Tóm Tắt Công Thức Kinh Tế Vi Mô

Các công thức lưu niệm của môn kinh tế tài chính vi tế bào và kinh tế mô hình lớn phục vụ đến ôn tập thi hết môn của sinch viên sinh hoạt bậc ĐH cùng ôn thi nguồn vào cao học những ngành tài chính, quản lí trị kinh doanh, tài chính bank...

Bạn đang xem: Tóm tắt công thức kinh tế vi mô

của các ngôi trường ĐH kinh tế tài chính đô thị HCM, đại học Mngơi nghỉ thị thành Sài Gòn,... BẢNG CÔNG THỨC KINH TẾ VI MÔ, VĨ MÔ CẦN NHỚ ----STT Nội dung Công thức Ghi I Kinh tế Vi tế bào Hàm số cầu QD = aPhường + b Với a = ΔQD / ΔP.. Hàm số cung Qs = cP.. + d Với c = ΔQs / ΔP.. ED = Độ co giãn cầu theo giá = = Độ giãn nở cầu theo giá chéo cánh Độ co giãn cầu theo thu nhập EXY = EI = %∆QD %∆P ∆QD ∆P.. = ∆QD / QD ∆Phường / Phường Phường. * QD = a * P/QD (Q2 – Q1)/Q1 |ED| > 1: Cầu co giãn nhiều: Đường cầu dốc không nhiều. |ED| → X Y hàng hóa sửa chữa. - EXY = → X Y hàng hóa không liên quan (hoặc sản phẩm & hàng hóa tự do cùng với nhau). - EI → X hàng hóa thường thì. + → X hàng hóa xa xỉ (cao cấp).

Xem thêm: Tác Dụng Của 3Dp Chip 19 - Tác Dụng Của 3Dp Chip Là Gì

ES = Độ co và giãn cung theo giá bán = = %∆QS %∆P ∆QS ∆Phường. = ∆QS / QS ∆Phường. / P Phường * QS = c * P/QS (Q.2 – Q1)/Q1 |ES| > 1: Cung co và giãn nhiều: Đường cung dốc ít. |ES| → TU tăng mạnh. + MU MC: Tăng sản lượng. 23 Doanh thu biên 24 Hàm ROI * Thị phần độc quyền túy Tổng lợi nhuận 25 Q.2 - bQ = a 26 Doanh thu mức độ vừa phải AR = TR/Q = (Phường x Q)/Q = P.. 2Q - b dTR = MR = a dQ 27 Doanh thu biên 28 Hàm ROI II Q-b xQ a TR = P. x Q = - Hàm cầu: Q = aP.. +b, (a 0: Đường IS di chuyển quý phái đề nghị. + ΔAD tài chính nạm đổi: + Mức giá chỉ nền tài chính (P) tăng: Đường SM, LM dịch chuyển sang trái + Mức giá chỉ nền kinh tế tài chính (P) giảm: Đường SM, LM dịch chuyển sang trọng đề xuất 19 Một số xem xét yêu cầu lưu giữ a Đường tiêu dùng theo thu nhập cá nhân là tập vừa lòng các điểm phối hợp về tối ưu khi thu... Mối quan hệ thân thất nghiệp với lạm phát là quan hệ nghịch vươn lên là - Không có sự tấn công đổi giữa lạm phát kinh tế và thất nghiệp - Thất nghiệp vào lâu năm luôn luôn luôn luôn là thất nghiệp thoải mái và tự nhiên - Sản lượng nền kinh tế tài chính luôn ở mức sản lượng tiềm năng - Đường Phillips vào lâu năm là con đường trực tiếp Cán cân tkhô hanh tân oán I Tài khoản vãng lai: - Xuất khẩu - Nhập khẩu - Chuyển nhượng ròng - Thu nhập ròng từ bỏ nước ngoài II... dư khi luồng tiền gửi vào to hơn luồng chi phí chuyển ra IV Cán cân nặng tkhô giòn toán: I + II + III - Cán cân thanh toán rạm hụt Khi luồng tiền gửi vào nhỏ tuổi rộng luồng tiền gửi ra V Tài trợ bao gồm thức: - IV VI Cân đối cán cân nặng tkhô giòn toán: IV + V = 0 ... Thông qua lãi suất và chi tiêu (1) M1 ∆r (2) AD Thông qua tỷ giá chỉ hối hận đoái và xuất khẩu ròng rã DM (1) M1 r (2) AD DM I ∆AD = ∆I r ∆I = Ir x ∆r r I DE E r SE AD ∆Y = k x ∆AD AD X,M E Y AD NX X ,M NX Y AD 18 Mô hình IS - LM Phương trình mặt đường IS Phương trình mặt đường LM Y = f(r -) r = f(Y+) Đường IS: Tập thích hợp số đông điểm kết hợp khác biệt giữa lãi vay (r) và sản lượng (Y) Lúc thị trường sản phẩm & hàng hóa cân đối - Đường