TRÙNG GIÀY DI CHUYỂN NHƯ THẾ NÀO

*


*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại sumuoi.mobi. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app sumuoi.mobi. Tải ngay!


+ Trùng giày di chuyển vừa tiến vừa xoay nhờ các lông bơi mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể. Các lông bơi này rung động theo kiểu làn sóng.

Bạn đang xem: Trùng giày di chuyển như thế nào

+ Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ, ...) được lông bơi dồn về lỗ miệng.

+ Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyến trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.

Xem thêm: Lý Thuyết Lực Từ Là Gì, Công Thức Cách Tính Lực Từ Và Quy Tắc Bàn Tay Trái

+ Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành cơ thể.


HÓA 12 - BUỔI 6. ESTE PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY, DẠNG BÀI THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC ĐẶC BIỆT. - Livestream HÓA thầy TÀI


120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 2) - Livestream HÓA cô THU


Quan sát hình 5.1 và 5.3, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

- Nhân trùng giày có gì khác biệt với trùng biến hình (về số lượng và hình dạng)?

- Không bào co bóp của trùng giày và trùng biến hình khác nhau như thế nào? (Về cấu tạo, số lượng, vị trí)?

- Tiêu hóa ở trùng giày khác trùng biến hình như thế nào (Về cách lấy thức ăn. Quá trình tiêu hóa và thải bã,…) ?


Hình 5.2 vẽ lại 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hóa mồi. Quá trình đó được trình bày bằng 4 câu ngắn, sắp xếp theo trình tự chưa hợp lí dưới đây:

Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi
Khi 1 chân giả tiếp cận mồi
Hai chân giả kéo dài, nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh
Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa

Hãy quan sát hình 5.2, ghi số thứ tự vào các ô trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, sumuoi.mobi HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*