True là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

true
*

true /tru:/ tính từ thật, thực, đúng, xác thựcis the news true?: tin ấy gồm thực không?to come true: đổi thay sự thật chân chínha true man: một bạn chân chính thành khẩn, chân thành trung thànhto lớn be true khổng lồ one"s fatherland: trung với nướctrue to lớn one"s promise: trung thành với lời hứa hẹn, giữ lại đúng lời hứa đúng, chính xáctrue description: sự biểu đạt bao gồm xác; sự biểu hiện trung thànhtrue voice: (âm nhạc) giọng đúngtrue to specimen: đúng với mẫu hàng đúng chỗis the wheel true?: bánh xe cộ đang gắn thêm đúng địa điểm chưa? phó từ thiệt, thựctell me true: nói thật cùng với tôi đi đúnglớn sing true: hát đúngto ayên true: nhắm đúng danh từ (kỹ thuật) địa điểm đúng sự gắn thêm đúng chỗ nước ngoài rượu cồn từ (kỹ thuật) (+ up) kiểm soát và điều chỉnh cho đúng chỗlớn true up a wheel: kiểm soát và điều chỉnh dòng bánh xe pháo đến đúng chỗthựcLĩnh vực: toán & tinđúng, thựcTrue Colour (TC)color thựcTrue Type fontfont True Type tính từ o thật, thực, đúng, xác thực o chân chủ yếu o thành khẩn, tình thực o trung thành o đúng, đúng mực o đúng chỗ phó từ o thật, thực o đúng danh từ o (kỹ thuật) vị trí đúng o sự lắp đúng chỗ ngoại động từ o (kỹ thuật) (+ up) điều chỉnh cho đúng chỗ § true amplitude section : mặt cắt biên độ thực § true bearing : phương vị thực § true bed thickness : độ dày thực của lớp § true fluid : chất lưu thực § true north : phương bắc thực § true resistivity : điện trở suất thực § true vertical depth : độ sâu thực § true vertical depth log : biểu đồ độ sâu thẳng đứng thực § true-bore : lỗ khoan chuẩn § true-to-gauge hole : ống bao gồm đường kính như mũi khoan

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): truth, untruth, truthfulness, true, untrue, truthful, truly, truthfully, untruthfully


*

*

*

true

Từ điển Collocation

true adj.

1 right or correct

VERBS be, ring, seem, sound Her explanation doesn"t ring quite true. | come All her wishes came true. It was lượt thích a dream come true. | remain

ADV. particularly, very This is particularly true of older women. | absolutely, perfectly, quite It"s perfectly true that I didn"t help much, but I was busy. | certainly While this is certainly true for some, it"s not true for others. | by no means, far from, not at all This degree of ineunique was by no means true of all Victorian marriages. ‘That"s not true at all, ’ he said firmly. | hardly, not completely, not entirely, not quite, not strictly, scarcely It"s hardly true khổng lồ Gọi cleaning windows a ‘profession’. That"s not strictly true, I"m afraid. | almost, more or less, pretty well The story is more or less true. | objectively

2 faithful

VERBS be | remain, stay

ADV. absolutely

PREP.. khổng lồ She stayed true to her principles.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: True là gì

proper alignment; the property possessed by something that is in correct or proper alignment

out of true

v.

Xem thêm: Game Phẫu Thuật Thẩm Mỹ: Trò Chơi Phẫu Thuật Thẩm Mỹ, Trò Chơi Phẫu Thuật

adj.

consistent with fact or reality; not false

the story is true

it is undesirable to believe a proposition when there is no ground whatever for supposing it true"- B. Russell; "the true meaning of the statement

conforming lớn definitive sầu criteria

the horseshoe crab is not a true crab

Pythagoras was the first true mathematician

devoted (sometimes fanatically) khổng lồ a cause or concept or truth

true believers bonded together against all who disagreed with them

adv.


English Synonym & Antonym Dictionary

trues|trued|truing|trueing|truer|truestsyn.: accurate actual authentic bomãng cầu fide certain correct exact genuine legitimate natural proper real right valid veritableant.: false