hàm hệ thực vật và động vật của các hòn đảo, các rạn san hô, cùng hải dương phủ bọc.
The wildlife of Maldives includes the flora and faumãng cầu of the islands, reefs, và the surrounding ocean.
Mặc dù con bạn ngụ tại phạm vi hoạt động Bồ Đào Nha trong hàng trăm ngàn năm, tuy nhiên vẫn tồn tại tàn tích của hệ thực vật nguyên bạn dạng.
Despite the fact that humans have sầu occupied the territory of Portugal for thousands of years, something still remains of the original vegetation.
Các Điểm lưu ý rất nổi bật của hệ thực vật Úc là ưa thích ứng cùng với ĐK thô cằn và bốc cháy, tất cả hai loại là scleromorphy cùng serotiny.

Xem thêm: Các Lệnh Trim Trong Corel - Bài 5: Nhóm Lệnh Cơ Bản Trong Corel


Prominsumuoi.mobit features of the Australian flora are adaptations khổng lồ aridity & fire which include scleromorphy and serotiny.

Chuyên mục: Công Nghệ