Title là gì

And this next record is the title traông chồng from the album ".The Red Shoes". (= the piece of music and the record are both called "The Red Shoes").

Bạn đang xem: Title là gì


the information given at the kết thúc or beginning of a film or television programme, stating the names of the people who acted in it or were involved in its production:
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ sumuoi.mobi.Học những từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.

Xem thêm: Ngày Ấy Em Chân Thành Để Bây Giờ, Tàn Nhẫn (Lofi)


a word that is used before someone"s name, stating their social rank, qualifications, position in an organization, gender, etc.:
"Ms" was meant to lớn be a title that says nothing about a woman"s marital status, unlượt thích "Mrs" & "Miss".
have/hold (the) title He did not have sầu title & therefore could not transfer the property lớn anyone else.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn sumuoi.mobi English sumuoi.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message