Tóm tắt công thức kinh tế vi mô

Các công thức đáng nhớ của môn kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô phục vụ cho ôn tập thi hết môn của sinh viên ở bậc đại học và ôn thi đầu vào cao học các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng...

Bạn đang xem: Tóm tắt công thức kinh tế vi mô

của các trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh,... BẢNG CÔNG THỨC KINH TẾ VI MÔ, VĨ MÔ CẦN NHỚ ----STT Nội dung Công thức Ghi I Kinh tế Vi mô Hàm số cầu QD = aP + b Với a = ΔQD / ΔP Hàm số cung Qs = cP + d Với c = ΔQs / ΔP ED = Độ co giãn cầu theo giá = = Độ co giãn cầu theo giá chéo Độ co giãn cầu theo thu nhập EXY = EI = %∆QD %∆P ∆QD ∆P = ∆QD / QD ∆P / P P * QD = a * P/QD (Q2 – Q1)/Q1 |ED| > 1: Cầu co giãn nhiều: Đường cầu dốc ít. |ED| → X Y hàng hóa thay thế. - EXY = → X Y hàng hóa không liên quan (hoặc hàng hóa độc lập với nhau). - EI → X hàng hóa thông thường. + → X hàng hóa xa xỉ (cao cấp).

Xem thêm: Tác Dụng Của 3Dp Chip 19 - Tác Dụng Của 3Dp Chip Là Gì

ES = Độ co giãn cung theo giá = = %∆QS %∆P ∆QS ∆P = ∆QS / QS ∆P / P P * QS = c * P/QS (Q2 – Q1)/Q1 |ES| > 1: Cung co giãn nhiều: Đường cung dốc ít. |ES| → TU tăng dần. + MU MC: Tăng sản lượng. 23 Doanh thu biên 24 Hàm lợi nhuận * Thị trường độc quyền túy Tổng doanh thu 25 Q2 - bQ = a 26 Doanh thu trung bình AR = TR/Q = (P x Q)/Q = P 2Q - b dTR = MR = a dQ 27 Doanh thu biên 28 Hàm lợi nhuận II Q-b xQ a TR = P x Q = - Hàm cầu: Q = aP +b, (a 0: Đường IS dịch chuyển sang phải. + ΔAD kinh tế thay đổi: + Mức giá nền kinh tế (P) tăng: Đường SM, LM dịch chuyển sang trái + Mức giá nền kinh tế (P) giảm: Đường SM, LM dịch chuyển sang phải 19 Một số lưu ý cần nhớ a Đường tiêu dùng theo thu nhập là tập hợp các điểm phối hợp tối ưu khi thu... Mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát là mối quan hệ nghịch biến - Không có sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp - Thất nghiệp trong dài hạn luôn luôn là thất nghiệp tự nhiên - Sản lượng nền kinh tế luôn ở mức sản lượng tiềm năng - Đường Phillips trong dài hạn là đường thẳng Cán cân thanh toán I Tài khoản vãng lai: - Xuất khẩu - Nhập khẩu - Chuyển nhượng ròng - Thu nhập ròng từ nước ngoài II... dư khi luồng tiền chuyển vào lớn hơn luồng tiền chuyển ra IV Cán cân thanh toán: I + II + III - Cán cân thanh toán thâm hụt khi luồng tiền chuyển vào nhỏ hơn luồng tiền chuyển ra V Tài trợ chính thức: - IV VI Cân đối cán cân thanh toán: IV + V = 0 ... Thông qua lãi suất và đầu tư (1) M1 ∆r (2) AD Thông qua tỷ giá hối đoái và xuất khẩu ròng DM (1) M1 r (2) AD DM I ∆AD = ∆I r ∆I = Ir x ∆r r I DE E r SE AD ∆Y = k x ∆AD AD X,M E Y AD NX X ,M NX Y AD 18 Mô hình IS - LM Phương trình đường IS Phương trình đường LM Y = f(r -) r = f(Y+) Đường IS: Tập hợp những điểm kết hợp khác nhau giữa lãi suất (r) và sản lượng (Y) khi thị trường hàng hóa cân bằng - Đường